بزرگترین وکاملترین وبلاگ دانلودکتاب ونرم افزاررایگان
X
تبلیغات
رایتل

بزرگترین وکاملترین وبلاگ دانلودکتاب ونرم افزاررایگان

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱


دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱

۱۸ رشته جدید در تاریخ ۱۲ آبان ۹۱ افزوده شد

اختصاصی سایت کنکور

با تلاش های فراوان تیم مدیریتی سایت کنکور توانستیم بیش از ۹۳ رشته دکتری سال ۱۳۹۱ رو برای دانلود شما عزیزان آماده کنیم . لطفا برای حمایت از این مطلب بر روی گوگل پلاس این پست کلیک کنید و به این مطلب امتیاز دهید . با تشکر

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱

 

۱۸ رشته جدید در تاریخ ۱۲ آبان ۹۱ افزوده شد

 

اختصاصی سایت کنکور

 

با تلاش های فراوان تیم مدیریتی سایت کنکور توانستیم بیش از ۹۳ رشته دکتری سال ۱۳۹۱ رو برای دانلود شما عزیزان آماده کنیم . لطفا برای حمایت از این مطلب بر روی گوگل پلاس این پست کلیک کنید و به این مطلب امتیاز دهید . با تشکر

 

 

بر روی رشته مورد نظر خود کلیک کنید

 

 

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی – ۲۳۲۳ 

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله – ۲۳۰۸ 

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته مهندسی عمران – مکانیک خاک و پی – ۲۳۰۹ 

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته مهندسی عمران – سازه – ۲۳۰۷ 

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته مهندسی عمران – راه و ترابری – ۲۳۱۱ 

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل – ۲۳۱۴ 

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته مهندسی عمران – سازه های دریایی- ۲۳۱۲ 

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته مهندسی برق – الکترونیک – ۲۳۰۱ 

 دانلود سوالات دکتری ۹۱ رشته مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی ( دینامیک جامدات ) – ۲۳۲۲ 

 دانلود سوالات دکتری ۹۱ مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی (دینامیک ،کنترل و ارتعاشات) – ۲۳۲۳ 

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته مجموعه فیزیک – ۲۲۳۸ 

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته مجموعه مدیریت – ۲۱۱۸ 

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته ریاضی کاربردی – ۲۲۳۴ 

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته ریاضی محض – ۲۲۳۳ 

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته مجموعه فلسفه – ۲۱۲۱ 

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته مجموعه علوم سیاسی – ۲۱۱۷ 

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته مجموعه علوم اجتماعی – ۲۱۱۰ 

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته مجموعه علوم اقتصادی – ۲۱۰۶ 

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته برنامه ریزی آموزشی – ۲۱۲۹

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته برنامه ریزی درسی – ۲۱۲۳

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته حسابداری – ۲۱۱۹

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته حقوق بین الملل – ۲۱۱۵

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته حقوق خصوصی – ۲۱۱۶

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته حقوق جزا – ۲۱۱۴

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته حقوق عمومی – ۲۱۱۳

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته تاریخ ایران پیش از اسلام – ۲۱۰۹

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته مجموعه تاریخ ایران اسلامی – ۲۱۰۸

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته تاریخ اسلام – ۲۱۰۷

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی – ۲۱۴۲

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی – ۲۱۴۱

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته الهیات – ادیان و عرفان – ۲۱۴۰

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته آینده پژوهی – ۲۱۳۷

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی – ۲۱۳۹

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته سنجش و اندازه گیری – ۲۱۳۲

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – ۲۹۰۲

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته برنامه ریزی آموزشی – ۲۱۲۹

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته آموزش عالی – ۲۱۲۷

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی – ۲۱۲۸

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته روانشناسی تربیتی – ۲۱۲۵

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته تکنولوژی آموزشی – ۲۱۲۶

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته حقوق نفت و گاز – ۲۱۴۶

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته مجموعه حشره شناسی کشاورزی – ۲۴۳۹

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته صنایع خمیر و کاغذ – ۲۴۱۹

  دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته صنایع چوب با فرآوردهای مرکب چوب – ۲۴۱۸

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته بیولوژی و آناتومی چوب – ۲۴۱۷

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته مجموعه اقتصاد کشاورزی – ۲۴۱۶

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته سبزیکاری – فیزیولوژی و اصلاح سبزی – ۲۴۰۶

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته مهندسی هسته ای – شکاف , کاربرد پرتوها – ۲۳۶۵

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته برنامه ریزی و مدیریت ورزشی – ۲۹۰۱

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته بیوانفورماتیک – ۲۲۴۶

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته آمار – ۲۲۳۲

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته اقتصاد نفت و گاز – ۲۱۴۷

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته پژوهش هنر – ۲۵۰۴

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته مجموعه شهرسازی – ۲۵۰۳

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته بهداشت حرفه ای – ۲۶۱۳

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته زیست فناوری پزشکی – ۲۶۱۲

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته بهداشت باروری – ۲۶۱۱

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته فیزیولوژی – ۲۶۰۸

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته ژنتیک پزشکی – ۲۶۰۶

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته بیوشیمی بالینی – ۲۶۰۵

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته انگل شناسی پزشکی – ۲۶۰۳

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته آمار زیستی – ۲۶۰۱

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته بهداشت و بیماریهای طیور – ۲۷۰۸

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته انگل شناسی دامپزشکی – ۲۷۱۴

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته اپیدمیولوژی – ۲۷۱۳

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته پاتولوژی دامپزشکی – ۲۷۰۷

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته رادیولوژی دامپزشکی – ۲۷۰۵

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته بیماری داخلی دامهای بزرگ – ۲۷۰۴

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته بیماری داخلی دامهای کوچک – ۲۷۰۳

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته بیماریهای داخلی دامهای کوچک – ۲۷۰۳

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته باکتری شناسی پزشکی – ۲۶۱۷

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته بهداشت محیط – ۲۶۱۶

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته پرستاری – ۲۶۱۵

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته بهداشت خوراک دام – ۲۷۱۲

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته بهداشت مواد غذایی – ۲۷۱۱

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته بهداشت آبزیان – ۲۷۱۰

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته زبان و ادبیات عرب – ۲۸۰۲

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته زبان و ادبیات فارسی – ۲۸۰۱

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته بافت شناسی دامپزشکی – ۲۷۲۵

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی – ۲۷۲۴

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته سم شناسی – ۲۷۲۱

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته بیوتکنولوژی – زیست فناوری – ۲۷۱۹

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته ایمن شناسی – ۲۷۱۸

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته باکتری شناسی – ۲۷۱۵

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته زبان انگلیسی – ۲۸۰۹

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته زبان و ادبیات انگلیسی – ۲۸۰۸

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته آموزش زبان انگلیسی – ۲۸۰۷

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته آموزش زبان آلمانی – ۲۸۰۶

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته رشد و تکامل و یادگیری حرکتی – ۲۹۰۳

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته بیومکانیک ورزشی – ۲۹۰۴

 دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری ۹۱ رشته فیزیولوژی ورزشی – ۲۹۰۵

 

دانلود کتاب الکترونیکیدانلود رایگان کتاب سلامتی تن و روان PDF

عکس کتاب

نویسنده: دکتر محمود بهشتی زبان کتاب الکترونیک :فارسی نوع فایل کتاب:   PDF تعداد صفحات کتاب الکترونیک: ۴۴۰

دانلود پاور پوینت در مورد تهاجم فرهنگی و شیطان گرایی

شیطان گرایی

 پاور پوینتی جالب در مورد تهاجم فرهنگی و هجوم فرهنگی از طرف شیطان گرایی به فرهنگ ناب جوانان   دانلود با لینک مستقیم حجم فایل : ۱٫۹ MB منبع رمز فایل : ندارد

دانلود تفسیر روشن اثر علامه مصطفوی PDF

تفسیر روشن - علامه مصطفوی

تفسیر روشن یکی از روانترین تفاسیر موجود است که طرفداران بسیاری هم دارد و این تفسیر نوعی تفسیر تحقیقی و عارفانه بوده که به درد عموم مردم می خورد. این اثر گرانبها که حاصل زحمات محقق مفسر، علامه مصطفوی هست...

دانلود کتاب گلچینی از غزل های ناب ایرانی

blue128x128

عنوان : گلچینی از غزل های ناب ایرانی زبان: فارسی نویسنده: شقایق حکمت نوع فایل: PDF تعداد صفحات: ۲۲ حجم کتاب: ۱۳۷ کیلوبایت توضیحات : این مجموعه شامل بهترین و ناب ترین غزل های ایرانی می باشد که از میان هزاران...

دانلود کتاب استفاده از پایگاه داده – Derby

blue128x128

عنوان : استفاده از پایگاه داده (Derby) زبان: فارسی نویسنده: مسعود شکاری پور نوع فایل: PDF تعداد صفحات: ۱۱ حجم کتاب: ۵۳۳ کیلوبایت توضیحات:این مقاله به برنامه نویسان جاوا می آموزد که چگونه در محیط NetBeans از پایگاه داده Derby را...

دانلود کتاب یک رقمی ها از مریخ نیامده اند!

blue128x128

عنوان :  یک رقمی ها از مریخ نیامده اند! زبان: فارسی نویسنده: محمد سبزی نوع فایل: PDF تعداد صفحات: ۱۰ حجم کتاب: ۰٫۹۹ مگابایت توضیحات : این کتاب ضروریاتی که باید برای شرکت در کنکور بدانید را به شما می...

دانلود کتاب سلیم بن قیس یا اسرار آل محمد(ص)

کتاب اسرار آل محمد

  مؤلّف: شیخ ابو صادق سلیم بن قیس هلالی عامری کوفی (م ۷۶ هـ .ق) زندگینامه: مولّف از خواصّ اصحاب امام علی ـ علیه السّلام ـ، و امام حسن و حسین ـ علیهما السّلام ـ و امام زین العابدین ـ...

دانلود کتاب اسرار عاشورا (جلد ۱ و ۲)

کتاب اسرار عاشورا (جلد 1 و 2)

 نام کتاب : اسرار عاشورا (جلد ۱ و ۲) مؤ لف : سید محمد نجفى یزدى —————————————————    فهرست مطالب:  شعر  مقدمه  بخش اول : فصل اول : شخصیت شناخته شده سیدالشهداء  بخش اول : فصل دوم : زمینه هاى...

دانلود کتاب چهل حدیث عزادارى

26

  نام کتاب : چهل حدیث عزادارى مؤ لف : جواد محدّثى —————————————— فهرست مطالب: مقدّمه آتش عشقِ حسینى عاشورا، روز غم محرّم ، ماه سوگوارى دیده هاى خندان سالگرد سوگ حسین علیه السّلام بودجه عزادارى نوحه خوانى سنّتى پاداش...

دانلود چهل داستان و چهل حدیث از امام حسین (ع)

چهل داستان و چهل حدیث از امام حسین..

  نام کتاب : چهل داستان و چهل حدیث از امام حسین (ع) مؤ لف : عبداللّه صالحى عناوین: —-————————— پیشگفتار خلاصه حالات پنجمین معصوم ، سوّمین اختر امامت مدح و منقبت سوّمین اختر فروزنده امامت و ولایت درخشش پنجمین...

دانلود نرم افزار و کتابخانه المبین با امکانات فوق العاده

نرم افزار قرآن المبین

المبین ۳٫۲٫۵ این نرم افزار سومین محصول سایت قرآنی المبین است که بصورت رایگان تحت اختیار محقیق قرآنی قرار گرفته است. در نسخه حاضر امکاناتی برای محققین و علاقه مندان به معارف اسلافی فراهم آمده که مهمترین آنها به شرح...

دانلود کتاب افسانه درخت خرما و بزی

افسانه درخت خرما و بزی

توضیحات : درخت خرما و بزی طرح جدیدی است از افسانه کهن درخت آسوریگ. اصل این افسانه به زبان پهلوی، یکی ز زبان های کهن ایرانی، است. درخت آسوریک افسانه ای منظوم است که بیانگر اندیشه و باور ایرانیان و...

دانلود کتاب ۱۵۰ داستان کوتاه

داستان

برخی از این داستان ها عبارتند از: ۱٫ مرغدانی ۲٫ مرغ عشق ۳٫ مرخصی ۴٫ مسافر زمان ۵٫ مزاحم ۶٫ نفر دوم ۷٫ داستانی بی نام ۸٫ یک نامه ۹٫ نامه ای از اعماق دل ۱۰٫ نصفه جوجه کوچولو ۱۱٫...

دانلود کتاب ۱۱۷ داستان

داستان

برخی از این داستان ها عبارتند از: ۱٫ کچل و قاضی ۲٫ کچل و شیطان ۳٫ وحدت ۴٫ کافا، کافای عشق ۵٫ کاغذ دیواری ۶٫ کلاغ در جنگل ۷٫ کلاغ هندی ۸٫ کاوه آننگر ۹٫ کلید ۱۰٫ کرم شب تاب...

دانلود نرم افزار تعبیر خواب برای کامپیوتر

تعبیر خواب

کاملترین تعبیر خواب در ایران: بیش از ۱۰۰۰۰۰۰ کلمه وبیش از ۳۰۰۰ موضوع قابل جستجو قابل اجرا در تمام ویندوزها ازمعبران بزرگ تعبیر خواب دانیال نبی علیه السلام تعبیر خواب امام جعفرصادق علیه السلام تعبیر خواب یوسف نبی علیه السلام...

دانلود کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب شیرازی

گناهان کبیره

این کتاب که اثر شهید آیت الله دستغیب شیرازی هست در مورد معرفی گناهن کبیره می باشد: شرک به خدا – یأس – القنوط من رحمت الله – الامن من مکر الله – آدم کشی – عقوق والدین – قطع...

دانلود نرم افزار نهج البلاغه امام علی(ع)

نهج البلاغه

توضیحات: نهج‌البلاغه، مجموعه‌ای از خطبه‌ها، نامه‌ها و اندرزهای (حکمت‌ها)ی علی ابن ابی‌طالب، امام اول شیعیان است. گردآورندهٔ نهج‌البلاغه، ابوالحسن محمد بن حسین موسوی معروف به سید رضی و شریف رضی است. نهج‌البلاغه عنوانی است که سید رضی برای منتخبی از...

دانلود دعاها و زیارتها به صورت اسلاید(Powerpoint)

دعاها و زیارات

برای اولین بار مجموعه ای بسیار زیبا از متون دعاها و زیارات که همگی با کیفیت بالا طراحی شده اند بر روی وب افزوده شد. این مجموعه هم اکنون کاملترین منبع برای این نوع دعاها، زیارات و متون مذهبی می باشد. این مجموعه...

دانلود کتاب تفسیر نمونه به صورت کامل برای کامپیوتر

تفسیر نمونه

تفسیر نمونه، یکی از با ارزشترین تالیفات آیت الله ناصر مکارم شیرازی و برخی دیگر از محققین به زبان فارسی است که در ۲۷ جلد منتشر شده به تفکیک جلد برای کاربران آماده گردیده است. این تفسیر که به زبان...

دانلود نرم افزار ترجمه ۲۰ جلدی تفسیر المیزان برای کامپیوتر

تفسیر المیزان

نرم افزار ترجمه ۲۰ جلدی تفسیر المیزان که مجموعه ای بسیار مفید و ارزشمند از علامه سید محمد حسین طباطبائی برای دوستان عزیز تقدیم می شود. این نرم افزار شامل ترجمه کامل تفسیر المیزان است که شامل بیست جلد در...

دانلود کتاب داستانهائى از بازگشت ائمه علیهم السلام به این دنیا

اهل بیت

نام کتاب : داستانهائى از بازگشت ائمه علیهم السلام به این دنیا مؤ لف : سید عبدالله حسینى   ((رجعت )) در لغت به معناى ((بازگشتن به سوى دنیا)) است. و در اصطلاح عبارت است از : ((بازگشت بعضى از...

دانلود کتاب از عاشورا تا غدیر (گذری بر مناسبتهای ماههای قمری)

از عاشورا تا غدیر

تهیه و تنظیم : عسگری – محمد محل نشر : قم تاریخ نشر : ۱۳۸۰/۱۲/۰۷ تعداد صفحه : ۳۳۶ این کتاب ارزشمند شامل مطالبی در مورد: هجرت پیامبر دهم محرم ، شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با...

دانلود کتاب گلهای روشنائی “۳۶۵ سخن برای روشنی همه روزها

18

شامل احادیث و سخنانی در مورد: نماز اول وقت آبرودارى آمادگى براى مرگ آزمون الهى آسایش طولانى آشتى بعد از… آموختن قرآن آنچه به خود نمى پسندى به… آنچه دارى قدر بدان اخلاص اخلاص براى خدا اخلاق خوب اخلاق مؤ...

دانلود کتاب آموزش تایپ فارسی

نام کتاب : آموزش تایپ فارسی نویسنده : نامشخص ناشر : پارس بوک زبان کتاب : فارسی تعداد صفحه : ۲۲ قالب کتاب : PDF حجم فایل : ۱,۲۷۴ Kb توضیحات : مهارت تایپ سریع و درست از هنرهای است...

دانلود کتاب نحوه عملکرد چاپگرهای لیزری

نام کتاب : نحوه عملکرد چاپگرهای لیزرینویسنده : سام سرویسناشر : پارس بوک زبان کتاب : فارسی تعداد صفحه : ۱۲ قالب کتاب : PDF حجم فایل : ۴۴۴ Kb توضیحات : چاپگرهای لیزری با توجه به ویژگی های منحصربفرد...

دانلود کتاب آموزش جامع طراحی قالب برای وردپرس

نام کتاب : آموزش جامع طراحی قالب برای وردپرس نویسنده : مهدی رادی ناشر : پارس بوک زبان کتاب : فارسی تعداد صفحه : ۱۴۲ قالب کتاب : PDF حجم فایل : ۱,۲۵۷ Kb توضیحات : وردپرس یک نرم‌افزار انتشار...

دانلود کتاب عجیب ترین قوانین کشورهای دنیا

  نام کتاب : عجیب ترین قوانین کشورهای دنیا   نویسنده : علی حیدری   ناشر : پارس بوک   زبان کتاب : فارسی   تعداد صفحه : ۹   قالب کتاب : PDF   حجم فایل : ۲۴۰ Kb...

دانلود کتاب مرجع آموزش HTML و XHTML

نام کتاب : مرجع آموزش HTML و XHTML نویسنده : احمد بادپی ناشر : پارس بوک زبان کتاب : فارسی تعداد صفحه : ۴۲ قالب کتاب : PDF حجم فایل : ۱,۸۶۰ Kb توضیحات : این کتاب را که به...

دانلود قسمت اول کتاب آموزش برنامه نویسی با زبان دلفی

delfi

  نام کتاب : آموزش برنامه نویسی با زبان دلفی – بخش اول نویسنده : مهدی محبیان زبان کتاب : فارسی تعداد صفحه : ۷۷ قالب کتاب : PDF توضیحات : دلفی پر فروش ترین محصول بورلند برای توسعه سریع...

کتاب اصول راهنمای حکومت در عهدنامه امام علی به مالک اشتر

1198204809

  نام کتاب : اصول راهنمای حکومت در عهدنامه امام علی به مالک اشتر نویسنده : محمود رضاقلی زبان کتاب : فارسی تعداد صفحه : ۷۴ قالب کتاب : PDF توضیحات : سیاست و حکومت در تاریخ جهان با زورمداری...

دانلود کتاب آداب طبّ و پزشکى در اسلام

آداب طبّ و پزشکى در اسلام

نام کتاب : آداب طبّ و پزشکى در اسلام با مختصرى از تاریخ طبّ مؤ لف : علامه سیّد جعفر مرتضى عاملى ترجمه : لطیف راشدى با همکارى حسین برزگرى بافقى عنوان مطالب: بخش اوّل : تاریخ پزشکى فصل اوّل...

دانلود کتاب ۸۲ پرسش شهید آیت الله دستغیب

82 پرسش

نام کتاب: پرسش و پاسخ شهید دستغیب (۸۲ پرسش) نویسنده: شهید آیت الله دستغیب زبان کتاب: فارسی موضوع : سوالات مذهبی توضیحات : این کتاب شامل عناوینی است که به صورت سوال مطرح شده است و خود شهید آیت الله...

دانلود کتاب آموزش کار با نرم افزار VMware Workstation

VMware Workstation

  نام کتاب : آموزش کار با نرم افزار VMware Workstation نویسنده : فرشید باباجانی ناشر : پارس بوک زبان کتاب : فارسی تعداد صفحه : ۱۷ قالب کتاب : PDF توضیحات : VMware Workstation یک نرم افزار مجازی سازی...

دانلود کتاب راهنمای بهداشت دهان و دندان

دهان

  نام کتاب : راهنمای بهداشت دهان و دندان نویسنده : دکتر سید حسین جلالی ناشر : پارس بوک زبان کتاب : فارسی تعداد صفحه : ۲۰ قالب کتاب : PDF توضیحات : این کتاب از مجموعه کتاب های الکترونیکی...

دانلود کتاب مجموعه ترانه پرنده وار

پرنده وار

  نام کتاب : مجموعه ترانه پرنده وار نویسنده : انجمن مجازی ترانه سرا ها ناشر : پارس بوک زبان کتاب : فارسی تعداد صفحه : ۴۱ قالب کتاب : PDF حجم فایل :  Kb توضیحات : آنچه میخوانید نسخه...

دانلود کتاب داریوش بزرگ

داریوش بزرگ

  نام کتاب : داریوش بزرگ نویسنده : امیرحسین خنجی ناشر : پارس بوک زبان کتاب : فارسی تعداد صفحه : ۳۰ قالب کتاب : PDF حجم فایل : توضیحات : داریوش یکم پسر ویشتاسپ، ملقب به داریوش بزرگ، سومین...

دانلود نرم افزار مجموعه ای از کتب استاد مصباح یزدی

مصباح یزدی

من خدا را شکر و حمد می کنم که نسل جوان ما در سراسر کشور به ایشان(استادمصباح یزدی) شدیدا علاقمند و قدردان هستند. «مقام معظم رهبری» نرم افزار زیر مربوط به مجموعه ای از ۱۹عنوان ازکتب استاد مصباح یزدی می باشد...

دانلود کتاب آموزش آشپزی غذاهای محلی و متنوع

کتاب آموزش آشپزی غذاهای محلی و متنوع

  نام کتاب : آموزش آشپزی غذاهای محلی و متنوع نویسنده : گروه اینترنتی ویستا ناشر : پارس بوک زبان کتاب : فارسی تعداد صفحه : ۱۱۱ قالب کتاب : PDF حجم فایل : ۲,۵۷۰ Kb توضیحات : کتاب آموزش...

دانلود کتاب اربعین

کتاب اربعین

  نام کتاب : اربعین نویسنده : موسسه تبیان ناشر : پارس بوک زبان کتاب : فارسی تعداد صفحه : ۱۰۸ قالب کتاب : PDF حجم فایل : ۵۴۷ Kb توضیحات : در فرهنگ عاشورا، اربعین به چهلمین روز شهادت...

متن صحیفه سجادیه امام سجاد (ع) با ترجمه فارسی

2

  المقدمة بِسْمِ اللّهِ الرّحْمَنِ الرّحِیمِ‏  > حَدّثَنَا السّیّدُ الْأَجَلّ، نَجْمُ الدّینِ، بَهَاءُ الشّرَفِ، أَبُو الْحَسَنِ مُحَمّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیّ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَحْیَى الْعَلَوِیّ‏ٌ الْحُسَیْنِیّ‏ٌ رَحِمَهُ اللّهُ. قَالَ أَخْبَرَنَا الشّیْخُ السّعِیدُ، أَبُو عَبْدِ اللّهِ...

دانلود کتاب نحوه انتخاب قطعات سخت افزاری مناسب

نحوه انتخاب قطعات سخت افزاری مناسب

    نام کتاب : نحوه انتخاب قطعات سخت افزاری مناسب نویسنده : لاهیج سیستم ناشر : پارس بوک زبان کتاب : فارسی تعداد صفحه : ۶۰ قالب کتاب : PDF حجم فایل : ۵۲۲ Kb توضیحات : در این...

دانلود کتاب راهنمای کامل بیماری ایدز

راهنمای کامل بیماری ایدز

    نام کتاب : راهنمای کامل بیماری ایدز نویسنده : آرمان کیوان نیا ناشر : پارس بوک زبان کتاب : فارسی تعداد صفحه : ۶۴ قالب کتاب : PDF حجم فایل : ۱,۲۵۰ Kb توضیحات : اچ آی وی...

دانلود کتاب راهنمای امنیت فناوری اطلاعات

امنیت فناوری اطلاعات

  نام کتاب : راهنمای امنیت فناوری اطلاعات نویسنده : جورج سادوسکای، جیمز اکس. دمپزی، آلن گرین برگ، باربارا جی.مک، آلن شوارتز ناشر : پارس بوک زبان کتاب : فارسی تعداد صفحه : ۵۰۹ قالب کتاب : PDF حجم فایل...

دانلود کتاب انسان اشرف مخلوقات

انسان اشرف مخلوقات

  نام کتاب : انسان اشرف مخلوقات نویسنده : حسین وهابی ناشر : پارس بوک زبان کتاب : فارسی تعداد صفحه : ۸۴ قالب کتاب : PDF حجم فایل : ۱,۵۲۰ Kb توضیحات : شاید این جمله را بارها شنیده...

دانلود کتاب آن زن یک روبات است

روبات

  نام کتاب : آن زن یک روبات است نویسنده : مجتبی ورشادی ناشر : پارس بوک زبان کتاب : فارسی تعداد صفحه : ۱۷ قالب کتاب : PDF حجم فایل : ۱۲۹ Kb توضیحات : داستانی کوتاه و خواندنی...

دانلود کتاب آمریکا از دیدگاه امام خمینى

آمریکا از دیدگاه امام خمینى

کتاب آمریکا از دیدگاه امام خمینى تهیه شده در : مرکز تحقیقات سپاه حجم: ۱۸۶ کیلو بایت دانلود

دانلود کتابهای آیت الله مطهری(ره)

مطهری

گلچینی از کتابهای استاد مطهری با دانلود مستقیم دانلود کتابهای استاد شهید آیت الله مطهری با لینک دانلود مستقیم برای شما دوستان فراهم شده انتظار است که با دانلود و مطالعه آنها بهره بگیرید.   کتابهای استاد مطهری برای دانلود...

دانلود کتاب «دا» برای کامپیوتر

دا ، خاطرات سیده زهرا حسینی از جنگ تحمیلی و اوضاع خرمشهر در روزهای آغازین جنگ است. دختری هفده ساله که با شروع جنگ در روز اول مهر سال پنجاه و نه زندگی‏اش دگرگون می‏شود. روایتی باورپذیر، با فضاسازی بی‏نظیر،...

شبهای پیشاور (سلطان الواعظین شیرازی)

images

مرحوم « سید محمدبن علی اکبر» مشهور به « سلطان الواعظین شیرازی» فرزند اشرف الواعظین حاج علی اکبر در حدود سال ۱۲۷۵ ش. (۱۳۱۴ ق.) در تهران متولد شد و مقدمات را در تهران فرا گرفت. سپس در ۱۲ سالگی...

کتاب آموزش خط میخی فارسی باستان

میخی به آن دسته از خطوط (دبیره‌ها) گفته می‌شود که نمادهایی شبیه میخ دارند. خطوط میخی متفاوتی وجود دارند که برای نوشتن زبانهای مختلفی به کار می‌روند. از گونه‌های مختلف خط میخی می‌توان به میخی سومری، اکدی، ایلامی، اوگاریتی اشاره...

دانلود کتاب الکترونیکی حکمت‌ الاشراق

حکمت الاشراق

کتاب حکمت‌ الاشراق اثر شهاب ‌الدین سهروردی (۵۴۹ – ۵۷۸ هجری قمری) یکی از مهم‌ترین کتبی است که حاوی مسائل ذوقی و فلسفه اشراق است فلسفه اشراق بقول مؤلف کتاب عبارت از حکمت مشارقه است که در عین حال مبتنی...نرم افزار جوانی در هزاره سوم؛ با موضوع ارتباط دختر و پسر

نرم افزار جوانی در هزاره سوم

  به نام آفریننده ی زیبایی ها جوانی در هزاره سوم، عنوان مجموعه مجله ای است که با مباحث روز و مورد نیاز جوانان تهیه و منتشر شده. و همواره هنجار ها و دانستنی های مرتبط با این مرحله از...

دانلود نرم افزار حدیث حماسه برای کامپیوتر

نرم افزار حدیث حماسه

  نرم افزار « حدیث حماسه» ویژه ی هفته دفاع مقدس در  سایت گفتمان دینی تولید و منشتر شد و آماده ی دانلود می  باشد. برخی مطالب این نرم افزار عبارت اند از: در جنگ چه گذشت؟، ابهامات جنگ, بانوان...

دانلود نرم افزار امیر هستی برای رایانه

نرم افزار امیر هستی

    نرم افزار امیر هستی به مناسبت عید سعید غدیر و با محوریت امامت و ولایت در سایت گفتمان دینی تولید و منتشر شده و آماده ی دانلود است. برخی موضوعات این نرم افزار عبارتند از: زندگانی امام علی,...

دانلود نرم افزار مجموعه اشعار فارسی ساغر ۰٫۸٫۲۱

مجموعه اشعار فارسی ساغر

مجموعه اشعار فارسی ساغر ۰٫۸٫۱۳ یک نرم افزاری از پایگاه داده گنجور رومیزی است. از جمله مهم ترین منابع شعری می باشد که با کمک آن قادر خواهید بود اشعار ۳۹ شاعر پارسی گوی را بخوانید. پایگاه داده‌های این اشعار...

دانلود نرم افزار مثنوی انتظار برای رایانه

نرم افزار مثنوی انتظار

نرم افزار بسیار زیبای مثنوی انتظار که به صورت مالتی مدیا و به صورت صوت و تصویر می باشد. در این مجموعه بسیار زیبا و جذاب سعی شده است تمامی اشعار صوتی در وصف، مدح و شرح غربت امام زمان...

دانلود نرم افزار ادعیه و زیارت طریق نسخه۱٫۰

نرم افزار ادعیه و زیارت طریق نسخه1.0

در این نرم افزار شما می تونید دعا یا زیارت مورد نظر خودتون را انتخاب کنید متن اون دعا با ترجمه جلوی شما قرار می گیرد بعد صدای مداح مورد نظر را انتخاب می کنید تا اون دعا یا زیارت...

دانلود نرم افزار ترتیل نسخه ۱٫۰٫۶

نرم افزار ترتیل نسخه 1.0

قابلیت های نسخه ۱٫۰٫۶ نرم افزار قرآنی ترتیل قابلیت پخش قرائت قاریهای انتخابی برای هر سوره بصورت آنلاین قابلیت دانلود فایل صوتی قاری مر بوطه قابلیت نمایش متن قرآن با ترجمه روبه روی هم ترجمه گویا استاد فولاد وند با...

دانلود نرم افزار و کتابخانه المبین با امکانات فوق العاده

نرم افزار قرآن المبین

المبین ۳٫۲٫۵ این نرم افزار سومین محصول سایت قرآنی المبین است که بصورت رایگان تحت اختیار محقیق قرآنی قرار گرفته است. در نسخه حاضر امکاناتی برای محققین و علاقه مندان به معارف اسلافی فراهم آمده که مهمترین آنها به شرح...

دانلود نرم افزار تعبیر خواب برای کامپیوتر

تعبیر خواب

کاملترین تعبیر خواب در ایران: بیش از ۱۰۰۰۰۰۰ کلمه وبیش از ۳۰۰۰ موضوع قابل جستجو قابل اجرا در تمام ویندوزها ازمعبران بزرگ تعبیر خواب دانیال نبی علیه السلام تعبیر خواب امام جعفرصادق علیه السلام تعبیر خواب یوسف نبی علیه السلام...

دانلود نرم افزار عاشق ترین معشوق با موضوع علی (ع)

عاشق ترین معشوق

نرم افزار فارسی عاشق ترین معشوق با موضوع امیرالمومنین علی علیه السلام و شامل: مقالات، پیامک های علوی، اشعار مدح مولا، کتاب های رایانه، صوتی و تصویری، نرم افزار موبایل، زیارت آنلاین و … است.     دانلود با لینک...

دانلود نرم افزار جوانان برای کامپیوتر

نرم افزار جوانان

موارد موجود در نرم افزار : جوانان و پرسش های اخلاقی ، جوانان و شخصیت آنان (الگوی شخصیت) ، رهگشای جوانان ، نقش نماز در شخصیت جوانان ، سیمای خوشبختی، حجاب شناسی ،داستانهایی از پوشش و حجاب ،آنچه یک جوان...

دانلود نرم افزار نماز شب

نماز شب

نرم افزار نماز شب شامل : شب زنده‌ داری فضیلت نماز شب فواید نماز شب بیدار شدن برای نماز شب علت توفیق نیافتن برای نماز وقت نماز شب کیفیت نماز شب احکام نماز شب عبادات شبانه بزرگان     دانلود...

دانلود نرم افزار نهج البلاغه امام علی(ع)

نهج البلاغه

توضیحات: نهج‌البلاغه، مجموعه‌ای از خطبه‌ها، نامه‌ها و اندرزهای (حکمت‌ها)ی علی ابن ابی‌طالب، امام اول شیعیان است. گردآورندهٔ نهج‌البلاغه، ابوالحسن محمد بن حسین موسوی معروف به سید رضی و شریف رضی است. نهج‌البلاغه عنوانی است که سید رضی برای منتخبی از...

دانلود نرم افزار قدرتمند قرآنی ذکر برای حفظ و تلاوت قرآن

ذکر

نرم افزار بسیار مفید و قدرتمند ذکر نوشته یکی از برنامه نویسان ایرانی با زبان جاوا است که با امکاناتی بسیار جالب از جمله ترجمه کاملا فارسی، قرائت، جستجو و ریشه یابی کلمات و…. قابلیت نصب بروی سیستم عامل لینوکس، ویندوز و مکینتاژ...

دانلود نرم افزار ترجمه ۲۰ جلدی تفسیر المیزان برای کامپیوتر

تفسیر المیزان

نرم افزار ترجمه ۲۰ جلدی تفسیر المیزان که مجموعه ای بسیار مفید و ارزشمند از علامه سید محمد حسین طباطبائی برای دوستان عزیز تقدیم می شود. این نرم افزار شامل ترجمه کامل تفسیر المیزان است که شامل بیست جلد در...

دانلود نرم افزار رایانه‌ای پاسخ به شبهات در مورد حضرت زهرا(س)

شبهات حضرت زهرا

در این نرم افزار به تعدادی از سوالات و دغدغه های ذهنی جوانان در مورد حضرت زهرا(سلام الله علیها) در هشت بخش کودکی ،جوانی و ازدواج ، فرزندان ،فضائل ، سیره ، فدک ، مصائب و شهادت پاسخ داده شده...

دانلود نرم افزار پرچمدار عشق /در مورد آیت الله خامنه ای

پرچم دار عشق

برای شما دوستان عزیز نرم افزار پرچم دار عشق که پیرامون مقام معظم رهبری و تشرف ایشان خدمت امام زمان می باشد را ارائه می کنیم. مطالب این نرم افزار : -تشرف مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای...

دانلود نرم افزار سوالات شیعی آیت الله مکارم شیرازی

نرم افزار سوالات شیعی

این نرم افزار به کاربران این امکان را می دهد که تمام سوالات و امکاناتی را که در بخش سوالات شیعی پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیة الله العظمی مکارم شیرازی مشاهده میکنند، بدون نیاز به ارتباط با اینترنت در رایانه...

دانلود نرم افزار صحیفه امام خمینی (ره) – نسخه سوم

صحیفه امام خمینی

نرم افزار ارزشمند صحیفه امام خمینی (ره) نسخه سوم تقدیم به کاربران عزیز که شامل مجموعه ای ارزشمند از تمام سخنرانیها و پیامها و نامه های امام خمینی می باشد.   دانلود نرم افزار صحیفه امام خمینی (ره) (حجم ۶۲ مگابایت)  ...

دانلود نرم افزار توضیح المسایل مراجع

رساله مراجع

این نرم افزار شامل : متن رساله ۱۱ تن از مراجع عظام تقلید: امام خمینی، خامنه ای، بهجت، تبریزی، سیستانی، شاهرودی، صافی، صانعی، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، لنگرودی …     محتوی نرم افزار توضیح المسایل: توضیح المسایل:(با امکان جستجو)...

دانلود نرم افزار قرآن کریم تحت ویندوز به همراه صوت و ترجمه و تفسیر

قرآن صوتی

بنا به نیاز کاربران عزیز نرم افزار قرآنی نمونه منتشر شده از سایت پر بار و پر محتوا مرجع عالیقدر جهان تشیع  آیة الله العظمی مکارم شیرازی ارائه کرده است. این نرم افزار به کاربران این امکان را می دهد...

نرم افزار زیبای تقویم خورشیدی ۱۳۹۰ ( جهت استفاده در رایانه )

تقویم خورشیدی

به عنوان هدیه ای کوچک در ادامه مطلب نرم افزار زیبای تقویم خورشیدی ۱۳۹۰ که یک برنامه رایگان بوده و برای برطرف کردن نیاز دوستان عزیز به تقویم هجری خورشیدی ساخته شده است را تقدیم حضورتان می نماید. علاوه بر این که سعی شده انتظارات...

دانلود نرم افزار تقویم انتظار ۱۳۹۰ شمسی

تقویم

نرم افزار تقویم انتظار ۱۳۹۰ شمسی با قابلیت های فراوان امکانات این نرم افزار : - نمایش کامل تصویری تقویم ۱۳۹۰ هجری شمسی - نمایش کامل اعمال ماههای هجری قمری - نمایش کامل اعیاد و مناسبتهای اسلامی - نمایش کامل...

دانلود نرم افزار حدیث ولایت نسخه دوم

حدیث ولایت

نرم افزار حدیث ولایت شامل مجموعه ی رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت الله العظمی خامنه ای از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۸ می باشد نرم افزار حدیث ولایت ۲ هم اکنون کاملترین دایرة المعارف موجود در خصوص فرمایشات و تقریرات...

دانلود نرم افزار گنجینه برای کامپیوتر

5

گنجینه، حاوی مطالب سودمندی می باشد که در قالب یک نرم افزار منتشر شده است. این مطالب شامل دانستنی های علمی، مسائل جنسی، سرگرمی، ادبیات ایران، پیامک، نرم افزار، تاریخ ایران می باشد.بخشهای برنامه:– مطالب جنسی مردان،مطالب جنسی زنان،مطالب بارداری...

دانلود نرم افزار دجال آخر الزمان (درباره فرقه فراماسونری)

دجال آخر الزمان

    چند صباحیست که در رسانه و اینترنت شاهد بحث در مورد فرقه ای هستیم به نام “فراماسونری” که خیلی از دوستان به دنبال مطالبی جامع در مورد این فرقه هستند. خوش بختانه رسانه ها و همسنگران در اینترنت...

نرم افزار جامع مجله مبلغان

شامل ۱۰۰ شماره از ابتدا تا کنون مجله مبلغان

اولین نرم افزار رایگان و جامع ضد وهابیت «یاوران دجال»

همانطور که می دانید فرقه ضاله وهابیت ، این غده سرطانی زاییده دست استکبار جهانی درون دنیای اسلام، که کمتر از ۳۰۰ سال از روز شوم پیدایشش می گذرد همواره با هدف قرار دادن اعتقادات راسخ و بی بدیل جهان...

دانلود نرم افزار آوای ایمان برای موبایل

Avaye-Iman2

  فهرست نرم افزار آوای ایمان: دعای پیش از خواندن قرآن؛ فهرست سوره ها (متن کامل قرآن مجید)؛ قرآن کریم با ترجمه: ناصر مکارم شیرازی، محمد مهدی فولادوند، حسین انصاریان، مهدی الهی قمشه ای، ترجمه قرآن به زبان ترکی آذری؛...

دانلود نرم افزار کتابهای نهج البلاغه برای موبایل

نهج البلاغه

ضمن تبریک عید سعید غدیر خم به مناسبت این عید سعید نرم افزار کتابهای نهج البلاغه را برای دانلود آماده کردیم تا عزیزان ضمن استفاده از آن ما را نیز از دعاهای خیر خود فراموش نکنند این نرم افزار مخصوص...

دانلود دانشنامه امام علی (علیه السلام)

دانشنامه امام علی

به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم ضمن تبریک این عید بزرگ به تمام دوستان در این قسمت نرم افزار دانشنامه امام علی (علیه السلام) را برای دانلود قرار دادیم   دانلود با لینک مستقیم حجم فایل : ۳٫۶۲...

دانلود مجموعه آثار علامه مصباح

مصباح

  دانلود مجموعه آثار آیت الله مصباح یزدی برای موبایل با فرمت جاوا این برنامه روی اکثر گوشی هایی که از فرمت جاوا پشتیبانی می کنند قابل اجرا می باشد. این نرم افزار شامل کتابها ، دروس اخلاق ، سخنرانی...

دانلود نرم افزار قرآن کریم (به همراه ترجمه و تفسیر و صوت کامل آیات) برای موبایل

قرآن کریم (به همراه ترجمه و تفسیر و قرائت)

توضیحات: این نرم افزار یکی از بهترین قرآن های جاوا شامل متن کامل قرآن مجید به همراه ترجمه و تفسیر عربی البرهان در دو حالت ساده و گرافیکی می‌باشد. (یکی از ویژگی های این نرم افزار اینست که در هر...

دانلود نرم افزار پرسمان مهدوی برای موبایل

نرم افزار پرسمان

هزار پرسش و پاسخ پیرامون حضرت مهدی علیه السلام نرم افزار پرسمان مهدوی که توسط مؤسسه تبلیغ و انفاق امام زمان علیه السلام طراحی و اجر شده است به ۱۷۱۶ « هزار و هفتصد و شانزده » پرسش و پاسخ...

دانلود نرم افزار دجال آخرالزمان برای موبایل

دانلود نرم افزار دجال آخرالزمان برای موبایل

پرسش های آغازین بحث:  ۱ – وقایع جهان امروز را به چه صورت می توان توجیه کرد؟ ۲ – چرا امروزه مسجدالاقصی کانون توجه ادیان الهی است؟ ۳ – تلاش های اخیر برای تخریب مسجدالاقصی به چه دلیلی صورت گرفته...

دانلود نرم افزار دانستنیهای تبلیغ (نسخه ۱) / مخصوص موبایل

دانستنیهای تبلیغ

دانستنیهای تبلیغ: فیش های سی سال برنامه های تبلیغی حجت الاسلام و المسلمین شیخ محسن قرائتی در رادیو و تلویزیون به صورت حروف الفبا شامل : آب ، آبرو داران، آبروداری، آتش، آخرین سخنان پیامبر، آخرین گفتارها، آرامش و اضطراب،...

دانلود نرم افزار بهائیت آن گونه که هست / برای موبایل

بهائیت

  شامل : نیمهِ‌ شعبان، عید امید : او می‌آید…‌ ، انقلاب‌ اسلامی‌ ایران؛ وامدار الطاف‌ الهی : ما منّت‌ از ولی‌عصرعج می‌کشیم‌ ، بهائیت و روس‌ تزاری‌ : بحثی در مناسبات حسینعلی‌ بهاء و روسیه‌ ، پیوند دیرپا با...

دانلود نرم افزار قرآن صوتی حبل المتین برای موبایل با فرمت جاوا

حبل المتین

نرم افزاری جدید و مذهبی و بسیار مفید را برای گوشی های موبایل قرار داده است.نام این این نرم افزار قرآن صوتی حبل المتین می باشد که یکی از بهترین نرم افزارهای قران صوتی منتشر شده برای گوشی های موبایل...

دانلود قرآن صوتی جاوا برای موبایل

quran-tebyan

نرم افزاری که در پیش رو  دارید قرآن صوتی با فرمت جاوا است که از طرف موسسه تبیان به صورت کاملا رایگان عرضه شده است، این اولین باری است که چنین نرم افزاری به صورت رایگان در اینترنت عرضه شده...

دانلود نرم افزار موبایل موعودنامه با فرمت جاوا برای موبایل

موعودنامه

نرم افزار موبایل موعودنامه با فرمت جاوا شامل امکانات زیر می باشد : مهدی موعود (عج) : {شامل مطالبی درباره مهدی موعود (عج) ، مهدویت در اسلام ، مهدی (عج) در قرآن ، مهدی (عج) در کتب اهل سنت ،...

دانلود نرم افزار روایت همراه و نقشه خوزستان و اهواز / مخصوص موبایل

3

نرم افزار موبایل «راوی همراه»  توسط موسسه روایت سیره شهدا تولید شده است.این نرم افزار شامل بخش های: خاطرات ،۸سال جنگ تحمیلی در یک نگاه،خاطرات طنز جغله های جهاد،یادمان ها،شعر مصور چفیه،معرفی کتاب،پاسخ به سوالات و ابهامات و … می...

دانلود مجموعه کتابهای شهید مطهری برای موبایل

مطهری

نام کتاب: مجموعه کتابهای شهید مطهری برای موبایل جمع آوری: گنجینه معارف تعداد کتابها: حدود ۸۰ عدد فرمت کتاب: Java زبان کتاب: فارسی توضیحات: در این برنامه نزدیک به  ۸۰ اثر از استاد شهید مطهری ارائه شده است. این برنامه...

دانلود نرم افزار تفسیر المیزان نسخه ۲ / مخصوص موبایل

1

یکی از ویژگیهای مهمی که باعث برتری کتاب تفسیرالمیزان بر دیگر کتب تفسیری شده است، شیوه و سیره تفسیری علامه طباطبایی در سرتاسر این کتاب ارزشمند است که از آن به تفسیر قرآن به قرآن یاد میشود و در نوع...

دانلود نرم افزار تفسیر المیزان نسخه ۱ / مخصوص موبایل

المیزان

المیزان فی تفسیر القرآن تألیف علامه سید محمد حسین طباطبایی است که به سال ۱۳۶۰ خورشیدی وفات یافت. این تفسیر نخستین بار در ۲۰ جلد به زبان عربی منتشر شد. شیوهٔ تفسیر قران به قرآن علامه طباطبایی شیوه‌ای بی‌سابقه بوده‌است. وی بنای تفسیر آیات را کمک گرفتن...

دانلود نرم افزار دانستنیهای قرآن مجید برای موبایل

2-Danestanehaye-Quran-Majed

کتابخانه دیجیتالی شامل : قرآن : متن کامل قرآن کریم همراه با ترجمه آیت الله العظمی مکارم شیرازی (دام ظله ) و آشنایی با سوره های قرآن کریم عترت : کتابشناسی قرآن اهل بیت علیهم السلام ، کتابخانه عترت ،...

دانلود تفسیر نمونه برای موبایل

تفسیر نمونه

تفسیر نمونه تفسیر قرآن تالیف آیت الله ناصر مکارم شیرازی و برخی دیگر از محققین به زبان فارسی است که در ۲۷ جلد منتشر شده و به زبان‌های انگلیسی، عربی و اردو نیز ترجمه شده‌است. ویژگی : این تفسیر که به زبان ساده و گویا و قابل استفاده برای...

دانلود نرم افزار سالنامه نفحات نسخه ۲ مخصوص موبایل

نفحات نسخه 2

نرم افزار تقویم مذهبی نفحات، به سفارش موسسه خیریه هدایت ثامن و بمنظور اشاعه فرهنگ اسلامی و ابقاء فرهنگ شیعه توسط شرکت پیشگامان موج تلفن همراه تولید گردید.  این نرم افزار در دو نسخه با صوت و بدون صوت ارائه...

دانلود نرم افزار تقویم نگار سال ۱۳۹۰ برای موبایل

نگار90

تقویم اسلامی نگار چند سالی است که میهمان گوشی های شماست، این نرم افزار دارای گرافیکی بسیار زیبا است و امکانات بسیار کاربردی و جالبی دارد از جمله امکانات این برنامه میتوان به موارد ذیل اشاره کرد. نمایش تقویم شمسی,...

نرم افزار تعقیبات نمازهای روزانه برای موبایل – نرم افزار مذهبی موبایل

تعقیبات موبایل

  در این نرم افزار اسلامی مذهبی موبایل که شامل تعقیبات نمازهای یومیه صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا است شما به راحتی و بدون نیاز به کتابی میتوانید پس از هر نماز خود این تعقیبات را...

دانلود نرم افزار مفاتیح الجنان نسخه سوم۳ برای موبایل

مفاتیح

  نرم افزار جامع مفاتیح الجنان شامل متن کامل ادعیه، اعمال، زیارات، ملحقات و حاشیه مفاتیح الجنان (کتاب باقبات الصالحات) می باشد. در این نسخه از نرم افزار که توسط شرکت مبین موبایل ارائه شده است ، علاوه بر رفع...

کتابخانه شهید زهره منش(نسخه دوم)

بزرگترین کتابخانه تلفن همراه مخصوص تمام گوشیها در اینترنت نام کتاب: کتابخانه شهید زهره منش ۱ و ۲ نویسنده:  - حجم فایل: ۸۶۵۰ کیلوبایت پسوند: jar سازنده: غلامرضا زهره منش توضیحات: این کتاب کاری از مؤسسه فرهنگی یاس نبی میباشد؛...


موضوعات مرتبط: نرم افزارمذهبی رایانه، نرم افزارمذهبی همراه
[ یکشنبه بیست و ششم آذر 1391 ] [ 21:20 ] [ گروه دین وزندگی ]

دانلود کتاب شیوه های برخورد با نامحرمان در قرآن با فرمت جاوا برای موبایل

shivehaye-barkhord-ba-namahraman-dar-qoran

  عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه مولف؛ بهترین چیز برای زنان؛ میل جنسی، غریزه ای فوق العاده قوی؛ عـدم تـماس با نامحرم، از فضایل حورالعین؛ زشـتی ارتباط با نامحرمان در همهی امتها؛ برای عاقل مرگ از بیآبرویى بهتر است؛ ماندن...

دانلود کتاب ورزش، تغذیه و تناسب اندام برای موبایل

varzesh

  نام اثر: ورزش، تغذیه و تناسب اندام   نویسنده :جمعی از نویسندگان   توضیحات: این نرم افزار باهدف معرفی و آشنائی با اثرات مفید ورزش ، تغذیه و تناسب اندام تهیه و تدوین شده است.کتابخانه دیجیتالی شامل : ورزش...

دانلود کتاب درس‏هایی از طبیعت برای موبایل

tabiat

  نام اثر: درس‏هایی از طبیعت   نویسنده: محمدرضا اکبری   دانلود با فرمت آندروید دانلود با فرمت جاوا حجم فایل :۴۲۰kb منبع رمز فایل : ندارد

دانلود Portable Adobe Audition CS5.5 v4.0.01815 نسخه جدید نرم افزار محبوب ویرایش صدای آدوبی

Portable Adobe Audition CS5.5 v4.0.01815

    دانلود یکی از حرفه ای ترین نرم افزارهای ضبط و ویرایش فایل های موزیک با نرم افزار Cool Edit آشنایی دارید و می دانید یکی از اولین و حرفه ای ترین نرم افزار های ویرایش صدا و موزیک...

دانلود الگوهای رفتاری امام علی(ع) با فرمت آندروید

الگو های رفتاری امام علی

    در این قسمت کتاب الگوهای رفتاری امام علی (ع) را با فرمت آندروید برای استفاده در موبایل قرار دادیم امید که مورد استفاده عزیزان قرار بگیرد الگوهای رفتاری امام علی (ع)جلد اول شامل : سرآغاز ، ضرورت ها...

دانلود الگوهای رفتاری امام علی(ع)

الگو های رفتاری امام علی (ع)

در این قسمت کتاب الگوهای رفتاری امام علی (ع) را با فرمت جاوا برای استفاده در موبایل قرار دادیم امید که مورد استفاده عزیزان قرار بگیرد الگوهای رفتاری امام علی (ع)جلد اول شامل : سرآغاز ، ضرورت ها ، عوامل...

دانلود کتاب ۱۶۰ پیشنهاد برای غدیر

160 پیشنهاد غدیر

دانلود کتاب ۱۶۰ پییشنهاد برای غدیر با فرمت جاوا مخصوص موبایل دانلود با لینک مستقیم حجم فایل : ۳۲۹kb منبع رمز فایل :

دانلود نرم افزار مجموعه اشعار فارسی ساغر ۰٫۸٫۲۱

مجموعه اشعار فارسی ساغر

مجموعه اشعار فارسی ساغر ۰٫۸٫۱۳ یک نرم افزاری از پایگاه داده گنجور رومیزی است. از جمله مهم ترین منابع شعری می باشد که با کمک آن قادر خواهید بود اشعار ۳۹ شاعر پارسی گوی را بخوانید. پایگاه داده‌های این اشعار...

دانلود نرم افزار دجال آخرالزمان برای موبایل

دانلود نرم افزار دجال آخرالزمان برای موبایل

پرسش های آغازین بحث:  ۱ – وقایع جهان امروز را به چه صورت می توان توجیه کرد؟ ۲ – چرا امروزه مسجدالاقصی کانون توجه ادیان الهی است؟ ۳ – تلاش های اخیر برای تخریب مسجدالاقصی به چه دلیلی صورت گرفته...

دانلود نرم افزار و کتابخانه المبین با امکانات فوق العاده

نرم افزار قرآن المبین

المبین ۳٫۲٫۵ این نرم افزار سومین محصول سایت قرآنی المبین است که بصورت رایگان تحت اختیار محقیق قرآنی قرار گرفته است. در نسخه حاضر امکاناتی برای محققین و علاقه مندان به معارف اسلافی فراهم آمده که مهمترین آنها به شرح...

دانلود نرم افزار تعبیر خواب برای کامپیوتر

تعبیر خواب

کاملترین تعبیر خواب در ایران: بیش از ۱۰۰۰۰۰۰ کلمه وبیش از ۳۰۰۰ موضوع قابل جستجو قابل اجرا در تمام ویندوزها ازمعبران بزرگ تعبیر خواب دانیال نبی علیه السلام تعبیر خواب امام جعفرصادق علیه السلام تعبیر خواب یوسف نبی علیه السلام...

دانلود نرم افزار عاشق ترین معشوق با موضوع علی (ع)

عاشق ترین معشوق

نرم افزار فارسی عاشق ترین معشوق با موضوع امیرالمومنین علی علیه السلام و شامل: مقالات، پیامک های علوی، اشعار مدح مولا، کتاب های رایانه، صوتی و تصویری، نرم افزار موبایل، زیارت آنلاین و … است.     دانلود با لینک...

دانلود نرم افزار جوانان برای کامپیوتر

نرم افزار جوانان

موارد موجود در نرم افزار : جوانان و پرسش های اخلاقی ، جوانان و شخصیت آنان (الگوی شخصیت) ، رهگشای جوانان ، نقش نماز در شخصیت جوانان ، سیمای خوشبختی، حجاب شناسی ،داستانهایی از پوشش و حجاب ،آنچه یک جوان...

دانلود مجموعه ۲۸۰ تصویر “بسم الله الرحمن الرحیم” بسیار زیبا

بسم الله

مجموعه ۲۸۰ تصویر “بسم الله الرحمن الرحیم” با کیفیت بسیار بالای ۳۰۰ dpi و ابعاد بالای ۱۰۰۰ در ۱۰۰۰ (بسته به ابعاد تصویر) که قابل استفاده در تمامی محیطها و نرم افزاهای گرافیکی و … می باشد. حجم اصلی این...

دانلود نرم افزار نهج البلاغه امام علی(ع)

نهج البلاغه

توضیحات: نهج‌البلاغه، مجموعه‌ای از خطبه‌ها، نامه‌ها و اندرزهای (حکمت‌ها)ی علی ابن ابی‌طالب، امام اول شیعیان است. گردآورندهٔ نهج‌البلاغه، ابوالحسن محمد بن حسین موسوی معروف به سید رضی و شریف رضی است. نهج‌البلاغه عنوانی است که سید رضی برای منتخبی از...

دانلود نرم افزار قدرتمند قرآنی ذکر برای حفظ و تلاوت قرآن

ذکر

نرم افزار بسیار مفید و قدرتمند ذکر نوشته یکی از برنامه نویسان ایرانی با زبان جاوا است که با امکاناتی بسیار جالب از جمله ترجمه کاملا فارسی، قرائت، جستجو و ریشه یابی کلمات و…. قابلیت نصب بروی سیستم عامل لینوکس، ویندوز و مکینتاژ...

دانلود کتاب تفسیر نمونه به صورت کامل برای کامپیوتر

تفسیر نمونه

تفسیر نمونه، یکی از با ارزشترین تالیفات آیت الله ناصر مکارم شیرازی و برخی دیگر از محققین به زبان فارسی است که در ۲۷ جلد منتشر شده به تفکیک جلد برای کاربران آماده گردیده است. این تفسیر که به زبان...

دانلود نرم افزار ترجمه ۲۰ جلدی تفسیر المیزان برای کامپیوتر

تفسیر المیزان

نرم افزار ترجمه ۲۰ جلدی تفسیر المیزان که مجموعه ای بسیار مفید و ارزشمند از علامه سید محمد حسین طباطبائی برای دوستان عزیز تقدیم می شود. این نرم افزار شامل ترجمه کامل تفسیر المیزان است که شامل بیست جلد در...

دانلود نرم افزار رایانه‌ای پاسخ به شبهات در مورد حضرت زهرا(س)

شبهات حضرت زهرا

در این نرم افزار به تعدادی از سوالات و دغدغه های ذهنی جوانان در مورد حضرت زهرا(سلام الله علیها) در هشت بخش کودکی ،جوانی و ازدواج ، فرزندان ،فضائل ، سیره ، فدک ، مصائب و شهادت پاسخ داده شده...

دانلود نرم افزار پرچمدار عشق /در مورد آیت الله خامنه ای

پرچم دار عشق

برای شما دوستان عزیز نرم افزار پرچم دار عشق که پیرامون مقام معظم رهبری و تشرف ایشان خدمت امام زمان می باشد را ارائه می کنیم. مطالب این نرم افزار : -تشرف مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای...

جریان شناسی سلفی گری معاصر


همه آنچه که باید از ریشه ها، تاریخچه، معماران، جریان شناسی و وضعیت کنونی جریان سلفی بدانید در فایل پیوست ارائه شده است.
دیدبان: پایگاه خبری تحلیلی مشرق در دو مطلب مجزا اقدام به جریان شناسی سلفی گری معاصر نموده است. دیدبان بنا بر رسالت خود و با ذکر منبع اقدام به بازنشر این دو مطلب در قالب یک فایل پی دی اف می نماید. محورهای مطرح بولتن فوق شامل محورهای ذیل می باشد:

- سلفیه در لغت و اصطلاح
- آشنایی با مکتب سلفیه
- ظهور ابن تیمیه حرانی
- سلفیه پس از ابن تیمیه
- احیای مجدد سلفی گری
- سلفی گری در مصر
- آغاز مهمترین تشکل سلفی
- درگیری های سلفی ها در مصر
- افراط گرایی سلفی های مصر
- جامعه مسلمانان
- سازمان آزادیبخش اسلامی
- سازمان جهاد
- سلفی ها در دوره انور سادات و حسنی مبارک
- رشد جریان تکفیری در عربستان سعودی
- نفوذ جریان سلفی به کشورهای منطقه
- روش فکری سلفیه
- پدیده سلفی گری رقیب انقلاب های منطقهلینک دانلود بولتن

کتب استاد الفقها و المجتهدین حضرت آیت الله العظمی میرزا جواد تبر


کتب استاد الفقها و المجتهدین حضرت آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی

ر اسم کتاب زبان Word PDF تعداد صفحات
۱
توضیح المسائل آیت الله تبریزی (ره) فارسی فارسی
۲
زندگی نامه فارسی
۳
نصایح فارسی
۴
زیارت عاشورا فراتر از شبهه فارسی
۵
بررسی سند زیارت عاشورا فارسی
۶
درسهای برگرفته شده زندگی آیت الله تبریزی فارسی
۷
شعائر حسینی فارسی
۸
النصایح عربی
۹
خمس و الزکاة عربی
۱۰
الحدود عربی
۱۱
الصوم عربی
۱۲
القضاء و الشهادت عربی
۱۳
ارشاد الطالب فی شرح المکاسب عربی
۱۴
دروس فی علم الاصول عربی
۱۵
الموسوعة الرجالیة عربی
۱۶
منهاج الصالحین عربی
۱۷
الدیات عربی
۱۸
سیرة المیرزا عربی
۱۹
الصلاة عربی

————————————————————————————-

برای دانلود کتاب مورد نظر خود با فرمت ورد و پی دی اف روی آیکون آن کلیک نمایید

دانلود30000کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم

تسهیلاً للباحثین فی مصادر کافة الفرق الإسلامیة، وإفساحاً فی المجال أمام التنقیب والبحث فی کتب المخالفین کما جرت علیه العادة عندنا، ینشر موقع یا حسین مجموعة کبیرة من تلک الکتب بنسخة قابلة للإضافة فی (مکتبة أهل البیت علیهم السلام – الإصدار الثانی)، وتتضمن الملفات المرفقة أکثر من30 ألف کتاب من کتب المخالفین

لتحمیل البرنامج والإطلاع على تفاصیل إضافیة عنه إضغط هنا

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

بسم الله الرحمن الرحیم

تسهیلاً للباحثین فی مصادر کافة الفرق الإسلامیة، وإفساحاً فی المجال أمام التنقیب والبحث فی کتب المخالفین کما جرت علیه العادة عندنا، ینشر موقع یا حسین مجموعة کبیرة من تلک الکتب بنسخة قابلة للإضافة فی (مکتبة أهل البیت علیهم السلام – الإصدار الثانی)

تتضمن الملفات المرفقة أکثر من 30 ألف کتاب من کتب المخالفین مقتبسة من أهم موسوعاتهم وبرامجهم

کما یتضمن الملف تحدیثاً للاصدار الثانی من مکتبة أهل البیت (صدر بتاریخ 6-10-2012)

حجم البرنامج : 6.55 غیغابایت مضغوطاً فی ملفین (قسمین) وحجمه بعد الغاء الضغط یقارب 18 غیغابایت (یفضل تحمیله عبر البرامج التی تتیح استکمال التحمیل عند انقطاع الانترنت ویمکن تحمیل أحدها بالضغط هنا )

یجب بعد تحمیل الملفین وضعهما فی مجلد واحد قبل تثبیت البرنامج ثم فتح الملف الأول منهما

Yahosein-maktabati1-Ahlbayt2.part1.exe
واختیار المسار الذی سیتم نسخ الملفات الیه
.

وبعد استخراج الملفات ستظهر صفحة تتضمن شرحاً حول کیفیة الاستفادة من الملفات فی مکتبة أهل البیت علیهم السلام - الاصدار الثانی بعد تحدیثها فینبغی متابعتها.

علماً أن الطریقة الاولى تعتمد على نسخ الملفات الموجودة داخل مجلد books الى مجلد attach ضمن مسار مکتبة أهل البیت، فإن ظهرت الکتب فی قائمة الکتب فی مکتبة أهل البیت یتم اعتمادها.

وإن لم تظهر فیجب اتباع الطریقة الثانیة وهی التثبیت الافتراضی للمکتبة کما هو مبیّن فی الشرح الذی یظهر بعد فک الضغط وفی تعلیمات مکتبة أهل البیت، ویحتاج اکمال التثبیت بهذه الطریقة لعدة ساعات ولمساحة کبیرة خالیة فی الجهاز.


روابط التحمیل:
الملف الأول
http://www.yahosein.com/programs/Yah...ayt2.part1.exe
الملف الثانی
http://www.yahosein.com/programs/Yah...ayt2.part2.rar

روابط أخرى
الملف الأول
http://www.yahosain.com/programs/Yah...ayt2.part1.exe
الملف الثانی
http://www.yahosain.com/programs/Yah...ayt2.part2.rarملاحظة: تجدون فی المرفقات نسخة عن ملف التعلیمات

علماً أن مکتبة أهل البیت بإصدارها الثانی متوفرة عبر الروابط التالیة لمن لاتتوفر عنده (فی قسم البرامج والموسوعات الشیعیة) کما سیتم نشر التحدیث الخاص بالمکتبة منفصلاً فی نفس الروابط التالیة
http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=169302
http://www.yahosain.com/vb/showthread.php?t=169302
http://www.yahosein.net/vb/showthread.php?t=169302

مساهمتکم فی نشر هذا الموضوع تفتح الباب أمام الراغبین بالاستفادة من هذه البرمجیات

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته1 2 3 >>