دانلودکتابهای درسی دبیرستان - بزرگترین وکاملترین وبلاگ دانلودکتاب ونرم افزاررایگان

بزرگترین وکاملترین وبلاگ دانلودکتاب ونرم افزاررایگان

دانلودکتابهای درسی دبیرستان

برای مشاهده pdf کتاب های درسی در ابتدا فایل زیر را به دقت مطالعه نمایید. در غیر این صورت قادر به مشاهده pdf ها نخواهید بود.

 راهنمای نصب کلید و بازکردن فایلهای کتاب های درسی

دانلودکتابهای درسی اول دبیرستان

دانلودکتابهای درسی دوم دبیرستان(انسانی)

کد کتاب

عنوان

پایه

رشته

224.2

عربی 2

دوم

علوم انسانی

225.2

جغرافیا1

دوم

علوم انسانی

235.4

تاریخ ایران وجهان 1

دوم

علوم انسانی

240.1

اقتصاد

دوم

علوم انسانی

243.1

جامعه شناسی 1

دوم

علوم انسانی

246.1

تاریخ ادبیات ایران وجهان 1

دوم

علوم انسانی

285.5

آمارومدل سازی

دوم

علوم انسانی

دانلودکتابهای درسی دوم دبیرستان(تجربی)

کد کتاب

عنوان

پایه

رشته

227.1

شیمی 2وازمایشگاه

دوم

علوم تجربی

231.1

زیست شناسی وازمایشگاه 1

دوم

علوم تجربی

233.2

هندسه 1

دوم

علوم تجربی

دانلودکتابهای درسی دوم دبیرستان(ریاضی)

کد کتاب

عنوان

پایه

رشته

226.2

فیزیک 2وآزمایشگاه

دوم

ریاضی وفیزیک

227.1

شیمی 2وآزمایشگاه

دوم

ریاضی وفیزیک

233.2

هندسه 1

دوم

ریاضی وفیزیک

234.3

آمارومدل سازی

دوم

ریاضی وفیزیک

دانلودکتابهای درسی دوم  وسوم دبیرستان(عمومی)

کد کتاب

عنوان

پایه

220.1

ادبیات فارسی2

دوم

220.2

زبان فارسی2

دوم

222

دین و زندگی2

دوم

222.1

ضمیمه بینش اسلامی و اهل سنت

دوم

222.2

تعلیمات ادیان الهی اقلیتهای مذهبی2

دوم

223.1

زبان انگلیسی2

دوم

 

224.1

عربی2

دوم (به جز انسانی)

225.1

جغرافیاعمومی

دوم (به جز انسانی)

234.1

زبان فرانسه2

دوم

234.2

ریاضی2

دوم (به جز انسانی)

35.22

زبان آلمانی2

دوم

238

آمادگی دفاعی

دوم

249.1

ادبیات فارسی3

سوم (به جز انسانی)

249.3

زبان فارسی 3 عمومی

سوم (به جز انسانی)

251

دین و زندگی3

سوم

251.1

ضمیمه بینش اسلامی اهل سنت

سوم

251.2

تعلیمات ادیان الهی اقلیتهای مذهبی3

سوم

252.1

زبان انگلیسی3

سوم

253

تاریخ معاصر ایران

سوم (به جز انسانی)

267.1

زبان آلمانی3

سوم

267.2

زبان فرانسه3

سوم

236

جغرافیای استان تهران

دوم

236.01

جغرافیای استان قم

دوم

236.02

جغرافیای استان سمنان

دوم

236.03

جغرافیای استان مرکزی

دوم

236.04

جغرافیای استان مازندران

دوم

236.05

جغرافیای استان گیلان

دوم

236.06

جغرافیای استان زنجان

دوم

236.07

جغرافیای استان همدان

دوم

236.08

جغرافیای استان اصفهان

دوم

236.09

جغرافیای استان لرستان

دوم

237

جغرافیای استان خراسان رضوی

دوم

237.01

جغرافیای استان فارس

دوم

237.02

جغرافیای استان آذربایجان شرقی

دوم

237.03

جغرافیای استان آذربایجان غربی

دوم

237.04

جغرافیای استان اردبیل

دوم

237.05

جغرافیای استان خوزستان

دوم

237.06

جغرافیای استان کردستان

دوم

237.07

جغرافیای استان کرمانشاه

دوم

237.08

جغرافیای استان بوشهر

دوم

237.09

جغرافیای استان یزد

دوم

237.10

جغرافیای استان کرمان

دوم

237.11

جغرافیای استان سیستان و بلوچستان

دوم

237.12

جغرافیای استان کهکیلویه و بویراحمد

دوم

237.13

جغرافیای استان چارمحال و بختیاری

دوم

237.14

جغرافیای استان ایلام

دوم

237.15

جغرافیای استان هرمزگان

دوم

237.16

جغرافیای استان قزوین

دوم

237.17

جغرافیای استان گلستان

دوم

237.18

جغرافیای استان خراسان شمالی

دوم

237.19

جغرافیای استان خراسان جنوبی

دوم

دانلودکتابهای درسی سوم دبیرستان(ریاضی)

کد کتاب

عنوان

پایه

رشته

254.1

عربی 3

سوم

ریاضی وفیزیک

256.4

فیزیک 3وآزمایشگاه

سوم

ریاضی وفیزیک

257.1

شیمی 3وآزمایشگاه

سوم

ریاضی وفیزیک

258.1

حسابان

سوم

ریاضی وفیزیک

258.2

جبرواحتمال

سوم

ریاضی وفیزیک

258.4

هندسه 2

سوم

ریاضی وفیزیک

266.3

مبانی علم رایانه

سوم

ریاضی وفیزیک

266.5

کتاب کار دانش اموز(علم رایانه)

سوم

ریاضی وفیزیک

دانلودکتابهای درسی سوم دبیرستان (تجربی)

کد کتاب

عنوان

پایه

رشته

254.1

عربی 3

سوم

علوم تجربی

256.3

فیزیک 3وآزمایشگاه

سوم

علوم تجربی

257.1

شیمی 3وآزمایشگاه

سوم

علوم تجربی

258.3

ریاضی 3

سوم

علوم تجربی

261.1

زیست شناسی وآزمایشگاه 2

سوم

علوم تجربی

262.1

زمین شناسی

سوم

علوم تجربی

دانلودکتابهای درسی سوم دبیرستان( انسانی)

کد کتاب

عنوان

پایه

رشته

249.2

ادبیات فارسی تخصصی

سوم

علوم انسانی

249.4

زبان فارسی تخصصی 

سوم

علوم انسانی

254.2

عربی 3

سوم

علوم انسانی

258.6

ریاضی 

سوم

علوم انسانی

268.1

روانشناسی

سوم

علوم انسانی

271.3

تاریخ  ایران وجهان 2

 (قسمت اول)

سوم

علوم انسانی

271.3

تاریخ  ایران وجهان 2

( قسمت دوم )

سوم

علوم انسانی

271.4

جغرافیا 2

سوم

علوم انسانی

276.1

تاریخ ادبیات ایران وجهان 2

سوم

علوم انسانی

277

منطق

سوم

علوم انسانی

277.1

فلسفه

سوم

علوم انسانی

280.1

آرایه های ادبی

سوم

علوم انسانی

281.1

جامعه شناسی 2

سوم

علوم انسانی

دانلودکتابهای درسی  پیش دانشگاهی( انسانی)

کد کتاب

عنوان

پایه

رشته

283.2

ادبیات فارسی 1

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

283.3

ادبیات فارسی 2

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

284.1

زبان انگلیسی 1و2

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

285.1

معارف اسلامی 1و2

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

292.2

ریاضی پایه1و2

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

297.2

جغرافیا3

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

300.1

علوم اجتماعی

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

302.1

تاریخ شناسی

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

316.1

عربی 1و2

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

317.1

فلسفه

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

دانلودکتابهای درسی پیش دانشگاهی(تجربی)

کد کتاب

عنوان

پایه

رشته

283.1

زبان وادبیات فارسی 1و2

پیش دانشکاهی

علوم تجربی

284.1

زبان انگلیسی 1و2

پیش دانشکاهی

علوم تجربی

285.1

معارف اسلامی 1و2

پیش دانشکاهی

علوم تجربی

288.1

فیزیک 1و2

پیش دانشکاهی

علوم تجربی

289.1

شیمی 1و2

پیش دانشکاهی

علوم تجربی

290.2

زیست شناسی1و2

پیش دانشکاهی

علوم تجربی

291.1

علوم زمین1و2

پیش دانشکاهی

علوم تجربی

292.1

ریاضی عمومی 1و2

پیش دانشکاهی

علوم تجربی

دانلودکتابهای درسی  پیش دانشگاهی(ریاضی)

کد کتاب

عنوان

پایه

رشته

283.1

زبان وادبیات فارسی 1و2

پیش دانشگاهی

ریاضی وفیزیک

284.1

زبان انگلیسی 1و2

پیش دانشگاهی

ریاضی وفیزیک

285.1

معارف اسلامی 1و2

پیش دانشگاهی

ریاضی وفیزیک

289.1

شیمی 1و2

پیش دانشگاهی

ریاضی وفیزیک

293.2

فیزیک 1و2

پیش دانشگاهی

ریاضی وفیزیک

294.1

هندسه تحلیلی وجبر خطی

پیش دانشگاهی

ریاضی وفیزیک

295.1

حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

پیش دانشگاهی

ریاضی وفیزیک

296.1

ریاضیات گسسته

پیش دانشگاهی

ریاضی وفیزیک