بزرگترین وکاملترین وبلاگ دانلودکتاب ونرم افزاررایگان

بزرگترین وکاملترین وبلاگ دانلودکتاب ونرم افزاررایگان

دانلود زیارت عاشورا با صدای 43 مداح منتخب فارسی و عربی


دانلود زیارت عاشورا با صدای 43 مداح منتخب فارسی و عربی
ترتیب با نوای زمان حجم دانلود
1 مهدی صدقی 00:16:14 3.72 MB دانلود
2 فرهمند 00:16:44 3.83 MB دانلود
3 محمود کریمی 00:46:24 7.97 MB دانلود
4 منصور ارضی 00:34:42 5.99 MB دانلود
5 صادق آهنگران 00:33:27 5.74 MB دانلود
6 مهدی منصوری 00:13:55 3.19 MB دانلود
7 محمد طاهری 00:37:40 6.47 MB دانلود
8 یونس حبیبی 00:34:42 5.96 MB دانلود
9 مهدی سماواتی 00:20:31 3.52 MB دانلود
10 حاج منصور ارضی 00:40:06 11.04 MB دانلود
ترتیب با نوای زمان حجم دانلود
11 شیخ مهدی حسینی 00:21:34 4.94 MB دانلود
12 علی علیزاده 00:20:01 9.17 MB دانلود
13 انصاریان 00:17:38 4.04 MB دانلود
14 مهدی سلطانی 00:18:45 3.22 MB دانلود
15 محمد خلیلی 00:25:06 5.74 MB دانلود
16 حاج حسن براتی 00:14:37 6.70 MB دانلود
17 مداح فارسی 00:20:41 3.55 MB دانلود
18 مداح فارسی 00:29:00 4.98 MB دانلود
19 مداح فارسی 00:16:14 2.79 MB دانلود
20 مداح فارسی 00:31:42 7.13 MB دانلود
ترتیب با نوای زمان حجم دانلود
21 مداح فارسی 00:49:17 8.46 MB دانلود
22 مداح فارسی 00:32:35 5.59 MB دانلود
23 شیخ محمد دماوندی 00:20:52 4.77 MB دانلود
24 عبد الحی آل قمبر 00:14:04 3.22 MB دانلود
25 ابو حسین الکربلائی 00:15:29 3.54 MB دانلود
26 ابو صادق 00:12:37 2.17 MB دانلود
27 علی یوسفی 00:12:17 2.11 MB دانلود
28 جواد المل 00:13:03 2.99 MB دانلود
29 میثم کاظم 00:15:38 2.68 MB دانلود
30 مصطفى الصراف 00:09:13 1.58 MB دانلود
ترتیب با نوای زمان حجم دانلود
31 سید حسین الرجائی 00:12:55 2.96 MB دانلود
32 شیخ عبد الأمیر الخفاجی 00:15:26 3.53 MB دانلود
33 شیخ أحمد الحویلی 00:13:42 6.27 MB دانلود
34 آقای صدقی 00:13:00 5.94 MB دانلود
35 سید ولید مزیدی 00:11:21 1.95 MB دانلود
36 باسم کربلایی 00:11:07 2.55 MB دانلود
37 میثم کاظم 00:26:58 6.17 MB دانلود
38 عبدالرسول حسینی 00:13:47 3.16 MB دانلود
39 موسی اسدی 00:09:34 1.64 MB دانلود
40 شیخ باقر مقدسی 00:13:03 2.24 MB دانلود
41 الحاج علی یوسف النجار 00:14:20 6.56 MB دانلود
42 مداح عربی 00:36:55 8.45 MB دانلود
43 مداح عربی 00:13:49 3.16 MB دانلود


متن زیارت عاشورا + ترجمه فارسی

منبع: سبطین
شاید این جمعه بیاید ، شاید ...


ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار به تفکیک جز (با پسوند MP3 ) تقدیم به کاربران عزیز

1. جز اول                  2. جز دوم                  3. جز سوم               4. جز چهارم

5. جز پنجم               6. جز ششم              7. جز هفتم              8. جز هشتم

9. جز نهم               10. جز دهم                11. جز یازدهم          12. جز دوازدهم

13. جز سیزدهم       14. جز چهاردهم         15. جز پانزدهم         16. جز شانزدهم

17. جز هفدهم         18. جز هجدهم          19. جز نوزدهم         20. جز بیستم

21. جز بیست و یکم  22. جز بیست دوم    23. جز بیست و سوم   24. جز بیست و چهارم

25. جز بیست و پنجم26. جز بیست و ششم27. جز بیست و هفتم28. جز بیست و هشتم

29. جز بیست و نهم  30. جز سی ام

منبع: یاسین مدیا

 تلاوت کل قرآن کریم ، به تفکیک جز از حامد شاکر نژاد

دانلود:  

منبع: یاسین مدیا

ترتیل کل قرآن کریم(به تفکیک سوره) با صدای استاد عبدالباسط، تقدیم به کاربران عزیز


1. سوره الفاتحه             2. سوره البقره          3. سوره آل عمران     4. سوره النساء

5. سوره المائده             6. سوره الأنعام         7. سوره الأعراف        8. سوره الأنفال

9. سوره التوبه               10. سوره یونس        11. سوره هود         12. سوره یوسف

13. سوره الرعد             14. سوره إبراهیم       15. سوره الحجر       16. سوره النحل

17. سوره الإسراء           18. سوره الکهف       19. سوره مریم         20. سوره طه

21. سوره الأنبیاء            22. سوره الحج         23. سوره المؤمنون     24. سوره النور

25. سوره الفرقان           26. سوره الشعراء      27. سوره النمل        28. سوره القصص

29. سوره العنکبوت         30. سوره الروم          31. سوره لقمان        32. سوره السجده

33. سوره الأحزاب          34. سوره سبأ           35. سوره فاطر         36. سوره یس

37. سوره الصافات         38. سوره ص             39. سوره الزمر         40. سوره غافر

41. سوره فصلت           42. سوره الشورى        43. سوره الزخرف      44. سوره الدخان

45. سوره الجاثیه           46. سوره الأحقاف       47. سوره محمد        48. سوره الفتح

49. سوره الحجرات         50. سوره ق              51. سوره الذاریات      52. سوره الطور

53. سوره النجم            54. سوره القمر           55. سوره الرحمن      56. سوره الواقعه

57. سوره الحدید          58. سوره المجادله        59. سوره الحشر       60. سوره الممتحنه

61. سوره الصف          62. سوره الجمعه           63. سوره المنافقون    64. سوره التغابن

65. سوره الطلاق          66. سوره التحریم          67. سوره الملک        68. سوره القلم

69. سوره الحاقه           70. سوره المعارج         71. سوره نوح            72. سوره الجن

73. سوره المزمل           74. سوره المدثر          75. سوره القیامه        76. سوره الإنسان

77. سوره المرسلات       78. سوره النبأ             79. سوره النازعات      80. سوره عبس

81. سوره التکویر          82. سوره الإنفطار        83. سوره المطففین       84. سوره الإنشقاق

85. سوره البروج            86. سوره الطارق         87. سوره الأعلى         88. سوره الغاشیه

89. سوره الفجر             90. سوره البلد           91. سوره الشمس       92. سوره اللیل

93. سوره الضحى          94. سوره الشرح         95. سوره التین            96. سوره العلق

97. سوره القدر             98. سوره البینه           99. سوره الزلزله         100. سوره العادیات

101. سوره القارعه        102. سوره التکاثر         103. سوره العصر        104. سوره الهمزه

105. سوره الفیل          106. سوره قریش         107. سوره الماعون      108. سوره الکوثر

109. سوره الکافرون     110. سوره النصر            111. سوره المسد       112. سوره الإخلاص

113. سوره الفلق         114. سوره الناس

دانلود به صورت یکجا : 

منبع: یاسین مدیا
شاید این جمعه بیاید ، شاید ...

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (به تفکیک جز)، تقدیم به کاربران عزیز

1. جز اول                   2. جز دوم                   3. جز سوم                4. جز چهارم

5. جز پنجم                 6. جز ششم               7. جز هفتم                8. جز هشتم

9. جز نهم                 10. جز دهم                11. جز یازدهم             12. جز دوازدهم

13. جز سیزدهم         14. جز چهاردهم           15. جز پانزدهم           16. جز شانزدهم

17. جز هفدهم          18. جز هجدهم             19. جز نوزدهم            20. جز بیستم

21. جز بیست و یکم    22. جز بیست دوم         23. جز بیست و سوم    24. جز بیست و چهارم

25. جز بیست و پنجم   26. جز بیست و ششم   27. جز بیست و هفتم   28. جز بیست و هشتم

29. جز بیست و نهم    30. جز سی ام

منبع: یاسین مدیا

دانلود تلاوت قرآن با نوای دلنشین مقام معظم رهبری

دانلود  سوره حمد        0:57 دقیقه

دانلود  سوره بقره        5:38 دقیقه

دانلود  سوره قدر        0:56 دقیقه

دانلود  سوره کوثر        0:32 دقیقه

دانلود  سوره اعلی        1:50 دقیقه

دانلود سوره منافقون        3:17 دقیقه

دانلود سوره جمعه        3:14 دقیقه

دانلود سوره اخلاص        0:31 دقیقه

دانلود سوره همزه        0:53 دقیقه

دانلود  سوره شمس        1:41 دقیقه

دانلود سوره کافرون        0:44 دقیقه

دانلود سوره قارعه        0:58 دقیقه

دانلود  سوره عادیات        1:07 دقیقه

دانلود  سوره عصر        0:38 دقیقه

دانلود سوره تین        1:04 دقیقه

منبع: اسلام دانلود، آلورشاپ، مهدی بیا
شاید این جمعه بیاید ، شاید ...
دانلود مداحی ها و روضه خوانی های مرحوم کافی (24مورد)
دانلود فایل صوتی مرحوم استاد کافی:
1_نوای یابن الحسن عج  
2_ما در دو جهان فاطمه جان  
3_افسوس که عمری پی اغیار دویدیم  
4_نصیحت به جوانان  
5_تجلیل از امام خمینی ، اردیبهشت 1357  
6_علی ای همای رحمت  
7_الهی دلی ده که جای تو باشد  
8_ای ولی عصر و امام زمان عج  
9_ولادت حضرت مهدی عج  
10_ای مُنجی گیتی بیا ، مهدی بیا مهدی بیا  
11_ای مدنی برقع و مکی نقاب  
12_چه کنم خدا ، نکنی اگر تو مرا صدا  
13_همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی  
14_خطبه اول منبر حاج شیخ احمد کافی  
15_بار الاها رهبر اسلامیان کی خواهد آمد  
16_به خدا آی شیعه ها آقامون میاد  
17_وصیت نامه  
18_گوشه چشمی به سوی گوشه نشین کن  
19_همه شب بر آستانت شده کار من گدایی  
20_الغوث یا صاحب الزمان  
21_یوسف گمگشته باز آید به کنعان  
22_خستگان عشق را ایام درمان خواهد آمد  
23_یابن الحسن عج  
24_چون که شود روز جمعه دل نگرانیم  
دانلود به صورت یکجا: 
شاید این جمعه بیاید ، شاید ...
مستند فرقه های سری
داستان قطر
مستند یک نکته از هزاران
مجموعه حدیث سرو
مجموعه صراط
زمزمه انتظار
ادعیه امام زمان
مجموعه نوای مهدوی

شاید این جمعه بیاید ، شاید ...شاید این جمعه بیاید ، شاید ...


شاید این جمعه بیاید ، شاید ...


دانلود مستند فرقه های سری


فرقه های سری،مستند فرقه های سری،دانلود مستند فرقه های سری، فرقه های سری شبکه مستند، برنامه فرقه های سری شبکه مستند

جهت مشاهده این مجموعه بی نظیر به کانال اختصاصی فرقه های سری مراجعه نمایید.


فرقه های سری

نام قسمت

دانلود یکجا
فرمت : WMV
سایز: 240*320

دانلود و مشاهده

تیراژ پایانی

تیراژ پایانی

دانـلـود
Size: 57.6 MB

دانلود

قسمت 1

فرقه های سری

دانـلـود
Size: 92.1 MB

part 1 | part 2

قسمت 2

خاستگاه فرقه های سری

دانـلـود
Size: 90.9 MB

part 1 | part 2

قسمت 3

از مصر باستان تا فراماسونری
(بخش اول)

دانـلـود
Size: 88.6 MB

part 1 | part 2

قسمت 4

از مصر باستان تا فراماسونری
(بخش دوم)

دانـلـود
Size: 89.3 MB

 part 1 | part 2

قسمت 5

معبد حضرت سلیمان

دانـلـود
Size: 84.9 MB

part 1 | part 2

قسمت 6

شوالیه های معبد

دانـلـود
Size: 89.9 MB

part 1 | part 2

قسمت 7

شوالیه های مالت

دانـلـود
Size: 91.8 MB

part 1 | part 2

قسمت 8

کابالا (بخش اول)

دانـلـود
Size: 89.4 MB

part 1 | part 2

قسمت 9

کابالا (بخش دوم)

دانـلـود
Size: 89.4 MB

part 1 | part 2 

قسمت 10

کابالا (بخش سوم)

دانـلـود
Size: 87.3 MB

part 1 | part 2

قسمت 11

کابالا (بخش چهارم)

دانـلـود
Size: 86.4 MB

part 1 | part 2

قسمت 12

تاریخچه فراماسونری (بخش اول)

دانـلـود
Size: 88.0 MB

 part 1 | part 2

قسمت 13

تاریخچه فراماسونری (بخش دوم)

دانـلـود
Size: 91.5 MB

part 1 | part 2


مجموعه مستند «فرقه‌های سری» قصد دارد چگونگی شکل‌گیری فرقه‌هایی نظیر کابالا و فراماسونری را با استفاده از ۲۷ کارشناس خارجی به تصویر بکشد.مجموعه مستند «فرقه‌های سری» به تهیه‌کنندگی اسماعیل حاج حیدری به سفارش معاونت سیما در سال 1389 در 13 قسمت تهیه شده است که زمان قسمت اول 60 دقیقه و 12زمان  قسمت بعدی حدوداً 40 دقیقه است.

فرقه های سری،مستند فرقه های سری،دانلود مستند فرقه های سری، فرقه های سری شبکه مستند، برنامه فرقه های سری شبکه مستند

موضوع این مجموعه مستند بررسی و تحلیل فرقه‌های سری است و از اهداف این برنامه آشنایی مردم با نحوه شکل‌گیری و قدرت یافتن شبکه انجمن‌های سری، افشاء واقعیت‌های پشت پرده این انجمن‌ها و آشنایی با نمادها و نشانه‌های مشترک بین این جوامع است چرا که بسیاری از افراد هنوز از مفاهیم و نمادها و نشانه‌های شیطانی بعضی از این جریان‌ها اطلاعی ندارند.

فرقه های سری،مستند فرقه های سری،دانلود مستند فرقه های سری، فرقه های سری شبکه مستند، برنامه فرقه های سری شبکه مستند

به این منظور در طول قسمت‌های مختلف تاریخچه شکل‌گیری فرقه‌های سری از مصر و یونان باستان، قرون وسطی، رنسانس،  ... تا شکل‌گیری فرقه‌های امروزی مورد بررسی قرار گرفته است.  نام برخی از انجمن‌های سری که مورد بررسی قرار گرفته از این قرار است: شوالیه‌های معبد، شوالیه‌های مالت، کابالا، فراماسونری، شیطان‌گرایی، انجمن جمجمه و استخوان، بیلدربرگ و ... که البته تحلیل این انجمن‌ها با رویکرد سیاسی مذهبی صورت پذیرفته است. ساختار برنامه مستند ترکیبی نریشن محور بدون مجری است که در برنامه کارشناسان مختلفی در حوزه‌های موسیقی، رسانه، ادیان و عرفان، باستان شناسی، نماد شناسی، اسطوره شناسی، تاریخ، سیاست به بحث و نظر پرداخته‌اند. علاوه بر مصاحبه با کارشناسان داخلی، کارشناسان  مختلفی از کشورهای گوناگون به زبان‌های انگلیسی، عربی، ترکی، ایتالیایی و ... به بحث کارشناسی درباره این موضوعات پرداخته‌اند. در واقع می‌توان گفت که در این برنامه با 107 کارشناس خارجی مصاحبه شده است که از میان آنها  27 کارشناس خارجی به 4 زبان انتخاب شده و در برنامه گنجانده شده‌اند. ساخت این مجموعه سه سال زمان برده که تامین محتوا تامین کارشناس و تصاویر آرشیوی برای این مجموعه یکی از مشکلات تولید این سریال مستند بوده است.

صداگذار برنامه سپیده قناتی صداگذار پروژه‌های سینمایی و سریال کیف انگلیسی است. همچنین نریتور برنامه آقای داوود نماینده است. آهنگساز برنامه آقای مسعود سخاوت دوست آهنگساز فیلم‌های سینمایی مختلفی همچون فیلم بدرود بغداد (نماینده ایران برای حضور در part بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان اسکار) است. زمان کلی برنامه حدود 480 دقیقه است.

فرقه های سری،مستند فرقه های سری،دانلود مستند فرقه های سری، فرقه های سری شبکه مستند، برنامه فرقه های سری شبکه مستند

شرح موضوعات قسمت‌های مختلف مجموعه مستند «فرقه‌های سری» به شرح زیر است:

-قسمت اول: فرقه‌های سری

-قسمت دوم: خاستگاه فرقه‌های سری در دوران باستان

-قسمت سوم:فرقه‌های سری از مصر باستان تا فراماسونری  (part 1)

-قسمت چهارم:فرقه‌های سری از مصر باستان تا فراماسونری  (part 2)

-قسمت پنجم:فرقه‌های سری و معبد حضرت سلیمان

-قسمت ششم:شوالیه‌های معبد

-قسمت هفتم: شوالیه‌های مالت

-قسمت هشتم: کابالا (part 1)

-قسمت نهم کابالا (part 2)

-قسمت دهم کابالا (part سوم)

-قسمت یازدهم کابالا (part چهارم)

-قسمت دوازدهم تاریخچه فراماسونری(part 1)

-قسمت سیزدهم تاریخچه فراماسونری(part 2)

فرقه های سری،مستند فرقه های سری،دانلود مستند فرقه های سری، فرقه های سری شبکه مستند، برنامه فرقه های سری شبکه مستند

همچنین شان علی استون، اسکات فرانک، خاخام آرون کوهن، خاخام دیوید وایس، دکتر گریفین وبستر تارپلی، پرفسور فاروق هارمان، دکتر نوح ارسلان تاش، مصطفی یلماز، پرفسورلیاکت تکیم، ماریا بومیر، پاولو فرانچسکتی، پرفسور رشید بن عیسی، پرفسور علی منجور، عبدالرحمن دیلی پاک، ولکان کمال ارگنه کن، هاکان یلماز کبی، پدر دکتر آنتوان داو، دکتر راشد الراشد، دکتر یحیی غدار، حسن حمید، دکتر نافذ ابوحسنه، دکتر احمد خلیل، محمد محمود توری و الیاس آبدی کارشناسان خارجی و شناخته شده این برنامه هستند و کارشناسان ایرانی همچون دکتر حسن عباسی، دکتر مجید شاه حسینی، موسی فقیه حقانی، شهریار بحرانی، جواد منصوری، دکتر مجید صفاتاج، سید هادی سید افقهی، عبدالرفیع حقیقت، آیت ا... محسن غرویان، حجت الاسلام مهراب صادق‌نیا، رقیه بهزادی، علیرضا ابراهیم، حجت الاسلام حمیدرضا مظاهری سیف، کامیار عبدی، رحیم ولایتی، آرش آبایی، نامیق صفی‌زاده، وحید جامعی، محمدحسین فرج‌نژاد، حجت الاسلام حسین عرب، آرش نورآقایی، رضا عبداللهی، حسین دی پیر و مظفر نوروزی در برنامه حضور خواهند داشت.


شاید این جمعه بیاید ، شاید ...
mahdibiya.ir

کتاب راه‌های آسان ازدواج


راه‌های آسان ازدواج
کتاب جوشکاری حتی سر از ایرلند و مسکو هم در آورده و دانشجوی ایرانی ساکن مغرب زمین را مجاب کرده است که سرش را برای دامادی کوتاه کند!

«جوشکاری» عنوانی از یک کتاب الکترونیکی است که توسط یکی از مبلغان دانشگاهی درباره راه‌های آسان ازدواج به رشته تحریر درآمده است.

این کتاب حاصل سؤال‌ها و جواب‌هایی است که جامعه دانشجویی دانشگاه‌های تهران – از دانشگاه صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر گرفته تا دانشگاه تهران- و دیگر دانشگاه های کشور جوشیده و البته حجت‌الاسلام حسین عالمی با بیانی شیوا درباره ازدواج و انتخاب همسر پاسخ داده است.

13920915000174_PhotoL

کتاب جوشکاری حتی سر از ایرلند و مسکو هم در آورده و دانشجوی ایرانی ساکن مغرب زمین را مجاب کرده است که سرش را برای دامادی کوتاه کند!

در این کتاب الکترونیکی ملاک‌های ازدواج با تکیه بر ایمان به خداوند بیان شده و تنها راه‌حل رونق ازدواج در جامعه را توجه به مبانی اسلام می‌داند نه توصیه‌های روانشناسی غربی در انتخاب همسر که دست و پا گیر جامعه جوان کشور شده است!

علاقه‌مندان برای مطالعه کتاب جوشکاری می‌توانند از اینجا اقدام کنند.

منبع: خبرگزاری فارس
دریافت کتاب «حسین عقل سرخ» به همراه فایل صوتی
کتاب «حسین عقل سرخ» متن پیاده‏ شده سه جلسه گفت و گو درباره نهضت‏ سید الشهداء است که با حضور استاد «رحیم پور ازغدی» در سه روز متوالی،نهم، دهم و یازدهم محرم‏ سال 1380 انجام گرفته‏ و به صورت زنده از شبکه یک سیمای‏ جمهوری اسلامی ایران پخش شده است.

تریبون مستضعفین- کتاب «حسین عقل سرخ» متن پیاده‏ شده سه جلسه گفت و گو درباره نهضت‏ سید الشهداء است که با حضور استاد «رحیم پور ازغدی» در سه روز متوالی،نهم، دهم و یازدهم محرم‏ سال ۱۳۸۰ انجام گرفته‏ و به صورت زنده از شبکه یک سیمای‏ جمهوری اسلامی ایران پخش شده است.

جلسه اول این نشست ها با عنوان «با عقل در عاشورا»، دومین نسشت با عنوان « عاشورا، پایان تأویل»، و سومین نشست با عنوان «حسین از مستضعفان‏ می‏گوید» برگزار گردید.

علاقه مندان به فرهنگ عاشورا می توانند به مناسبت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان فایل صوتی این نشست ها به همراه کتاب «حسین عقل سرخ» را با فرمت pdf از لینک های زیر دیافت کنند.

دریافت کتاب:

دریافت کتاب حسین عقل سرخ (pdf)

دریافت صوت:

جلسه اول: با عقل در عاشورا

جلسه دوم: عاشورا پایان تأویل

جلسه سوم: حسین از مستضعفان می گوید

این کتاب یکی از مجموعه گفتار های «طرحی برای فردا» است که غالبا بر گرفته از سخرانی های استاد «رحیم پور ازغدی» می باشد. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره موسسه «طرحی برای فراد» و همچنین دریافت کتابهای دیگر این مجموعه می توانند به پایگاه اینترنتی موسسه «طرحی برای فردا» مراجعه کنند.


دانلود جزوات

جزوات


جزوه زیر که به کوشش واحد آموزش دفتر قم اتحادیه بین المللی امت واحده تهیه شده به بیان سیره اهل بیت (ع) از روایات و احادیث ایشان و همچنین آیات قرآن با تکیه بر زاویه نگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری راجع به رفتار اجتماعی و فردی با اهل سنت در جامعه اسلامی و توحیدی می‌پردازد .
جزوه: گفتارهایی پیرامون جبهه استکبار و آمریکا
واحد سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) جزوه استکبار ستیزی -گفتارهایی پیرامون جبهه استکبار و آمریکا را منتشر کرد.
جزوه: علوم انسانی غربی +دانلود
در این گفتار با نگاه تاریخی و نیم نگاهی مختصر به حاکم شدن نگاه پوزیتویستی به علوم طبیعی و گسترش آن در علوم انسانی اشاره شده است. پس از آن به منتقدین این نگاه که قائل به تفکیک علوم طبیعی از علوم انسانی با روش هرمنوتیک بودند پرداخته شده و سیری کوتاه از تطورات آراء آنان ارائه گردیده است.
جزوه «پیگیری تخصصی مسائل نظام»: شیوه نامه کارعلمی فعالان دانشجویی +دانلود
دهه عدالت و پیشرفت و ورود انقلاب به مرحله ایجاب و تلاش برای تحقق دولت اسلامی (در قالب تغییر روش و منش مسئولین) و جامعه اسلامی (در قالب اصلاح ساختارها و تغییر اخلاق، سبک زندگی مردم و مهندسی فرهنگی و اصلاح فرهنگ عمومی و…) لوازم متعددی دارد که از جمله اصلاح رویکردهای جنبش دانشجویی را ضروری می‌سازد.
مروری بر بایدها و نبایدهای فرهنگ
در جزوه پیش رو نگارنده ابتدا به تعریف فرهنگ از نگاه امام خامنه ای پرداخته و دیدگاه های مختلف را در مقوله کار فرهنگی بررسی می کند، سپس با تمرکز بر روی دولت های گذشته، نظریات و عملکرد فرهنگی دولت ها را نقد و بررسی می کند.
متن کامل قانون جدید مجازات اسلامی -مصوب ۱۳۹۲
قانون جدید مجازات اسلامی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مطابق با اصل ٨۵ قانون اساسی، با امضاء رئیس جمهور به وزارت دادگستری ابلاغ شد.
«نخبگی» و «حمایت از نخبه» در ایران
چهارمین جزوه در مورد مسائل مهم کشور پیرامون علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان منتشر شد.
نقاط ضعف و قوت دولت نهم و دهم
هدف اصلی در این کار معرفی خطوط قرمز و معیار های انقلاب اسلامی و مشخص کردن نسبت هریک از فعالین سیاسی با این معیارها بوده است تا همه کسانی که در صحنه حاضر خواهند شد با این سنگ محک سنجیده شده و فاصله هرکدام از آنها با مطلوبات انقلاب مشخص گردد.
جزوه: تقابل سه گفتمان در اداره کشور
هر گاه چالش بین انقلاب و جریان تجدد، تبدیل به چالش طرفداران مدرنیته اسلامی و سکولاریست‌ها بشود، سکولاریست‌ها برنده خواهند شد ولی اگر چالش را به نقطه اصلی خودش برگردانید و یک طرف منادیان تمدن اسلامی باشند و شعار عدالت اسلامی و تمدن اسلامی سر بدهند، این طرف برنده خواهد بود.
چرایی و چگونگی مطالعه آثار استاد مطهری
اینکه «چه منبعی را به عنوان مرجع فکری خود قرار دهیم؟» پاسخ اطمینان‌آوری می‌طلبد. تأیید دو شخصیت علمی برجسته روزگار ما یعنی امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی(ره) پشتوانه محکمی برای اعتماد به اندیشه و آثار استاد مطهری محسوب می‌گردد.
برگه‌ی بعد »
علی رغم تلاش‌های بسیاری که انجام شده و نهادهایی که به این منظور تشکیل شده بود همچون جهادسازندگی، دفتر مناطق محروم و … می‌بینیم که بسیاری از این مناطق همچنان با فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می‌کنند. این مسئله زمانی حادتر به نظر می‌رسد که بدانیم کشور ما با داشتن قریب به نیم قرن سابقه برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت عمرانی برای نیل به توسعه پایدار و همه جانبه یکی از کشورهای پرسابقه منطقه در زمینه برنامه‌ریزی توسعه است.
نگاه رهبر به دولت احمدی‌نژاد چگونه است؟ +جزوه
کمیته امام و رهبری واحد سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری به جمع‌آوری دیدگاه‌های مثبت و منفی‌ رهبری درباره دولت نهم و دهم از نظرگاه خود پرداخته است.
نقش کشاورزی در فرایند پیشرفت اقتصادی
بی‌شک رشد کشاورزی برای کشورهایی که به دنبال استقلال سیاسی هستند، یکی از ارکان اصلی پیشرفت اقتصادی محسوب می‌شود. رشد پایدار و هدفمند کشاورزی در گروی علمی شدن سیاست‌ها، قوانین و روش‌های اجرایی بخش کشاورزی است.
جزوه: آشنایی با تحریم‌های اقتصادی علیه ایران
جزوه‌ای که پیش روی شماست،‌ کوششی به منظور آشنایی با تحریم‌های اقتصادی است. هدف از تنظیم این جزوه شناخت بیشتر این پدیده است که در چند سال اخیر بر بسیاری از تعاملات بین‌المللی و داخلی کشورمان سایه افکنده و لذا ضروری است جریان دانشجویی شناخت مناسبی از این پدیده داشته باشد تا بتواند بهتر از گذشته در مقابله با آن نقش آفرینی نماید.
جزوه:‌ جریان شناسی نظری هنر اسلامی
در فضای تئوریک و مبناپردازی در باب هنر اسلامی ایرانی، با رویکردهای متفاوت و بعضاً متناقضی روبهرو هستیم که گاه بازار تفکّر و تعمّق در این باره را آشفته و متشتّت جلوه میدهد. جهت شناخت و تمایز جریانهای کلّی نظری درمورد هنر اسلامی و یافتن نقاط عزیمت لازم برای ورود به عرصه نظریهپردازی جدّی و کاربردی در این زمینه، به یک جریانشناسی کلّی از آراء و نظریات مختلف فیلسوفان هنر و هنرپژوهان هنر اسلامی پرداخته‌ایم.
کتاب هویت محلی +دانلود
تاملی بر نظام محله‌ای و کارکردهای آن بر اساس گفتارهایی از: دکتر غلامرضا صدیق اورعی و دکتر ابراهیم فیاض است
جزوه: دیدگاه‌های آیت‌ الله خامنه‌ ای درباره دیپلماسی علم و فناوری
علم و فناوری همواره یکی از مهم‌ترین تاکیدات رهبر انقلاب به خصوص در دهه اخیر بوده است. رهنمودهای ایشان برای توسعه علم و فناوری و ابعاد مرتبط با آن دارای اهمیت فراوان است. تلاش شده تا رهنمودهای ایشان در حوزه دیپلماسی علم و فناوری جمع آوری شود و در اختیار خوانندگان محترم قرار گیرد.
جزوه: سخنرانی سردار نقدی با موضوع اقتصاد مقاومتی
این جزوه مشروح سخنان سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین است که با موضوع «اقتصاد مقاومتی» در تاریخ ۲۶ مهر ماه ایراد شده است.
کتاب «کالبدشکافی فتنه ۸۸» را دانلود کنید
با مطالعه این کتابچه خواننده می‌تواند به یک درک جمع‌بندی شده و نظام‌مند از مواضع، تحلیل‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در برابر این فتنه دست پیدا کند؛ خطوط اصلی تحلیل ماجرا را بدست آورد؛ ارزیابی جامعی از عوامل موثر در ماجراهای پس از انتخابات داشته باشد؛ و جایگاه، نقش و وظایف خود را در افق آینده مشخص نماید.
جزوه: امت و امامت
امت و امامت را می‌توان از مهم‌ترین بحث‌های جامعه‌ شناختی پیرامون حکومت اسلامی و بررسی تمایزات آن با حکومت‌های استبدادی و دموکراسی‌های مرسوم دانست. انتظار مذهب اعتراض هم اولین ایده‌پردازی درباره‌ی ساختار حکومت ولایت فقیه است و جالب توجه است که ساختار حکومتی که دکتر علی شریعتی در این گفتار معرفی می‌کند شباهت زیادی به ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران دارد.
برگه‌ی بعد »
علت وجود ما همین است که آنچه موجود نیست را در دسترس مخاطبانش قرار دهیم. برای همین من همیشه می‌گویم اگر بیست درصد کتاب‌های که ما عرضه کنیم، در یزد پیدا شوند، من فروشگاه را تعطیل می‌کنم.
جزوه: اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی در حقیقت اقتصادی را ترسیم می کند که توانایی مقابله با شوک های وارد شده بر اقتصاد را دارد. چنین اقتصادی باید قابلیت انعطاف در شرایط مختلف و توانایی عبور از بحران را داشته باشد.
جزوه:‌ طرح راهبردی پیشرفت همه جانبه اسلامی
رهبری فرزانه از اولین سخنرانی خود در جمع مردم بجنورد، به مساله «پیشرفت همه جانبه اسلامی» به عنوان هدف ملت ایران اشاره فرمودند و در قالب مولفه های یک طرح راهبردی، تحقق این امر را نیازمند زمینه هایی چون نشاط و سرزندگی ملت، نقشه راه و فهم و رصد دائمی عنوان کردند. در سخنرانی های بعدی خود در اجتماع اقشار مختلف استان نیز، گام به گام این طرح راهبردی را تکمیل فرمودند.
جزوه: لجن پراکنی صهیونیست‌های صلیبی علیه بزرگ پیامبران
جریان لج نپراکنی، نه از سلمان رشدی، آغاز شده و نه به این فیلمها و کارتونها ختم می‌شود. گمان نکنید که مسئله، مسئله عده‌ای موجود عقب مانده است که نامشان برده می‌شود؛ چون چند قبطی مصری افراطی یا چند یهودی در آمریکا، بلکه خطوط ثابتی برای حمله به شخصیت پیامبر اکرم (ص) و تحریف این شخصیت بزرگ الاهی در کار است.
جزوه: جنگی دیگر
شهدا هم برای وجود نظام و ماندن نظام جان خود را فدا کردند و هم برای ماهیت نظام که اسلامی است. باید این اصول را بازخوانی کنیم. خصوصا دوستانی که می خواهند در این عرصه فعالیت کنند هر قدر که مبنای کار را بهتر بشناسند آن موقع در مسیر هم پیشنهاد های بهتری به نظرشان می رسد.
جزوه: جریان های نوسلفی‌ها در دوران معاصر
جریان نوسلفی، نهضت دینی- سیاسی است که در دو سه دهه اخیر تکوین یافته است. نوسلفی گری شاخه ای از وهابیت است که به دلیل غلبه جنبه انتقادی آن نسبت به محافظه‌کاری سنتی وهابیت، توانسته است مخاطبان خاصی را بدست آورد.
جزوه: علم و فن‌آوری در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای
این جزوه‌ بریده‌هایی از سخنان رهبر انقلاب پیرامون لزوم و اهمیت پرداختن به «علم و فن‌آوری» است که از شش بخش تشکیل شده است: «اهمیت علم و فناوری»، «اسلام و علم»، «ساخت کشور با علم و نیروی بومی»، «تولید علم»، «هدف‌گذاری حرکت علمی کشور» و «جهاد علمی».
جزوه: جریان شناسی تقریبی و تکفیری در جهان اسلام
در یک سوی طیف، سلفیان وهابی تکفیری قرار دارند که بیشترین نقش را در ایجاد تفرقه دارند و در سوی دیگر طیف گروهی از اخوان المسلمین مصر قرار گرفته اند که تقریب مذاهب در دستور کار خویش قرار داده اند.
جزوه: وحدت اسلامی و راهکارهای پیامبر اکرم (ص)
اتحادیه بین المللی امت واحده اقدام به انتشار جزوه «وحدت اسلامی و راهکارهای سیاسی-فرهنگی پیامبر اکرم(ص)» کرده است.
جزوه: انقلاب تا آزادی فلسطین
مسأله فلسطین از سال‌ها پیش از نهضت امام خمینی دغدغه‌ی ایشان بوده است. جزوه‌ای که پیش روی شماست برگزیده‌ی سخنان امام خمینی درباره مسأله فلسطین است که از کتاب «فلسطین از دیدگاه امام خمینی» برگزیده شده است.
برای صحبت درباره تحریم، لازم است به چند سئوال اصلی پاسخ بدهیم: تحریم اقتصادی چیست؟ چرا تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شوند؟ آیا می‌توان با تحریم‌های اقتصادی مقابله نمود؟ روش‌ها و راه‌کار‌های مقابله با تحریم چیست؟
پرونده‌ای پیرامون کاروان الی بیت‌المقدس +دانلود
پروژه الی بیت المقدس در آن مطلب با چند شاخصه منحصر بفرد معرفی شد. شاید بتوان مهمترین آنها را بصورت خلاصه ارائه یک الگوی عملی برای وارد کردن توده های مردم به جای ارتش ها و سازمان های آزادیبخش در مبارزه با رژیم صهیونیستی معرفی کرد.
بولتن میانمار
پایگاه خبری «برای مستضعفین میانمار» به منظور آشنایی بیشتر علاقه مندان به تحولات میانمار و مظلومیت مسلمانان این کشور، بولتنی خبری مشروح از اوضاع میانمار و همچنین بروشوری کوتاه با عنون «میانمار چه خبر است؟» تهیه کرده است.
جزوه: داستان ریاضیات جدید
«داستان ریاضیات جدید» یکی از خواندنی ترین مقالات شهید مهدی رجب بیگی است که به همت تریبون مستضعین در قالب جزوه برای استفاده علاقه مندان آماده شده است.
جزوه: کار فرهنگی در مساجد
این نوشتار که ناظر به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و اهمیت کار در مساجد، هئیت، پایگاه‎های بسیج، کانون‏های فرهنگی و هنری و دیگر پایگاه‏های فرهنگی و مذهبی ماست، سعی دارد تا نمونه‌ای از این کارها را، که شاید به ذهن بسیاری از فعالان فرهنگی رسیده باشد را این بار به صورت منظم و دسته‌بندی شده ارائه نماید.
جزوه: بیانات امام (ره)‌ در پذیرش قطعنامه ۵۹۸
یام تاریخی امام خمینی (ره) در پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی بنیاد تبیین اندیشه های امام خمینی در دانشگاه ها به صورت pdf جهت دریافت و چاپ آماده شده است.
جزوه: ۲۰ نکته درباره مدیریت و فعالیت‌های تشکل‌های فرهنگی
موضوع نوشتار، اصول توانمندسازی فعالان و تشکل‏های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی است که به تناسب اهم نکات مدیریتی برای مدیران و فعالان این نوع تشکل‏ها بیان می‏شود. غالب این نکات کلیدی برای هر مجموعه و گروه ـ چه فرهنگی و چه اجتماعی، چه دانشجویی و چه غیردانشجویی ـ قابل استفاده است.
جزوه: خودباوری و خودکفایی در اندیشه رهبر انقلاب
جزوه‌ی پیش‌رو حاصل گردآوری سخنان رهبر انقلاب پیرامون خودباوری و خودکفایی و استفاده از تهدید تحریم‌ها به عنوان فرصتی برای پیشرفت است که در آن بیانات ایشان در چهار بخش وابستگی، خودباوری، خودکفایی و تحریم‌ها دسته بندی شده است.
مناظره آیت الله بهشتی با نماینده حزب توده و فدائیان خلق +دانلود کتاب
نخستین‌ سالهای‌ تاریخ‌ ایران‌ پس‌ از انقلاب‌ پر است‌ از مشکلات‌ کوچک‌ و بزرگی‌ که‌ هر روز در گوشه‌ و کنار این‌ سرزمین‌ پهناور بروز می‌کرد. در چنین‌ شرایط‌ فکری‌ و اجتماعی‌ بود که‌ طی‌ سالهای‌۱۳۵۷-۶۰ بحث‌ «آزادی، هرج‌ و مرج‌ و زورمداری» از عمده‌ترین‌ مسایل‌ روز شد. در این مناظره آیت الله بهشتی به عنوان نماینده حزب جمهوری اسلامی و حبیب الله پیمان، مهدی فتاپور و نورالدین کیانوری نمایندگان جنبش مسلمانان مبارز، سازمان فدائیان خلق و حزب توده حضور دارند
جستجوگری در مسیر شدن؛ شریعتی از دیدگاه بهشتی +دانلود کتاب
شهید بهشتی آنگاه‌ که‌ صداقت‌ و تشنگی‌ برای‌ دریافت‌ حقایق‌ و تلاش‌ بی‌شائبه‌ برای‌ نشر معارف‌ اسلامی‌ را در او لمس‌ و درک‌ نمود، بی‌باکانه‌ و بدون‌ واهمه‌ از هجمه روشنفکران‌ دین‌گریز از یک‌ سوی‌ و متحجران‌ کج‌اندیش‌ از سوی‌ دیگر، به‌ روشنگری‌ پرداخت‌ و در این‌ راه‌ چه‌ لطمات‌ و صدمات‌ که‌ متحمل‌ نشد، چنانچه‌ در لابلای‌ سطور این‌ کتاب‌ نیز از درد و رنجی‌ که‌ در راه‌ دفاع‌ از حقیقت‌ بر او رفته‌ است‌ اشارت‌ها می‌توان‌ یافت.
برگه‌ی بعد
با توجه به نام گذاری سال ۹۱ به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای، بررسی خودکفایی و خودباوری در اندیشه های بینانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) بیش از پیش ضروری می نماید.
جزوه: بیانات آیت‌الله جوادی آملی در دیدار با جنبش عدالتخواه دانشجویی
شما خیال نکنید اجرای عدل اجتماعی کار آسانی است، همه اینها که مسئولیت دارند و الان ما با آن ها مشکل داریم شما هم با آنها مشکل دارید روزی یا طلبه بودند یا دانشجو، داغتر از ما و شما این حرفها را می زدند.
کتاب «اعتراف سبز» + دانلود
کتاب «اعتراف سبز» به همت دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی منتشر شد.
تعارض الزام چاپ مقاله در مجلات خارجی با منافع ملی
مقاله‌ی «تعارض سیاست الزام چاپ مقاله در مجلات خارجی با منافع ملی کشور» به قلم «دکتر محمدرضا حافظ‌نیا» به بررسی پیشینه گرایش نظام آموزش عالی کشور به تعداد مقالات چاپ شده در نشریات خارجی به عنوان ملاک پیشرفت علمی کشور و نقد آن و راهکارهای اصلاح وضع موجود پرداخته است.
دانلود شصت و یکمین نشریه «حیات»
نشریه فرهنگی سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در شماره جدید خود شامل پرونده‌های سرویس بین‌الملل، پایداری، اندیشه، پاتوق و باشگاه خوانندگان است.
جزوه: «صراط‌ مستقیم‌ انقلاب‌ اسلامی» در بیانات آیت‌الله خامنه‌ای
وبگاه عمار یاسر در ششمین شماره از سری جزوه های جستاری در بیانات مقام عظمای ولایت به «صراط مستقیم انقلاب اسلامی» پرداخته است.
جزوه: اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
به مناسبت سالگرد رحلت امام خمینی (ره) مصاحبه ای از دکتر «محمد صادق کوشکی» با موضوع «اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)» به همت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی به صورت جزوه، جهت چاپ و استفاده آماده شده است
«دو کلمه حرف حساب» پیرامون خصوصی‌سازی دانشگاه‌ها + دانلود
شماره ۹ و ۱۱ نشریه دانشجویی «دو کلمه حرف حساب» به بررسی خصوصی‌سازی دانشگاه‌ها و به طور خاص خصوصی‌سازی خوابگاه‌های دانشجویی می‌پردازد.
بزرگداشت امام نقی(ع) و بررسی علل هتاکی‌ها در نشریه راه + دانلود
تک‌شماره نشریه دانشجویی راه در بزرگداشت امام نقی (ع) و تبیین مسائل امامت و بررسی علل توهین‌های صورت گرفته به این امام و عکس‌العمل بایسته در مقابل این پدیده منتشر شد.
شهید سرحدات اسلامی در کتاب «پنجاه سال عبادت» + دانلود کتاب
توسل این شهدا به حضرت زهرا (س) بهانه‌ای شده است تا وصیت این بانوی بزرگوار مقدمه‌ای بر این کتاب شود؛ سه وصیت‌نامه از شهدای حزب الله لبنان، ‌ نظیر «سید هادی نصرالله» و ۴۷ وصیت‌نامه شهدای ایران مانند «دکتر مصطفی چمران»، «محمد جهان آرا» و «حجت‌الاسلام مصطفی ردانی‌پور» در ادامه‌ی این کتاب آمده است.
برگه‌ی بعد »
«ساحت بیداری» ویژه‌نامه همشهری دیپلماتیک به بازخوانی رهنمودهای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره «بیداری اسلامی» می‌پردازد.
جزوه: نقش اجتماعی زنان از دیدگاه امام و رهبری
پایگاه اینترنتی ایام جهت بررسی جایگاه اجتماعی زن از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، در جزوه ای به جمع آوری بیانات این دو بزرگوار کرده است.
جزوه: فرهنگ کار در بیانات رهبری
در پنجمین شماره از سری جزوه های جستاری در بیانات مقام عظمای ولایت به «فرهنگ کار» پرداخته شده است.
جای خالی شهدای علوم انسانی در شماره ۶۱ «حیات» + دانلود
در این شماره «حیات» آثار و گفتارهایی از حضرت امام روح‌الله، امام خامنه‌ای، آیت‌الله شهید دکتر بهشتی، جرج گالوی، صادق محصولی، حسین فدایی، دکتر عطاءالله بیگدلی، محمدمهدی سیار، علی‌محمد مودب، حامد حسن، ادمیت یاردیم، پرویز شیخ‌طادی، علی نادری، رحمان یاسی، مجتبی باباخانی، محمدجواد نیک‌روش، حمید بالایی، میلاد عرفان‌پور و… به چشم ‌می‌خورد.
متن کامل قانون جدید مجازات اسلامی
قانون جدید مجازات اسلامی توسط ریاست مجلس شورای اسلامی به ریاست جمهوری ابلاغ شد
شناسائی و تحکیم موضوعات موثر بر تولید الگوی پیشرفت اسلامی
جدول شمارۀ یک گفتمان عدالت و پیشرفت، حاوی سرفصل‌های اصلی «نگاه جامعه شناسانه» به حرکت علمی کشور برای «تولید الگوی پیشرفت اسلامی» است؛ که در قالب یک جدول در معرض نقد اندیشمندان و نخبگان جامعۀ اسلامی قرار گرفته است.
جزوه: اخلاق سیاسی به روایت شهید رجب‌بیگی
مقاله‌ی «شیطان های بزرگی که از کوچکی دیده نمی شوند- گامی در اخلاق» از جمله خواندنی ترین مقالات این شهید انقلابی به شمار می‌روند. شهید رجب‌بیگی در این مقاله با نقد برخی بی‌اخلاقی‌ها و فضای ماکیاولیستی حاکم بر برخی سیاسیون، همه را به اخلاق فرا می‌خواند.
پاورپوینت: وظایف اقشار مختلف مردم در جهاد اقتصادی
سال ۱۳۹۰ توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال «جهاد اقتصادی» نامگذاری شده است آنچه پیشِ روست بخش اول از مجموعه سه‌گانه پاورپوینت‌هایی با موضوع «جهاد اقتصادی» است که با هدف بازخوانی موضوعی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی منتشر میگردد.
جزوه: حماسه‌ی نهم دی‌ماه در بیانات رهبر معظم انقلاب
موسسه فرهنگی عمار یاسر، با استفاده از موضوع حماسه نهم دی‌ماه در بخش جستار پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار امام خامنه ای جزوه‌ی «حماسه‌ی نهم دی‌ماه در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی» را تهیه کرده است
جزوه: مکتب امام خمینی(ره) در بیانات امام خامنه‌ای
موسسه فرهنگی عمار یاسر، با استفاده از موضوع مکتب امام خمینی (ره) در بخش جستار پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار امام خامنه ای جزوه‌ی «مکتب امام خمینی(ره) در بیانات امام خامنه‌ای» را تهیه کرده است.
برگه‌ی بعد
آنچه در ادامه می‌آید بیانیه تحلیلی جنبش عدالتخواه دانشجویی در سال ۸۷ می‌باشد که به بررسی علل و زمینه‌های بروز فساد اقتصادی، برخی از موانع مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی، نقش مردم در مسیر مبارزه و برخی از پیامدهای عدم مبارزه می‌پردازد.
جزوه: ارتباط دانشگاه و صنعت در بیانات رهبری
این پژوهشگاه‌هائى که چند بار توصیه شد که در کنار دانشگاه‌ها و وابسته‌ى به دانشگاه‌ها به وجود بیاید، میتواند یک بخشى را در اختیار صنایع بگذارد که آنها در این پژوهشگاه‌ها شرکت کنند و از ناحیه‌ى آنها نیازهاى خودشان را برطرف کنند. این کارى است که هماهنگى‌اش در همین بخش دولتى میسر است.
جزوه: مصادیق اقدامات تروریستی آمریکا و اسرائیل
جزوه زیر به بررسی مصادیق نقض حقوق بشر در کشورهای غربی و اقدامات تروریستی آنان علیه دیگر کشورها (آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و رژیم صهیونیستی) پرداخته است.
جزوه: آمریکا علیه آمریکا به روایت آمار
گزارش “آمریکا از نگاه آمار” عنوان گزارشی آماری و نسبتاً تحلیلی با استناد به منابع رسمی آمریکایی و جهانی است که بیش از یک سال پیش، توسط دکتر فواد ایزدی استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه آمریکاشناسی برای مرکز بررسی‌های ریاست جمهوری تهیه شده و به بهانه اعتراضات اخیر در آمریکا، از سوی سایت اوباما بازنشر شده است.
جزوه: نکات فقهی عدالت‌خواهی
مطابق با تکلیف فقهی که به عنوان مکلف به عهده داشته و امری که مقام معظم رهبری برای یادگیری مسائل فقهی این اصل نموده‌اند، نویسنده با مراجعه به کتاب تحریر الوسیله امام روح الله، برخی مبانی مطالبه‌گری و عدالتخواهی را برداشت کرده است
جزوه: انتخاب کارگزاران اصلح در جمهوری اسلامی
مرکز پژوهش‌های مجلس در جزوه‌ای به بررسی ویژگی‌هایی که مبنای انتخاب کارگزاران اصلح در حکومت اسلامی است پرداخت.
جزوه: آمریکا در نگاه رهبر انقلاب
جزوه‌ی «آمریکا در نگاه رهبر انقلاب» با بررسی موضوعی سخنان حضرت آیت الله خامنه‌ای در خصوص آمریکا با سرفصل‌های زیر برای دریافت قرار داده شد است.
جزوه: معرفی کامل جنبش وال استریت
جزوه «درباره وال استریت» به معرفی مختصات این حرکت اعتراضی در آمریکا می پردازد
جزوه: گزارش وضعیت حقوق بشر در آمریکا در سال ۲۰۱۰
جروه بررسی وضعیت حقوق بشر در ایالت متحده آمریکا در سال ۲۰۱۰ که توسط دولت چین تدوین و منتشر شده است برای دریافت قرار داده شده است.
جزوه: نشانه‌های افول و انحطاط اقتصادی آمریکا
جزوه نشانه‌های افول و انحطاط اقتصادی آمریکا جزوه است با سرفصل های برای دریافت قرار داده شده است.
برگه‌ی بعد »
سخنان رهبری در خصوص جنبش وال استریت.
کتاب «مقاومت اسلامی» منتشر شد+ دانلود کتاب
کتاب «مقاومت اسلامی» حاوی مجموعه مقالات دومین جشنواره بین‌المللی مقاومت اسلامی منتشر شد.
جزوه: گزیده نامه‌های حضرت علی (ع) به کارگزاران حکومتش
این جزوه تنها متن کامل تعدادی از نامه‌های نهج البلاغه می‌باشد که حضرت امیر(ع) به مسئولین حکومتی خویش فرستاده است و نشانگر برخی ویژگی‌های حاکم و حکومت اسلامی می‌باشد و با همین معیار نیز از بین تمام نامه‌ها انتخاب شده‌اند.
«تداوم آفتاب»؛ ویژه‌نامه آغاز بیستمین سال رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای+ دانلود
«تداوم آفتاب» نام ویژه‌نامه‌ای است که روزنامه جام جم به مناسبت آغاز بیستمین سال رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در مرداد ۱۳۸۷ منتشر ساخت.
دو جزوه در مورد موسیقی: «موسیقی را نجات دهید»
موسیقی متعالی، موسیقی‌ای است که برای هدف متعالی باشد. اگر چنین باشد، آن وقت می‌شود موسیقی را پاک و مقدس نامید. آن وقت می‌شود ما هم مثل غربی‌ها کنسرتی داشته باشیم (عنوانش را مثلاً «محفل خوانندگی» بگذاریم، تا اصطلاح غربی به کار نبرده باشیم) که مردم- اعم از معمولی و متدین- بلیت تهیه کنند و برای شنیدن ساز و آواز شما، به آن محفل بیایند.
جزوه: اسلام ناب در بیان حضرت روح‌الله
جزوه اسلام ناب، گلچینی از قطعاتی کوتاه از بیانات امام خمینی (ره) در مورد منش صحیح اعتقادی و اسلامی از میان سخنان ایشان است که به صورت فایل پی‌دی‌اف برای دریافت قرار داده شده است.
جزوه: سیاست و مبانی حکومت مطلوب در وصیت‌نامه امام خمینی(ره)
«سیاست و مبانی حکومت مطلوب در وصیت‌نامه امام خمینی(ره)» عنوان مقاله‌ای از دکتر محمد صادق کوشکی می‌باشد که به عنوان جزوه در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.
جزوه منشور اخلاق رسانه‌ای از دیدگاه رهبر انقلاب
هشدارها و تذکرات رهبر انقلاب در هر حوزه‌ای چراغ راه مسئولان و مردم است. ایشان در خصوص گسترش فضای تخریب و تهمت در فضای رسانه‌ها و مطبوعات به کرات نصایح و نقطه نظرات خود را در دیدار با مسئولان، کارگزاران نظام، دانشجویان و … اعلام داشته اند.
جزوه ولایت و عدالت: متن کامل سخنان حجت الاسلام پناهیان در محضر رهبر انقلاب
جزوه ولایت و عدالت، متن کامل سخنرانی استاد علیرضا پناهیان در بیت رهبری است. این سخنرانی به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در محضر رهبر انقلاب در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ بیان شده است.
دانلود خلاصه کتاب «نقد قال»؛ تأملی انتقادی به نامه‌ی محسن کدیور
چندی پیش محسن کدیور در نامه‌ای سرگشاده به هاشمی رفسنجانی رئیس سابق مجلس خبرگان رهبری به انتقاد از جایگاه ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران پرداخته بود. حجت‌ الاسلام ذوعلم در تأملی انتقادی به این نامه، کتاب «نقد قال» را به رشته تحریر درآورده است
در این جزوه به گفتگوی تفصیلی مجله حکومت اسلامی با آیت الله جوادی آملی پیرامون جایگاه فقهی و مبانی خبرگان رهبری پرداخته شده است.
اشرافیت دولتمردان
سخنرانی دکتر محمدصادق کوشکی که در آن به مسائلی نظیر چگونگی تولد اشرافیت، زمینه‌ها، علل و بستر تولید اشرافیت و جریانات مختلف سیاسی در این رابطه می‌پردازد.
انتخابات، آمار و تقلب!
مقاله‌ای از «امید نقشینه‌ارجمند» دارای مدرک دکترای ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف، که در مورد وجود یا عدم وجود تقلب در انتخابات نگاشته شده است. در مقدمه آمده است: «… اکنون که دیگر ماه‌ها از جریانات انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری گذشته است، به نظر من، مدعیان رسمی وقوع تقلب و عدم وقوع تقلب تمام دلایل مهم خود را بیان کرده‌اند و اکنون می‌توان در موردشان با دقت قابل قبولی قضاوت کرد… تلاش من در این مقاله این است که استدلال‌های آماری اثبات کننده تقلب را نقد کنم …»
بررسی آماری: آیا موج سبز واقعا ایران را فراگرفته بود؟
این نوشته برای دفاع یا رد مواضع سیاسی هیچ گروهی نیست. این نوشته به اتفاقات رخ داده تا پیش از زمان برگزاری انتخابات نمی پردازد. این نوشته در مورد عملکرد صدا و سیما یا دیگر ارگان‌های دولتی نیست. این نوشته ارتباطی با عملکرد قوه قضائیه و شورای نگهبان ندارد… این نوشته نقد و بررسی یک استدلال حسی است که به نظر می رسد این روزها در بین افراد جامعه از عامی گرفته تا تحصیل‌کرده مورد استفاده قرار می‌گیرد …
منشور روحانیت امام خمینی (ره)
پیام تاریخی امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۳۶۷/۱۲/۳ خطاب به طلاب و روحانیون سراسر کشور که به عنوان «منشور روحانیت» منتشر شده است.
آسیب شناسی ساختاری مجلس
گفتاری از دکتر محمدصادق کوشکی در مورد اشکالات ساختاری مجلس شورای اسلامی و ضعف‌های ذاتی در روند انتخاب نمایندگان مجلس و مواردی از این دست که در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۶ بیان شده است.
رنج‌نامه حجت‌الاسلام سید احمد خمینی خطاب به آیت‌الله منتظری
رنج‌نامه حجت‌الاسلام سید احمد خمینی خطاب به آیت‌الله منتظری.
پاسداشت مرجعیت
ویژه‌نامه ای در مورد عدم صلاحیت آیت‌الله صانعی برای مرجعیت.
وصیت‌نامه امام خمینی (ره)
متن کامل وصیت نامه امام خمینی (ره)؛ پیام جاودانه ایشان به معاصرین و نسل‌های بعد از خود برای روشن نمودن مسیر مبازاتی و اهاداف انقلاب اسلامی ایران.
جریان شناسی فضای مجازی – سال ۸۸
متن پیاده شده سخنرانی محمدصالح مفتاح در نشست سراسری جنبش عدالت خواه دانشجویی در دانشگاه علم و صنعت بیان شده است.
مقاله‌ای تحت عنوان «رابطه مجهول و محک پویایی» از حبیب‌الله رحیم پور ازغدی، تاملی در مساله تعاملات ولایت مطلقه فقیه و مرجعیت دینی در ایران معاصر.
توهم تقلب؛ پاسخ به شبهات انتخاباتی
بررسی برخی از شبهات مطرح شده در مورد انتخابات دهم ریاست جمهوری دهم. در این جزوه ۲۵ مورد از اتهامات، شایعات، و شبهات انتخاباتی مورد بررسی قرار گرفته است.
نشریه راه: ویژه راهیان نور
نشریه راه ویژه راهیان نور در سال ۸۸ درارتباط با کاروان‌های بازدید از مناطق عملیاتی دفاع مقدس منتشر شده است. این نشریه حاوی گزارش ها، مقالات، گفتکوها و خاطرات چاپ شده درباره «جبهه و جنگ»، «جبهه پس از جنگ» در نشریه سوره و راه بوده است که به صورت گزیده در این قالب منتشر شده است.
کتاب پاسداشت حقیقت: بازخوانی خاطرات آیت‌الله منتظری
کتاب پاسداشت حقیقت منتشر شده از سوی «دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران»، به بازخوانی خاطرات آقای منتظری با عنوان «نقد درون ساختاری» می‌پردازد.
شرح حال متقین در کلام امیرالمومنین
خطبه امام علی علیه السلام در مورد صفات متقین که به صورت جمله‌های مجزا برای بیان هر صفت مرتب کردیده است.
ویژه‌نامه خط: در استقبال از سفر رهبری به قم
دوماه‌نامه علمی فرهنگی «خط» متعلق به خانه طلاب جوان که در استقبال از سفر رهبر انقلاب در آبان‌ماه ۸۹ به شهر قم، با مطالبی گوناگون و تحلیلی انتقادی منتشر شده است.
بررسی قانون «بنفورد» در نتایج آمار دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
تحقیق علمی در مورد آرا انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، که توسط سیدمحمدصادق موحد، سیدحامد سید علایی (استادیار گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی)، سیدمهدی فاضلی (استادیار گروه فیزیک دانشگاه قم) نگاشته شده است. در این تحقیق نتایج حاصل از شمارش آرای ۳۶۶ شهرستان که توسط وزارت کشور در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۲۴ منتشر شده مورد بررسی قرار می‌گیرد و به طور جداگانه سازگاری نتایج هر یک از نامزدها با قانون بنفورد بررسی می‌شود.
آیت‌الله منتظری؛ فرجام عبرت‌آموز
ارزیابی شخصیت علمی و سیاسی آیت‌الله منتظری و بررسی مواضع و عملکرد وی در سالش های پس از انقلاب و به ویژه برای نسلی که مستقیما در جریان حوادث نبوده‌اند …
بررسی شبهات پیرامون انتخابات و پاسخ به ادعاهای آقای موسوی
این نوشتار بر آن است تا علاوه بر بررسی شبهات مطرح شده توسط نمایندگان ستاد کاندیداها، به مهم‌ترین و اصلی‌ترین متنی که تا کنون توسط میرحسین موسوی جهت شکایت از نتایج انتخابات نگاشته شده است مراجعه نموده و با بررسی و تحلیل محتوای این متن، به بررسی دلایل ارائه شده در آن بپردازد.
تحلیل علمی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸
با توجه به موضوع داغ بودن صحت انتخابات در روزهای اخیر، مقاله‌ای با عنوان «مستندات علمی دستکاری در آراء دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری» در پایگاه‌های متعدد اینترنتی مرا بر آن داشت تا محاسبات ادعایی در آن مقاله را بررسی کنم …
برگه‌ی بعد
تک شماره ای از نشریه‌ی دانشجویی ۴ برگه‌ «قلب حماسه» در مورد رخدادهای جاری پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸.
بررسی دلایل مطروحه موسوی در نامه‌اش به شورای نگهبان
نمودار دو صفحه‌ای برسی و پاسخ به اشکالات و دلایل مطرح شده از جانب مسیرحسین موسوی در نامه‌اش به شورای نگهبان در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری
آرشیو روزنامه «آینده»
روزنامه آینده در روزهای پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ منتشر شده است. ۱۰ شماره از این روزنامه در این پرونده قرار داده شده است. روزنامه آینده به بررسی حوادث روزهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری، پاسخ به شبهات و سوالات، دروغ پردازی‌ها و شایعات و ارائه تحلیل در مورد مسائل جاری پرداخته است.

فهرست موضوعات کتابهای موبایل

فهرست موضوعات کتابهای موبایل


راهنمای استفاده از کتاب موبایل

کتابهای زناشویی

کتابهای عربی "الکتب العربیه"

کتابهای انگلیسی

کتابهای علوم غریبه

مجموعه ای کامل از کتابهای شهید مطهری

کتابهای نجوم

کتابهای روانشناسی

کتابهای ادبی صفحه 1

کتابهای ادبی صفحه 2

کتابهای اجتماعی

کتابهای نظامی

کتابهای مذهبی صفحه 1

کتابهای مذهبی صفحه 2

کتابهای مذهبی صفحه 3

کتابهای مذهبی صفحه 4

کتابهای مذهبی صفحه 5

کتابهای مذهبی صفحه 7

کتابهای ورزشی

کتابهای پزشکی

کتابهای مسیحیت

آثار دکتر علی شریعتی

کتابهای ترکی

کتابهای دکتر تیجانی

آثار امام خمینی (ره)

کتابهای آیت الله مکارم شیرازی

کتابهای شهید دکتر چمران

کتابهای استاد اصغر طاهرزاده

موبایل و رایانه

کتابهای هنری

مجموعه شعر صفحه 1

مجموعه شعر صفحه 2

کتابهای تاریخی

داستان کوتاه

زندگینامه اشخاص و شخصیتها

کتابهای مربوط  به امور منزل

کتابهای حقوقی و قضایی

کتابهای طنز و سرگرمی صفحه 1

کتابهای طنز و سرگرمی صفحه 2

رمان

کتابهای سیاسی صفحه 1

کتابهای سیاسی صفحه 2

 مجموعه ای کامل از کتابهای صوتی

مجموعه کتابهای وبلاگ

کتابهای کتابخانه پرنیان ایبوک

کتابهای کتابخانه نوید ایبوک

کتابهای کتابخانه رضا عابدی

کتابهای کتابخانه سید مرتضی حسین زاده

کتابهای کتابخانه "کتاب همراه"

کتابهای درسی و دانشگاهی صفحه 1

کتابهای درسی و دانشگهای صفحه 2

برنامه های کاربردی

کتابهای با فرمت آندروید صفحه 1

کتابهای با فرمت آندروید صفحه 2

صفحه ویژه ماهنامه نای ذی


*****************************************************

بخش کتابهای مخصوص کامپیوتر (در این بخش متونی که امکان تبدیل به کتاب موبایل را نداشته اند قرار دارند.)کلیه این کتابها با فرمت pdf می باشند.

جدیدترین کتاب این بخش : قرآن کریم با خط استاد احمد نی ریزی ناسخ نسخ نویسان جهان اسلام

*****************************************************

بخشهای فرعی وبلاگ:

کلیپ موبایل

تم موبایل

نرم افزارهای موبایل با فرمت جاوا


www.nayzi.ir

1 2 >>