دسته‌بندی دانلودپاورپوینت - بزرگترین وکاملترین وبلاگ دانلودکتاب ونرم افزاررایگان
X
تبلیغات
رایتل

بزرگترین وکاملترین وبلاگ دانلودکتاب ونرم افزاررایگان

دانلود پاورپوینت های شهید مطهری

دانلود پاورپوینت های شهید مطهری

نفاق جدید در نگاه شهید مطهری

اندیشه های سیاسی شهید مطهری

نگاهی به دموکراسی از دیدگاه  شهید مطهری

پیام های کوتاه تربیتی از استاد مطهری

قلمروتساهل ودرنظر شهید مطهری

پیامدهای منفی تمدن غرب در اثر عدم توجه

آسیب پذیری مسلمین از نظر شهید مطهری

راهها و ابزار نفوذ استعمار

عوامل تربیت از نظر استاد شهید مرتضی مطهری

شهید مطهری و دیدگاه های تربیتی قرآن

عوامل انحطاط مسلمانان

ضرورت ها و سیر مطالعه آثار استاد مطهری

نقش زن از دیدگاه استاد شهید مطهری

انحراف مکتب عرفان

عوامل تداوم انقلاب اسلامی از دیدگاه شهید مطهری

ولایت فقیه از نگاه شهید مطهری

جملاتی قصار از شهید مطهری

چکیده کتاب تعلیم و تربیت استاد مطهری


مجموعه کتب سیاسی

با 3 فرمت pdf و exe (برای کامپیوتر) و نسخه تحت وب(نمایش و مطاله آنلاین کتاب در سایت)

کتب سیاسی - ابعد جنگ در فرهنگ اسلام
ابعد جنگ در فرهنگ اسلام

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

کتب عقیدتی - اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی : احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی
احزاب و تشکیلات سیاسی در ایران

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

کتب سیاسی- آمریکا از دیدگاه رهبری
آمریکا از دیدگاه رهبری

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

کتب سیاسی- اندیشه هاس سیاسی مسلمانان
اندیشه هاس سیاسی مسلمانان

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

آزادی های شخصی و فکری
آزادی های شخصی و فکری

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

نشریه کمک آموزشی اندیشه بسیج

بصیرت دینی
بصیرت دینی

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

نشریه کمک آموزشی اندیشه بسیج

بصیرت پرچمداران
بصیرت پرچمداران

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

دانش اجتماعی
دانش اجتماعی

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

درآمدی بر نظریه اجتماعی دین
درآمدی بر نظریه اجتماعی دین

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

در ساحل سیاست
در ساحل سیاست

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

اقتدار ملی
اقتدار ملی

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

انقلاب اسلامی و انقلاب های جهان
انقلاب اسلامی و انقلاب های جهان

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

نشریه کمک آموزشی اندیشه بسیج

حکومت اسلامی و لایت فقیه
حکومت اسلامی و لایت فقیه

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

نشریه کمک آموزشی اندیشه بسیج

خاطرات مستر همفر , جاسوس انگلیس در کشورهای اسلامی
خاطرات مستر همفر , جاسوس انگلیس در کشورهای اسلامی

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مبانی علم سیاست
 مبانی علم سیاست

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مبانی حکومت اسلامی
مبانی حکومت اسلامی

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

کتاب مشعل اتحاد
مشعل اتحاد

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

نگرشی دیگر به ولایت فقیه
نگرشی دیگر به ولایت فقیه

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

نقاط استراتژیک جهان
نقاط استراتژیک جهان

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

نشریه کمک آموزشی اندیشه بسیج

تاریخ سیاسی معاصر
تاریخ سیاسی معاصر

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

نشریه کمک آموزشی اندیشه بسیج

تاریخ تحول دولت و خلافت
 تاریخ تحول دولت و خلافت

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

تاریخ و اصول روابط بین الملل
تاریخ و اصول روابط بین الملل

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

نشریه کمک آموزشی اندیشه بسیج

تاثیر جنگ 33 روزه لبنان
 تاثیر جنگ 33 روزه لبنان

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

 

منیرنت: مجموعه پاورپوینت ها و پی دی اف های عقیدتی را از این محل دریافت نمایید.

شامل دسته بندی های زیر:

1- پاوروینت های عمومی

2- پاورپوینت های انتخابات 94

3- پاورپوینت های شهید مطهری

4- پاورپوینت های نکته های تربیتی

5- پاورپوینت های نفوذ فرهنگی

 

منیرنت: مجموعه پاورپوینت ها و پی دی اف های عقیدتی را از این محل دریافت نمایید.

 

انتخابات و افزایش نشاط و امید

اقتصاد و فرهنگ

ارتباط مؤثر

آسیب های جنگ نرم و  فضای مجازی

آسیب شناسی در سبک زندگی

آخرت گرایی

پیچ بزرگ تاریخی

بهداشت روانی خانواده

بررسی وتحلیل انقلاب اسلامی

جنگ نرم

جریان شناسی سیاسی  1394

مکتب امام خمینی

 شیطان پرستی 

خدمات متقابل ایران واسلام

حجاب

دشمن شناسی 93

درس فرقه های انحرافی 94

درس عرفانهای کاذب نوپدید

سیره اخلاقی  تربیتی امام خمینی

روش تحلیل سیاسی

دین باوری و دین مداری

گذری بر وصیت نامه امام راحل

فتنه

شیخیه و بابیت و بهائیت

مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت

مبانی علم سیاست

گذری برسبک زندگی 

معرفت شناسی

مسائل سیاسی جهان اسلام

مدیریت جهادی

نظریه بیداری اسلامی

ملاک های شناخت حق و باطل

مفهوم  و جایگاه نظارت استصوابی

نقش رهبری ولایت فقیه

نقد سیاست نگاه به بیرون 

نفاق و ویژگیهای منافق

ولایت فقیه

ولایت فقیه  و حکومت اسلامی

نقش مهر و محبت در زندگی

مبانی و اصول تعلیم و تربیت اسلامی و نکات کاربردی درتربیت

لزوم تجدید نظر در سیاست های جمعیتی ایران

اصول اساسی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و امام خامنه ای

نظام سیاسی اسلام و رهبری دینی در عصر غیبت

تشیع انگلیسی

نظام سیاسی اسلام و رهبری دینی در عصر غیبت

پیاده سازی اخلاق کسب و کار تبیین شعار 95  

 

                                                           انس با قرآن


انس با قرآن 

آثار استماع قرآن 

آثار و برکات انس با قرآن در کلام پیامبر اعظم 

آداب تلاوت قرآن 

آموزش قرآن در مکتب رسول اکرم صلى الله علیه و آله وسلم 

آواى قرآن و کاهش اضطراب 

با قرآن آشنا شویم 

چشم زخم در نگرش قرآن 

چشم زخم و شور چشمی 

حال نیکوکاران و بدکاران در قیامت تفسیر سوره غاشیه 

درباره قرائت قرآن 

شرایط تدبر در قرآن 

غفلت و درمان آن در قرآن کریم

فرهنگ موضوعى اخلاق در قرآن

معیارهای سخن پاکیزه در قرآن

نگاه کردن به قرآن

تربیت اسلامی و منش پاسداری 

فلسفه امر به معروف و نهی از منکر

     

 

                         گفتمان امام خامنه ای (مدظله العالی)

 

39 توصیه‌ مقام معظم رهبری به رئیس جمهور و کابینه یازدهم در دیدار اخیر با رئیس جمهور و هیئت دولت

سیاق حکمرانی

امام خامنه ای

درآمدی بر گفتمان رهبری معظم

انقلاب اسلامی

سیاق حکمرانی فقیه درآمدی بر سیاستگذاری عمومی حضرت آیت الله خامنه ای در جمهوری اسلامی مقایسه‌ی ابعاد سیاست خارجی در گفتمان امام خمینی (ره) و گفتمان تجدیدنظرطلبان یا همان خوارج انقلاب واکاوی سابقه چالش‌ آفرینی های رویکرد پیشرفت برون‌زا در ایران
اقتصاد مقاومتی    

 


ردیف

جدول پاورپوینت های عمومی دانلود پاورپوینت

1

انتخابات و افزایش امید و نشاط دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان آذزبایجان شرقی

2

اقتصاد و فرهنگ دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان اردبیل

3

اینترنت وفضای مجازی دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان قزوین

4

امنیت در فقه دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان خراسان جنوبی

5

دشمن شناسی دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان آذزبایجان شرقی

6

آشنایی با انجمن حجتیه دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان اردبیل

7

نظریه های جنگ نرم دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان قزوین

8

شیطان پرستی دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان خراسان جنوبی

9

بنیاد برانداز سوروس دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان آذزبایجان شرقی

10

قدرت نرم دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان اردبیل

11

جنگ نرم رسانه ای دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان قزوین

12

ویژگیهای مدیر بسیجی دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان خراسان جنوبی

13

مفهوم شناسی تهدید نرم دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان آذزبایجان شرقی

14

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان اردبیل

15

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان قزوین

16

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان خراسان جنوبی

17

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان آذزبایجان شرقی

18

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان اردبیل

19

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان قزوین

20

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان خراسان جنوبی

21

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان آذزبایجان شرقی

22

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان اردبیل

23

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان قزوین

24

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان خراسان جنوبی

25

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان آذزبایجان شرقی

26

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان اردبیل

27

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان قزوین

28

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان خراسان جنوبی

29

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان آذزبایجان شرقی

30

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان اردبیل

31

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان قزوین

32

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان خراسان جنوبی

 

پاورپوینت(پرده نگار)های نکته های تربیتی


 

ردیف

نام فایل

1

ارزش آدمی

2

الجار ثم الدم

3

الخلق عیان الله

4

اگر خدا هم مثل ما بود

5

بدون شرح

6

از خدا بخواه

7

با کریمان کارها دشوار نیست

8

بهترین هدیه

9

به یاد خدا

10

بینش

11

به حکمت او ایمان داشته باش

12

به خدا اعتماد کن

13

دمی با خدا

14

به رنگ خدا باش

15

چشم ها را باید شست

16

بردباری

17

دلی به وسعت دریا

18

 دستان دعا کننده

19

داستان تله موش
20 دریا باش دریا
21 فقط خدا
 22 دنیا و دوستی
 23 دنیای کوچک
24 دیدن همه کس
25 قطره
26 قلوه سنگ های زندگی
27 فولاد
28 گذر از شکست
29 هفت بند مولانا
30 غرور
31 حکمت های خدا
32 هشدار
33 حرکت
34 همدردی
35 خاکی باش تا افلاکی شوی
36 جوهره افراد
37 کار برای خدا
38 جهان چون خط و خال
39 خدا می داند
40 کارهای زندگی 1
41 کارهای زندگی 2
42 خواستن توانستن است
43 مرام
44 لبخند
45 لیوان آب
46 کوره انسان سازی
47 مراقب باشیم
48 مهربانی 1
49 مهربانی 2
50 مرز های زندگی
51 نیکو سخن بگو
52 نامه خدا
53 نیکی
54 ناکامی از سوی کیست؟بانک پاورپوینت عقیدتی-انتخابات 94
        انتخابات 94

       حجم : 3.8MB

 

 


همدلی و همزبانی دولت و ملت

     حجم : 0.5MB

 

 

 


انتخابات در نظام جمهوری اسلامی از نگاه امام خمینی(ره) و امام خامنه ای(مدظله)

 

 

 

مقالات انتخابات 94


بانک پاورپوینت عقیدتی-انتخابات 94
       اخلاق سازمانی

 

دانلود دایره المعارف جامع مباحث آخرالزمان (پاورپوینت جذاب "تبار ابلیس")

دانلود دایره المعارف جامع مباحث آخرالزمان (پاورپوینت جذاب "تبار ابلیس")
کار چند تا از رفقای دانشجو که ظاهرا خیلی هم زمانبر بوده.


دانلود نسخه مرجع و جامع (708 اسلاید)
دانلود نسخه آموزشی و خلاصه شده (422 اسلاید) - حدود یک دهم حجم مطالب نسخه جامع

در ضمن برای دسترسی حتما از لینکای فهرستش استفاده کنید. تو فهرست جلوی هر عنوان یه فلش داره که لینکه یه اسلاید مورد نظر

" التماس دعا "


تصاویر چند اسلاید:

İmage
İmage
İmage
İmage
İmage
İmage
İmage
İmage
İmage
İmage
İmage
İmage

منبع: http://www.afigh.ir

پاسخ به شبهات فاطمیه + پاورپوینت

پاسخ به شبهات فاطمیه + پاورپوینت
 
 

 

 
 

"یاس کبود"جزوات پاسخ به شبهات فاطمیه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام
بازدیدکننده گان عزیزبا توجه به تبلیغات ضد شیعه وهابیت و همجنین شبه افکنی این فرقه ضاله میتوانند پس از دانلود جزوات را چاپ و در مراسم های و هیئات مذهبی که در ایام سوگواری مادرمان حضرت زهرا پخش و در اختیار شیعیان فاطمی قرار دهنددانلود

منبع

سایت حضرت ولی عصر عج یک پاورپوینتی را تهیه کرده است از شبهات برای همه افراد اساتید و طالبان علم که هر شبهه ای بوده است را با جواب های مستدل اورده است
http://valiasr-aj.com/image_user/pas...fatemeyeh.pptx
منبع سایت ولی عصر
ان شاء الله مرود استفاده دوستان قرار گیرد
 شماره

عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 هجوم اوّل به روایت یعقوبی (متوفّای 292 هجری) علی لباف 216
2 هجوم اوّل به روایت ابن أبی‌شیبه (متوفّای 235 هجری) علی لباف 216
3 زخم آتش (احراق بیت فاطمه‌علیهاالسّلام در منابع اهل سنّت) علی لباف 221
4 حقایق پنهان (تأمّلی کوتاه در تحریف اسناد فاطمیّه) علی لباف-عدنان درخشان 218
5 تازیانه بر وحی (حضرت محسن‌علیه‌السّلام در منابع اهل سنّت) علی لباف 174
6 شعله‌های همیشه (گامی به‌سوی احیاگری فرهنگ فاطمیّه) علی لباف 195
7 با کاروان جُوَیْن (سوگنامه شهادت حضرت زهراعلیهاالسّلام در میراث مکتوب نیشابور) سید جعفر خلخالی-علی لباف 210
8 عبور از تاریکی (پژوهشی در غصب اموال حضرت زهراعلیهاالسّلام) عدنان درخشان-علی لباف 246
9 ارغوان (اثبات شهادت حضرت زهراعلیهاالسّلام در منطق صحابه) علی لباف 185
10 میراث جاودان (فهرستی موضوعی از کتاب دراسةٌ و تحلیل حول الهجوم علی بیت فاطمه‌علیهاالسّلام) علی لباف 234
11 مصائب فاطمی، به روایت شیعه پیش از دولت صفوی علی لباف 116
12 مصائب فاطمی، در نسخ خطّی قرن 5 و 6 هجری علی لباف 168
13 مصائب فاطمی، در میراث علمی ابن قُولُوَیْه قمی (متوفّای 367 هجری) علی لباف 101
14 به رنگ خون (سیری در نصوص شهادت حضرت زهراعلیهاالسّلام) علی لباف 94
15 خزان یاس (چرا شیعه می‌گوید: شهادت حضرت زهراعلیهاالسّلام) علی لباف 106
16 و آتش زبانه می‌کشید (احراق بیت فاطمه‌علیهاالسّلام در منابع امامیّه) علی لباف 190
17 غروب سرخ غدیر (بازخوانی سکوت امیرمؤمنان علی‌علیه‌السّلام در حوادث سال یازدهم هجری) علی لباف 128
18 رنج‌های فراموش شده (بازخوانی حوادث هجوم از زبان شاهدان عینی) علی لباف 174
19 ایستاده در باد (نگاهی گذرا به حمایت‌های حضرت ‌زهراعلیهاالسّلام از امیرمؤمنان علی‌علیه‌السّلام) علی لباف 119
20 آن روز سرد (قباله فدک و پرسش‌های فرارو) علی لباف 181
21 تا ابد اندوه (دلایل سوگواری شیعیان در ایّام فاطمیّه) سیّد مجتبی موسوی راد-علی لباف 127

دانلود نرم افزار فاطمیه برای اندروید؛ جامع ترین برنامه ایام فاطمیه شامل مداحی و سخنرانی


 • دانلود و مشخصات فایل
دانلود نرم افزار فاطمیه برای اندروید؛ جامع ترین برنامه ایام فاطمیه شامل مداحی و سخنرانی
   دانلود برای اندروید
حجم: 6.43 مگابایت
نسخه: 1.2
نوع فایل: apk برای آندروید
اندروید مورد نیاز : 4.0 و بالاتر
بارکد برای اندروید      

 
 
 ویژگی های اصلی این نرم افزار:
 
 •  دسترسی و بروزرسانی آنی مداحی ها و سخنرانی های فاطمیه 1395
 • دسترسی به بیش از 1000 فایل مداحی صوتی و تصویری
 • آرشیوی با بیش از 500 سخنرانی از سخنرانان مطرح کشور
 • بیش از 100 رینگتون و هزاران تصویر نوشته
 • دسترسی کاربران به بیش از 500 کتاب با موضوع حضرت فاطمه سلام علیها
 • مجموعه ای از اشعار، پاسخ به شبهات، یاران فاطمی، احادیث و منتخب ادعیه و خطابه حضرت زهرا (س)
 • برش و قرار دادن تصاویر فاطمی به عنوان پس زمینه موبایل 
 • دانلود و اشتراک گذاری همه فایل ها و نیز استفاده از صوت ها بعنوان رینگتون
 

 ارزش و جایگاه پاسخگویی به شبهات

 قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ(ع): عُلَمَاءُ شِیعَتِنَا مُرَابِطُونَ بِالثَّغْرِ الَّذِی یَلِی إِبْلِیسُ وَ عَفَارِیتُهُ ... فَمَنِ انْتَصَبَ لِذَلِکَ مِنْ شِیعَتِنَا کَانَ أَفْضَلَ مِمَّنْ جَاهَدَ الرُّومَ وَ التُّرْکَ وَ الْخَزَرَ أَلْفَ أَلْفِ مَرَّةٍ لِأَنَّهُ یَدْفَعُ عَنْ أَدْیَانِ مُحِبِّینَا وَ ذَلِکَ یَدْفَعُ عَنْ أَبْدَانِهِمْ. بحارالأنوار، ج 2، ص 5.

 

قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع) : مَنْ کَانَ هَمُّهُ فِی کَسْرِ النَّوَاصِبِ عَنِ الْمَسَاکِینِ مِنْ شِیعَتِنَا وَ یَکْشِفُ عَنْ مَخَازِیهِمْ وَ یُبَیِّنُ عَوْرَاتِهِمْ ... یَسْتَعْمِلُ بِکُلِّ حَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ حُجَجِهِ عَلَی أَعْدَاءِ اللَّهِ أَکْثَرَ مِنْ عَدَدِ أَهْلِ الدُّنْیَا أَمْلَاکاً. بحارالأنوار، ج 2، ص 10.

 

 فاطمه زهرا زن نمونه و بی نظیر هستی

فضلیت بی نظیر حضرت زهرا سلام الله علیها

دفاع حضرت زهرا سلام الله علیها از حضرت علی علیه السلام

برخورد تند حضرت زهرا با خلفاء عصر خود

شبهات وهابیت پیرامون حضرت زهرا سلام الله علیها

 

شبهات وهابیت پیرامون حضرت زهرا سلام الله علیها

 زیر سؤال بردن حدیث «فاطمة بضعة منی»

 انکار و توجیه هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها

 شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها حقیقت یا افسانه

 چرا فاطمه سلام الله علیها پشت در رفت ؟

 خانه های مدینه دَرِ ورودی نداشت؟

 چرا علی (ع) از همسرش دفاع نکرد

 کلمه شهادت بدعت! تقویم ها وفات می نوشتند

 و ..... (مابقی در 173 اسلاید فایل پاورپوینت موجود در فایل ضمیمه مقاله)

پاسخ به مهم‎ترین شبهات وهابیون درباره فاطمیه و شهادت حضرت زهرا(س) از آقای حسینی قزوینی

شبهه اول ؛ شأن صدور حدیث "فاطمة بضعة منی"
وهابی ها شبهه ای ساخته اند مبنی بر اینکه حدیث "فاطمة بضعة منی" در مذمت حضرت علی(ع) از پیامبر صادر نقل شده است!
در کتاب "صحیح بخاری" حدیث 3110 آمده است که پیامبر(ص) فرمودند: «فاطمة بضعة منی» یعنی: «فاطمه پاره تن من است». سپس به نقل از «مسور بن مخرمه» حدیثی جعلی نوشته است که: علی(ع) می‎خواست «جُوِیریه» دختر ابوجهل را خواستگاری کند و به اصطلاع عامیانه بر سر حضرت زهرا(س) هوو بیاورد که پیامبر(ص) این سخن را فرموده ‎اند و منظورشان این بود که: یا علی اگر بخواهی با دختر ابوجهل ازدواج کنی باید دختر مرا طلاق بدهی!!!
اما پاسخ این شبهه:
اولاً) طبق شهادت علمای رجال ـ مثل «ابن حجر» در جلد 6 کتاب "العصابة" ، ص 94 ـ «مسور بن مخرمه» در سال دوم هجرت تازه به دنیا آمده بود. بنابراین ـ همانگونه که «ابوعلم» از علمای بزرگ دانشگاه الازهر نیز در ص 170 کتاب "فاطمة الزهراء" نوشته است ـ روایت جعلی خواستگاری علی(ع) از جویریه در سال دوم هجرت بوده است. پس در آن زمان یا «مسور» متولد نشده بود یا در قنداق بوده است!
ثانیاً) «جُوِیریة» تا سال هشتم هجرت کافر بود و ازدواج با کافر حرام است.
ثالثاً) این دختر تا زمان حیات پیامبر(ص) ـ سال دهم هجرت ـ اصلا به مدینه نیامد تا این اتفاقات رخ دهد.

شبهه دوم ؛ افسانه بودن شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
علمای وهابی جدیداً سخن مضحکی بر زبان می‏ آورند که :شهادت حضرت زهرا(س) از سال 1374 شمسی به تقویم ها اضافه شده است و تا قبل از آن این مسأله وجود نداشته است.
اما پاسخ این شبهه:
اولاً) «ابن تیمیه» رهبر وهابی‎ها ـ یا بهتر است بگوییم خدا و پیغمبر وهابی‎ها(!) ـ در کتاب جلد 4 کتاب "منهاج السنة" ص 220 نوشته است که: "کبس بیت فاطمه(س)" یعنی: «عوامل خلیفه وقت به زور وارد خانه فاطمه(س) شدند».
ثانیاً) «جوینی» استاد «ذهبی»، در کتاب "فرائد السمطین" آورده است که پیامبر(ص) فرموداند: بعد از من می‎بینم که دخترم "مغمومة مغصوبة مقتولة" خواهد شد.
ثالثاً) «مرحوم کلینی» از امام صادق(ع) روایت کرده است که فرمود: مادرمان فاطمه زهرا(س) شهیده است.
رابعاً) «شهرستانی» در جلد اول کتاب "الملل والنحل" ص 67 از «نظّام» نقل می کند که خلیفه دوم با لگد به شکم حضرت زهرا(س) زد و جنین او را سقط کرد.
خامساً) موضوع بالا را «ابن حجر» در "میزان الاعتدال" و "لسان المیزان" نیز نوشته است.

شبهه سوم ؛ چرا علی(ع) در منزل را باز نکرد؟
شبهه دیگری مطرح می کنند مبنی بر اینکه: اگر حضرت علی(ع) در خانه حاضر بود چرا حضرت زهرا(س) در منزل را باز کرد تا آن حادثه اتفاق افتد در حالی که باز کردن در توسط زن در صورت حاضر بودن مرد در منزل، خلاف غیرت مردان خصوصا مردان عرب است.
پاسخ:
اولاً) «ابن عساکر» در جلد 42 کتاب "تاریخ دمشق" ص 470 آورده است که: پیامبر(ص) در خانه نشسته بود که در زدند و ایشان به ام سلمه گفتند: «یا ام السلمه قومی فافتحی له» یعنی: «ای ام سلمه! برخیز و در را باز کن».
ثانیاً) در جلد 44 همین کتاب صفحه 35 آمده است که: عمر بن خطاب آمد و دق الباب کرد، پیغمبر خانه بود ولی به حضرت خدیجه(س) فرمود: «افتحی یا خدیجة» یعنی: «ای خدیجه در را باز کن».
ثالثاً) در جلد اول کتاب "احتجاج طبرسی" ص 292 آمده است که: روزی پیامبر(ص) در خانه نشسته بودند که امیرالمؤمنین علی(ع) در زدند و پیامبر(ص) به عایشه فرمود که: «افتحی له الباب» یعنی: «در را برای او (علی) باز کن». حال آیا علمای وهابی غیرتمندتر از پیامبرند؟!
رابعاً) طبق آنچه ابن تیمیه در کتاب "منهاج السنة" نوشته است، کسی در منزل را باز نکرد؛ بلکه مهاجمان به زور وارد خانه حضرت(س) شدند.
خامساً) قرآن کریم در آیه 27 سوره نور می‎فرماید: "یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا" یعنی بدون اجازه به خانه کسی وارد نشوید". و در جای دیگر می‎فرماید: "یا ایها الذین آمنوا لاتدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم". از سوی دیگر «سیوطی» در جلد 5 کتاب "الدر المنثور" ص 50 نوشته است که: "خانه زهرا خانه نبوت است". بنابراین حضرت زهرا(ع) و مولا علی(ع) بر این باور بودند که مهاجمان حریم خانه نبوت و لااقل حرمت خانه مؤمنان را حفظ می‎کنند نه اینکه بی توجه به دستور خدا و رسول، در خانه اهل‎بیت پیامبر را آتش زده و به زور وارد خانه می‎شوند.

شبهه چهارم ؛ اصلاً خانه های مدینه در نداشتند؟!
شبهه دیگری مطرح می کنند که: اصلاً خانه‎های آن زمان مدینه در نداشتند و فقط یک پرده یا حصیر در منزل بود! آنها این شبهه را طرح کردند تا جریان پشت در ماندن حضرت زهرا(س) تکذیب شود.
اما پاسخ:
اولاً) قرآن کریم در سوره نور می‎فرماید: «ولا عَلَی أَنفُسِکُمْ أَن تَأْکُلُوا مِن بُیُوتِکُم أَو بُیُوتِ آبَائِکُم أَو بُیُوتِ أُمَّهَاتِکُم أَو بُیُوتِ إِخوَانِکُم أَوْ بُیُوتِ أَخَوَاتِکُم أَو بُیُوتِ أَعمامِکُم أَوْ بُیُوتِ عَمَّاتِکُم أَوْ بُیُوتِ أَخوالِکُم أَوْ بُیُوتِ خَالاتِکُمْ أَوْمَا مَلَکتُم مَّفَاتِحَهُ أَو صَدِیقِکُم لَیسَ عَلَیْکُم جُنَاحٌ أَن تَأْکُلُوا جَمِیعًا أَوْ أَشْتَاتًا» یعنی «شما در بعضی خانه ها ـ مانند خانه عمو، دایی، عمه، خاله و همچنین کسانی که مفتاح و کلید منزل خود را به شما می‎دهند ـ می توانید بدون اجازه غذا بخورید». حال اگر خانه، در و قفل نداشته باشد کلید معنا دارد؟ آیا روی حصیر و پرده کلید می‎زدند؟ یا اینکه نعوذ بالله قرآن در این موضوع اشتباه کرده است؟! باید گفت که طراحان این شبهات متاسفانه با قرآن هم آشنا نیستند.
ثانیاً) در کتاب "صحیح مسلم" ـ که معتبرترین کتاب اهل سنت پس از قرآن است ـ در جلد 6 صفحه 105 حدیث 5136 آمده است که پیغمبر اکرم(ص) دستور داده بودند که: «شب‎ها درها را ببندید». آیا حصیر و پرده را می‎بندند؟! آیا به پرده می گویند در؟!
ثالثاً) «بخاری» در جلد اول کتاب "الادب المفرد" صفحه 272 نوشته است که: «روای می گوید سوال کردم که: درِ خانه عایشه دو لنگه بوده یا یک لنگه؟ و از چه جنسی بود؟ پاسخ می‎گیرد که: یک لنگه و از جنس چوب درخت ساج بوده است». حال چطور خانه عایشه در داشته آن هم از نوع درخت ساج؛ ولی خانه حضرت زهرا(س) که دختر پیغمبر و با آن همه اوصاف بوده در نداشته است؟!

بن بست وهابیت در موضوع شهادت حضرت زهرا(س)
مناظره ‎ای در "دبی" امارات با یکی از شیوخ بزرگ وهابی داشتم. صحیح بخاری را به وی نشان دادم و پرسیدم این روایت را قبول دارید که پیامبر(ص) فرموده فاطمه(س) پاره تن من است و هرکس او را بیازارد مرا آزرده؟ پاسخ داد قبول دارم. گفتم این را نیز قبول داری که فاطمه(س) از شیخین غضبناک شد؟ گفت: نه این دروغ است و شیعه ها آن را درست کرده اند. کتاب صحیح بخاری را باز کردم و این حدیث را به او نشان دادم. نوشته پشت جلد کتاب را نگاه کرد و گفت: این کتاب در بیروت چاپ شده و من آن را قبول ندارم، کتابی بیاور که در عربستان سعودی چاپ شده باشد! گفتم: چاپخانه این کتاب، شیعی نیست. ضمنا در لبنان اکثراً غیرشیعه هستند و اگر روایتی در کتابشان حتی جابجا شود، چاپخانه را به آتش می ‎کشند چه برسد به اینکه روایتی به دروغ چاپ شود!
سپس روایاتی از کتب «شهرستانی» و «ابن قتیبه دینوری» مبنی بر شهادت حضرت زهرا(س) به او نشان دادم. پس از اینکه این روایات را از کتاب خودشان برایش خواندم سرش را پایین انداخت و گفت: من فردا شب جواب را برایت می ‎آورم.
شب بعد هرچه منتظر ماندم نیامد. به منزل میزبانش تماس گرفتم که: چرا شیخ برای ادامه مناظره نیامد؟ میزبانش گفت: شیخ وهابی نامه‎ ای بلند بالا به یکی از علمای بزرگ عربستان سعودی نوشت و گفت: «در مناظره ای در مورد حضرت زهرا(س) به بن بست خوردم و تمامی مستندات ظاهراً صحیح است، لطفاً جواب دندان شکنی برایم بفرستید».
جالب اینکه بعد از یک هفته از عربستان برای او جواب آمد که: «این روایات درست است و در کتب ما آماده است، ولی شما اصلاً در این موضوعات با علمای شیعه بحث نکنید!!».

آن شیخ وهابی، پس از دریافت جواب نامه خود، رفت و تاکنون برای ادامه مناظره برنگشته است!آیا حدیث «فاطمه بضعه منی» با سند صحیح در کتب شیعه آمده است؟


به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ ایام فاطمیه و روزهای عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) از جمله روزهایی است که در کنار ایام ماه محرم، تبدیل به نمادی برای بازگویی حقایق تشیع و ارائه آرمان‌های ذاتی آن شده است. تمام اقدامات، سخنان و عکس‌العمل‌های اهل‌بیت (ع) و معارضان ومخالفان آنها در چند روز پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) نشان از وجود دو تئوری و دیدگاه متمایز و تماما جدای از هم در میان این دو گروه است.

اگر چه مظلومیت خاندان عصمت و طهارت در این ماجراها جزء مسلمات تاریخ اسلام است، اما با این وجود برخی افراد همواره برای بهانه‌تراشی برای اقدامات افراد و گروه‌هایی معین در صدر اسلام اقدام به تشکیک‌های ناروا در این موضوع کرده اند که همواره از سوی علما و مرزبانان عقیدتی تشیع پاسخ داده شده است.

در ذیل به برخی از این گونه شبهات، به همراه پاسخ‌های آیت‌الله جعفر سبحانی منتشر می‌شود.

شبهه: مى‌گویند در فقه شیعه زن از زمین و عقار ارث نمى‌برد، پس چگونه حضرت زهرا فدک را از پدر به ارث برد؟

پاسخ: این شبهه مصداق مثل معروف است که مى گویند خَسن و خسین هر دو دختران معاویه اند، که اولاً خسن و خسین نبودند، بلکه حسن و حسین بودند، از آن معاویه نبودند، بلکه از آن على بن ابى طالب بودند و سرانجام پسر بودند نه دختر. درست، این مثل بر این مورد تطبیق مى کند.

1. اگر در فقه شیعه آمده که زن از عقار و زمین ارث نمى برد، مراد زوجه و همسر است، و زهرا دختر پیامبر بود، دختران و پسران، همگى یکسان از همه چیز ارث مى برند: (یوصیکم الله فى أولادکم للذکر مثل حظ الأُنثیین )258]

2. فدک میراث نبود، بلکه نحله و هدیه پیامبر اکرم به دخترش زهرا بود، آن گاه که آیه مبارکه ( وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیراً ) . [259] «به خویشاوند نزدیک حقشان را بده و به مستمند زمین گیر و در راه مانده نیز و هرگز اسراف کار مباش.» نازل شد پیامبر گرامى فدک را که جزء انفال بود، به دخترش زهرا بخشید و سال‌ها در اختیار زهرا بود و کارگران او در آنجا کار مى کردند، بعداً به خاطر یک حدیث مجعول، «نحن معاشر الأنبیاء لا نورث» از دست زهرا گرفتند و در زمان عثمان از آن مروان و بعدها هم از آن آل مروان شد.

***
شبهه: مى‌گویند تاریخ اسلام، گواهى مى‌دهد که على(علیه السلام) یک قهرمان شجاع و خیبرگیر و دلیر و دشمن‌شکن بود. آیا شایسته است به همسرش جسارت شود و او سکوت کند؟

پاسخ: قهرمانى واقعى، تنها در شجاعت بدنى، خلاصه نمى شود. علاوه بر این، انسان باید از نظر روحى هم، قهرمان شجاع باشد و در جایى که اظهار شجاعت به مصلحت اسلام نباشد، بتواند خویشتن دارى کند.

پیامبر گرامى(صلى الله علیه وآله) از جایى عبور مى کرد، جمعى را دید که مشغول وزنه‌بردارى هستند تا نیرومندترین فرد را مشخص کنند، پیامبر(صلى الله علیه وآله) فرمود: «أشجعکم من غلب هواه» شکى نیست که امیرمؤمنان، شجاع و قهرمان بود و در تاریخ اسلام، فردى به پایه او در مقاومت و دلیرى نمى‌رسد، او تنها کسى است که پیامبر در جنگ خندق، درباره‌اش فرمود: «ضربة علىّ یوم الخندق أفضل من عبادة الثقلین» (1) ولى مصالح آن روز امت اسلامى، ایجاب مى کرد که صبر و بردبارى را بر اعمال قدرت، ترجیح دهد، زیرا ستون پنجم در داخل مدینه مشغول فعالیت بود که نظم را به هم بزند. اعراب بیرون مدینه از اسلام دورى جسته و رسماً مرتد شده بودند. در چنین شرایطى اعمال قدرت، و کشتن مهاجم و دستیاران او، نتیجه اى جز یک جنگ داخلى تمام عیار میان بنى هاشم و قبیله هاى تیم و عدى در برنداشت، از این جهت، امام بردبارى را پیشه کرد و کراراً این سخن را تکرار مى کرد:

«فوالله ما کانَ یُلقى فى روعى، ولا یخطرُ ببالى، أنّ العرب تُزعِجُ هذا الأمرَ من بعده (صلى الله علیه وآله) عن أهل بیته، ولا أنّهم مُنَحُّوه عنّى من بعده! فما راعنى إلاّ انثیالُ الناس على فلان یبایعونه، فأمسکتُ یدى حتّى رأیتُ راجعة النّاس قد رجعتْ عن الإسلام، یدعون إلى مَحق دین محمّد (صلى الله علیه وآله) فخشیتُ إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فیه ثَلماً أو هدماً، تکون المصیبة به علىّ أعظمَ من فوت ولایتکم التى إنّما هى متاع أیّام قلائل، یزول منها ما کان، کما یزول السَّرابُ، أو کما یتقشَّعُ السَّحابُ; فنهَضتُ فى تلک الأحداثِ حتّى زاح الباطلُ وَزهقَ، واطمأنَّ الدِّینُ وتَنَهْنَهَ». (2)

«به خدا سوگند هرگز فکر نمى کردم; و به خاطرم خطور نمى کرد که عرب بعد از پیامبر; امر امامت و رهبرى را از اهل بیت او بگردانند(و در جاى دیگر قرار دهند و باور نمى کردم) آنها آن را از من دور سازند! تنها چیزى که مرا ناراحت کرد اجتماع مردم اطراف فلان... بود که با او بیعت کنند، دست بر روى دست گذاردم تا این که با چشم خود دیدم گروهى از اسلام بازگشته و مى خواهند دین محمد(صلى الله علیه وآله) را نابود سازند. (در اینجا بود) که ترسیدم اگر اسلام و اهلش را یارى نکنم باید شاهد نابودى و شکاف در اسلام باشم که مصیبت آن براى من از رها ساختن خلافت و حکومت بر شما بزرگتر بود، چراکه این بهره دوران کوتاه زندگى دنیا است که زایل و تمام مى شود. همان‌طور که «سراب» تمام مى شود و یا همچون ابرهایى که از هم مى‌پاشند. پس براى دفع این حوادث به پا خاستم تا باطل از میان رفت و نابود شد و دین پابرجا و محکم شد».

***
شبهه: صدیقه لقب عایشه است، نه لقب فاطمه زهرا(علیها السلام)!

پاسخ: ما فعلاً درباره لقب دختر گرامى پیامبر سخن نمى گوییم زیرا قطعاً او صدیقه طاهره است و پیشواى ششم حضرت امام صادق(علیه السلام) او را صدیقه مى خواند. (3) اما این که صدیقه لقب عایشه باشد، دلیلى بر آن نیست. چگونه مى توان او را صدیقه خواند با این که قرآن درباره او و حفصه مى فرماید: ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبکما وإن تظاهرا علیه فانّ الله مولاه وجبرئیل وصالح المؤمنین والملائکة بعد ذلک ظهیراً ). (4)

«اگر از کار خود توبه کنید به نفع شماست، زیرا دلهایتان از حق منحرف شده و اگر بر ضد او دست به دست هم دهید، کارى از پیش نخواهید برد، زیرا خداوند، یاور اوست و جبرئیل و مؤمنان نیکوکار و فرشتگان نیز در پى آنان از او پشتیبانى مى کنند».
آیا کسى که این نوع، مورد خطاب باشد، مى توان گفت: او صدیقه است؟ این آیه به اتفاق مفسران اهل سنت در مورد عایشه و حفصه وارد شده است.

در صحیح بخارى از ابن عباس نقل شده است که مى گوید: از عمر پرسیدم: آیا دو نفر از همسران پیامبر(صلى الله علیه وآله) که بر ضد او دست به دست هم داده بودند، چه کسانى بودند؟ عمر گفت: حفصه و عایشه بودند، سپس افزود: به خدا سوگند ما در عصر جاهلیت براى زنان چیزى قائل نبودیم تا این که خداوند آیاتى را درباره آنان نازل کرد و حقوقى براى آنان قرار داد(و آنها جسور شدند). (5)

***

شبهه:یکی از مأموران اراشادی وهابی به زائری ایرانی می‌گفت ابوبکر نزدیک‌ترین فرد به پیامبر بوده است و على چندان جایگاهی در نزد پیامبر نداشته است؛ چون در سفر پیامبر از مکه به مدینه و در جنگ تبوک همراه پیامبر نبوده است و این سخن‌ها که علی نزدیک‌ترین فرد به پیامبر بوده است ساخته آخوندهای ایرانی است!

پاسخ: در این شبهه دو مطلب است:

1. وصایت و جانشینى على(علیه السلام) براى پیامبر(صلى الله علیه وآله)

2. نبودن على(علیه السلام) همراه پیامبر در دو واقعه

درباره شبهه نخست، یادآور مى شویم که:

1. یکى از القاب امیرمؤمنان على(علیه السلام) «وصى» است. و از همان روز نخست صحابه و تابعان، على(علیه السلام) را به عنوان وصى معرفى کرده اند. [6] که به نقل دو نفر در میان متجاوز از ده نفر از سرایندگان صحابى و تابعى بسنده مى کنیم:
1. ابوالهیثم بن التیهان صحابى بدرى مى گوید:

إنّ الوصی إمامنا وولیّنا *** برح الخفاء وباحت الأسرار

2. عبد الله بن ابى سفیان بن الحارث بن عبد المطلب مى گوید:

وصیّ النبی المصطفى وابن عمه *** فمن ذا یدانیه ومن ذا یقاربه

از روزى که پیامبر(صلى الله علیه وآله) نبوّت خود را اعلام کرده، وصایت على را نیز بیان کرده است. مفسران در تفسیر( وَأنذر عشیرتک الأقربین ) مى نویسند: پس از نزول این آیه، پیامبر(صلى الله علیه وآله) بنى هاشم را دعوت کرد تا دعوت او را بپذیرند و فرمود: نخستین کس از شما که به من ایمان بیاورد وصى من است و در آن مجلس، على(علیه السلام) برنده این جایزه شد. پیامبر(صلى الله علیه وآله) فرمود: بدانید على(علیه السلام) برادر و وصى و خلیفه من در میان شماست.

این سرگذشت را طبرى در تاریخ جلد دوم، ص 216 و در تفسیر، ج19، ص 74 و ابن اثیر در کامل، ج2، ص 24 و حلبى در سیره، ج1، ص 321، آورده اند و در شرح شفاى قاضى عیاض، ج3، ص 37، نیز آمده است. [7]

3. پیامبر(صلى الله علیه وآله) در جنگ تبوک، پیش از رفتن، درباره على(علیه السلام) گفت: «أما ترضى أن تکون منّى بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبىّ بعدى». (8) «آیا خشنود نیستى که جایگاه تو در نزد من به‌سان جایگاه هارون نزد موسى باشد، جز این که تو پیامبر نیستى». یعنى تمام مقاماتى که هارون داشت، تو نیز دارى.

مقامات هارون در قرآن وارد شده است: ( واجعل لى وزیراً من أهلى* هارون أخى* أُشدد به أزرى* وأشرکه فى أمرى ). [9]

«براى من یاورى از خانواده ام قرار بده، برادرم هارون، مرا با او تقویت کن و او را نیز در پیامبرى من شریک ساز».

در جاى دیگر مى فرماید: ( ولقد آتینا موسى الکتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزیراً ). [10] «ما به موسى کتاب دادیم و برادرش هارون را یاور او ساختیم».

شما قضاوت کنید، کدام یک از دو نفر به پیامبر(صلى الله علیه وآله) نزدیکتر بود. آیا آن کس که فقط در غار حراء همراه بود یا آن که تمام مقامات هارون را جز نبوت دار است؟!

4. احمد بن حنبل و ترمذى و دیگران نقل مى کنند که پیامبر(صلى الله علیه وآله) به على(علیه السلام) فرمود: «انّ علیاً منّى وأنا منه وهو ولىّ کلّ مؤمن من بعدى». (11) از این گذشته حدیث غدیر، روشنترین گواه بر وصایت اوست که در این مورد در گذشته سخن گفتیم.

غیبت على (علیه السلام) در دو سفر

پیامبر گرامى(صلى الله علیه وآله) 27غزوه و 55 سریّه داشت. و امیرمؤمنان در 26غزوه همراه پیامبر بوده و امّا در جنگ تبوک، شرکت نکرد به خاطر یک امر مهم بود و آن این که على را جانشین خویش در مدینه کرد، زیرا زمینه براى شورش منافقان فراهم بود و مقصد پیامبر بسیار دور و در حدود 600کیلومترى مدینه قرار داشت. پیامبر(صلى الله علیه وآله) براى حفظ جان زنان و مردان مسلمان مدینه که توانایى شرکت در جهاد را نداشتند، به على(علیه السلام) دستور داد که در مدینه بماند و با هشیارى کامل، مراقب حرکات منافقان باشد. براى همین، رسول خدا را در جنگ تبوک، همراهى نکرد. اتفاقاً امیرمؤمنان شایعه شایعه سازان را به سمع پیامبر رساند که مى گویند به عنوان بى مهرى مرا همراه نساخته اید. پیامبر در پاسخ فرمود: «أما ترضى أن تکون منّى بمنزلة هارون من موسى؟!».

و امّا در سفر حجة الوداع، پیامبر(صلى الله علیه وآله) پیش از آن، على را براى هدایت و ارشاد و قضاوت مردم یمن، اعزام کرده بود و امتثال امر پیامبر، بالاتر از حضور در نزد رسول خداست ولى آغاز ماه ذى حجه، در مکه به پیامبر پیوست و در بازگشت در جحفه، مدال فضیلت به نام حدیث غدیر نصیب او گشت.

در پایان، یادآور مى شویم که این مأموران ارشادى تهى از دانش و بینش هستند و برگى از تاریخ نخوانده اند و همه حقایق مسلم را منکر مى شوند و به آخوندهاى شیعه نسبت مى دهند. گویى احمد بن حنبل یک آخوند شیعه است که مى گوید پیامبر فرمود: «أنت ولىّ کلّ مؤمن بعدى» یا بخارى، آخوند شیعى است که حدیث تشبیه على به هارون برادر موسى را نقل مى کند؟

گویا نویسندگان دیگر سنن و کتاب هاى حدیث، همگى آخوندهاى شیعه هستند که حدیث غدیر را نقل کردند.

( ما لکم کیف تحکمون ).
***
شبهه: مأموری می‌گفت: در سقیفه بنى ساعده، در ابتدا انصار مدعى بودند که باید جانشین پیامبر از میان آنان باشد و مشاجره بالا گرفت و به ابوبکر مراجعه کردند که نزدیک‌ترین فرد به پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) بوده است. همه مى دانیم هیچ کس از ابوبکر به پیامبر(صلى الله علیه وآله) نزدیک تر نبوده و هیچ کس به اندازه ابوبکر با پیامبر همراه نبوده است. ابوبکر به عنوان فصل الخطاب و فصل الختام گفت: جانشین پیامبر باید از هاشمیون باشد و به این ترتیب فتنه خاموش شد.

پاسخ: در میان همه سخنان این مأمور ارشادى، یک سخن حق هست و آن این که گفت: «فتنه خاموش شد». معلوم مى شود که سه نفر از مهاجران و دو گروه از انصار که در سقیفه گرد آمده بودند، فتنه گرى داشتند و سرانجام فتنه خاموش شد و این با عدالت صحابه و لباس قداستى که بر همه آنها پوشانده شده، در تضاد است زیرا هنوز بدن پاک پیامبر بر روى زمین بود که سران صحابه به فکر تقسیم ارثیه سیاسى رسول خدا افتادند. اکنون ما سرگذشت سقیفه را به صورت فشرده نقل مى کنیم تا روشن شود همه آنچه این مأمور ارشادى گفته دروغ و بى پایه است.

هنوز جسد پیامبر بر روى زمین بود و مردم خود را براى مراسم نماز و غسل و تدفین پیامبر آماده مى کردند. دو نفر وارد شدند و آهسته به ابى‌بکر و عمر گفتند که انصار در سقیفه بنى ساعده در فکر تصاحب خلافت هستند. ابوبکر به عمر گفت: باید به آنجا برویم و هر دو بى آن که دیگر مهاجران را خبر کنند به همراه ابوعبیده روانه سقیفه بنى ساعده شدند. در حالى که  همه مهاجران و انصار و بنى هاشم گرد خانه پیامبر جمع شده بودند تا در مراسم تدفین پیامبر شرکت کنند، و گروه بیشترى در حال آمدن بودند.

این سه نفر وارد سقیفه شدند در حالى که سعد بن عباده نماینده انصار در حال سخنرانى بود و حاصل سخنان او این بود که ما به پیامبر پناه دادیم و او را یارى کردیم و براى گسترش اسلام جهاد کردیم و سنگینى کار بر دوش ما بود، بنابراین باید زمام کار را ما به دست بگیریم و جز انصار کسى براى این کار لیاقت ندارد. (12)

با این که بین دو طایفه انصار، یعنى اوس و خزرج خصومت هاى باطنى در کار بود، ولى سخنرانى سعد، توانست به ظاهر یک نوع وحدت، در میان آنان، ایجاد کند تا اختلافات گذشته را فراموش کنند و نزدیک بود به تصمیم واحدى برسند.

سخنرانى ابوبکر

وقتى سخنان سعد به پایان رسید، ابوبکر براى بر هم زدن وحدت انصار، شروع به سخنرانى کرد. نخست انصار را ستود که از پیشگامان در اسلام هستند ولى با دیپلماسى خاصى توانست، آتش اختلاف دیرینه را میان آنان بار دیگر روشن کند.

وى گفت: هرگاه خلافت و زمامدارى را قبیله خزرج به دست گیرند، اوسیان از آنها کمتر نیستند و اگر اوسیان، گردن به سوى آن دراز کنند، خزرجیان از آنها دست کمى ندارند. از این گذشته، میان دو قبیله خون هایى ریخته شده و افرادى کشته شده و زخم هایى غیر قابل جبران پدید آمده که هرگز فراموش شدنى نیست . هرگاه یک نفر از شما خود را براى خلافت آماده سازد، خود را در میان دهان شیر افکنده و سرانجام، میان دو فکّ مهاجر و انصار، خرد مى شود. [13]

سخنرانى حَبّاب بن منذر

حباب بن منذر، که از انصار بود، احساس کرد که سخنان ابوبکر، وحدت کلمه انصار را به هم مى زند، برخاست و انصار را براى قبضه کردن امر خلافت تحریک نمود و گفت: مردم! برخیزید و زمام خلافت را به دست گیرید. رقیبان شما (مهاجران) در سرزمین شما و در زیر سایه شما زندگى مى کنند، رأى، رأى شماست و اگر مهاجران اصرار دارند که امیر از آنان باشد، چه بهتر که امیرى از مهاجر و امیرى از انصار برگزیده شود.

سخنرانى عمر

عمر بن خطاب، نظریه دو فرمانروا را رد کرد و گفت: هرگز دو شتر را نمى توان با یک ریسمان بست و هرگز عرب ها زیر بار شما نمى روند، در حالى که پیامبر از غیر شماست. کسانى باید زمام خلافت را به دست بگیرند که نبوّت در خاندان آنها بوده است.
منطق هر دو گروه منطقى کاملاً بى ارزش بود و جز منطق قبیله گرایى چیز دیگرى نبود. منطق انصار این بود که چون ما پیامبر را یارى کردیم، پس خلافت از آن ماست، منطق مهاجران این بود که چون پیامبر از قریش بوده، پس خلیفه باید از میان ما تعیین شود. هیچ کدام از این دو گروه در این اندیشه بنشینند و داناترین و شایسته ترین فرد را برگزینند، خواه از انصار باشد یا از مهاجران و از همه بالاتر این که در این کار از خدا و پیامبر او رهنمود بگیرند.

از این گذشته، منطق عمر این است که باید از خاندان پیامبر کسى را برگزید، خاندان پیامبر بنى هاشم بودند، پس چرا خلیفه از غیر از آنان برگزیده شد؟ ابوبکر از قبیله تیم و عمر از قبیله عدى بود.

سخنان ناشایست و پرخاشگرى هاى طرفین به یکدیگر، زیاد شد. آنچه که توانست، گوى را از انصار به طرف مهاجر سوق دهد، این است که «بشیر بن سعد» خزرجى که پسر عموى سعد بن عباده بود. از توجه فراوان  خزرجیان، و ظاهرى اوسیان، به پسر عموى خود، سخت رنج مى برد، براى به هم زدن، این وحدت، بر خلاف توقع همه انصار، گفت: پیامبر از قریش است. خویشاوندان پیامبر، براى موضوع زمامداراى از ما شایسته ترند. چه بهتر خلافت را به آنان واگذار کنیم.

همین سخن سبب شد که ابوبکر فوراً از این آب گل آلود بهره گرفت و گفت: اى مردم به نظر من عمر و ابوعبیده براى خلافت شایستگى دارند، با هر کدام مایلید بیعت کنید. مسلماً این پیشنهاد، رنگ جدى نداشت، بلکه مقدمه آن بود که این دو نفر برخیزند و بگویند با وجود شما نوبت به ما نمى رسد همین گونه هم شد، هر دو برخاستند و گفتند: تو از ما شایسته تر هستى، چه کسى مى تواند در این امر بر تو سبقت بگیرد، سپس این دو برخاستند و دست ابوبکر را به عنوان خلیفه مسلمین فشردند. ابوبکر نیز بدون این که تعارف کند دست خود را دراز کرد. [14]

بشیر بن سعد که از شادى در پوست خود نمى گنجید که توانست پسر عموى خود را عقب بزند، متهورانه برخاست و دست ابوبکر را به عنوان خلافت فشرد و این کار، خشم خزرجیان را برانگیخت و لذا حباب بن منذر از سران انصار، او را فرزند عاق خزرج و نمک نشناس و حسود خواند. این که مى گویند«کرم درخت از خود درخت است»، در همین جا صدق مى کند.

کنار زدن سعد بن عباده، که به معناى عقب رفتن خزرجیان بود، سبب شد که آن وحدت ظاهرى میان خزرجیان و اوسیان به هم بخورد، و لذا رئیس اوسیان، اسید بن حضیر برخاست و به عنوان رئیس قبیله اوس با ابوبکر بیعت کرد. در این هنگام، مشاجره و درگیرى فیزیکى بالا گرفت، سعد بن عباده که در گوشه سقیفه بود، زیر دست و پا ماند و مشاجره سختى میان او و به یک معنى فرزند او با عمر درگرفت، ولى عمر به سفارش ابوبکر ساکت شد. زیرا بردبارى در اینجا مایه پیروزى بود.

جبهه مهاجر که فقط سه نفر بودند، به همین مقدار از بیعت اکتفا کرده و از سقیفه بیرون آمدند، در حالى که دور ابوبکر را گرفته بودند و به نفع او شعار مى دادند و از مردم مى خواستند که بااو بیعت کنند. در این هنگام خزرجیان که شکست سیاسى خورده بودند، شعار خود را عوض کردند و گفتند: ما جز على با کسى بیعت نمى کنیم . [15]

نتیجه

( امرهم شورى بینهم) باشد؟

«والله ما کانت بیعة أبى بکر الاّ فلتة وقى الله شرها ومن بایع رجلاً من غیر مشورة المسلمین لا بیعة له» . [16]

«به خدا سوگند، بیعت ابوبکر و انتخاب وى براى خلافت جز یک لغزش چیزى نبود که خدا ما را از شرّ آن نگاه داشت، هر کس بدون مشورت با مسلمانان با کسى بیعت کند، بیعت او بى ارزش است.

«وقى الله المسلمین شرّها» بر خلاف واقعیت است، زیرا خلافت ابوبکر، نارضایتى عمومى همه عرب هاى بیرون مدینه را برانگیخت و لذا از پرداخت زکات خوددارى کردند و شورش هاى گسترده اى در سراسر جزیرة العرب به پا شد که مدّتها به درازا کشید و خون هاى بسیارى ریخته شد.

قرار بود که خلیفه اسلامى از طریق شورا برگزیده شود، در این صورت باید پس از تجهیز جسد مقدس پیامبر(صلى الله علیه وآله) ، از همه گروه ها بزرگانى انتخاب شوند آنگاه پس از یک رشته رایزنى ها لایق ترین و شایسته ترین فرد از نظر دانش و بینش براى این مقام برگزینند، نه این که در یک مجلسى که از مهاجران فقط سه نفر و از انصار جمع قلیل حاضر بوده اند سپس با یک منطق هاى بى اساس یکى را براى خلافت برگزیند و کسانى که از بیعت سرباز زنند تهدید کنند.
1. نمک نشناسى این جمعیت که به مسأله تجهیز پیامبر اهمیت نداده به فکر خلافت و کسب مقام افتادند.

2. بر فرض این که در سقیفه جمع مى شدند، باید قبلاً در کتاب و سنت بررسى کنند که شیوه حکومت در اسلام چگونه است و آیا فردى تعیین شده یا نه؟ و آنگاه دست به کار انتخاب یا انتصاب شوند.
پی‌نوشت‌ها

====================================
[1] . تاریخ دمشق، ج1، ص 155(ترجمه على (علیه السلام) ); فرائد السمطین، ج1، ص 255; الدر المنثور، ج5، ص 192.
[2] . نهج البلاغه، نامه 62.
[3] . کافى، ج1، باب مولد الزهراء، حدیث 4.
[4] . تحریم، آیه 4.
[5] . صحیح بخارى، ج6، ص 195، ذیل سوره تحریم.
[6] . شرح نهج البلاغه، ج1، ص 143ـ 150.
[7] . مشروح این سرگذشت در کتاب « فروغ ولایت » ، ص 37ـ 44 آمده است.
[8] . مسند احمد، ج1، ص 173 و 175; صحیح بخارى، ج4، ص 208; سنن ترمذى، ج5، ص 302; فضائل الصحابه، نسائى، ص 13; مستدرک حاکم، ج2، ص 337.
[9] . طه/29ـ 32.
[10] . فرقان/ 39.
[11] . مسند احمد، ج4، ص 428; سنن ترمذى، ج5، ص 632; مسند ابى داود، ص 360; خصائص نسائى، ص 64.
[12] . تاریخ طبرى، ج3، ص 218.
[13] . البیان والتبیین، ج2، ص 181.
[14] . سیره ابن هشام، ج2، ص 659ـ 660.
[15] . تاریخ طبرى، ج2، ص 202; تاریخ کامل ابن اثیر، ج2، ص 22.
[16] . مسند احمد، ج1، ص 55، افست، دارالفکر; الصواعق المحرقة، ص 10ـ 14.

مجموعه پاورپوینت های دینی و مذهبی

 1. پاورپوینت "50 روش ساده براى علاقه مند کردن فرزند به مطالعه"
 2. پاورپوینت "امام علی (ع) از زبان دانشمندان جهان"
 3. پاورپوینت "توصیه های رهبر به مداحان اهل بیت علیهم السلام"
 4. پاورپوینت "خطبه غدیر" (همراه با پاورپوینت صوتی)
 5. پاورپوینت "دعای عرفه"
 6. پاورپوینت "دعای عشرات"
 7. پاورپوینت "دعای علقمه"
 8. پاورپوینت "سخنان رهبری در مورد عزاداری امام حسین (ع)"
 9. پاورپوینت «فریب شیطان»
 10.  پاورپوینت آداب زیارت امام حسین علیه السلام 
 11. پاورپوینت اربعین حسینی
 12. پاورپوینت از کجا تا کجا
 13. پاورپوینت اسامی روز غدیر
 14. پاورپوینت آشنایی با نام های حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
 15. پاورپوینت امام جواد (ع) از منظر خلفا، دانشمندان، نویسندگان و تاریخ نگاران
 16. پاورپوینت امام حسین علیه السلام از دیدگاه بزرگان، اندیشمندان و مستشرقین غیر مسلمان
 17. پاورپوینت آموزش خواندن نماز شب
 18. پاورپوینت انتخاب همسر
 19. پاورپوینت ایمان چیست؟ مومن کیست؟
 20. پاورپوینت پیاده روی اربعین از نظر علما و مراجع تقلید 
 21. پاورپوینت توصیه های ناب بزرگان در مورد مجلس روضه و اشک بر امام حسین
 22. پاورپوینت ثواب زیارت امام حسین علیه السلام 
 23. پاورپوینت جملات شهید آوینی در مورد شهادت
 24. پاورپوینت چگونه قرآن کریم را حفظ کنیم؟
 25. پاورپوینت چهل حدیث از امام صادق علیه السلام
 26. پاورپوینت حرم امام حسین علیه السلام در طول تاریخ
 27. پاورپوینت حضرت معصومه (س) از دیدگاه علما و بزرگان
 28. پاورپوینت خطبه امام سجاد علیه السلام در شام
 29. پاورپوینت خطبه حضرت زینب سلام الله علیها در شام (در مجلس یزید) 
 30. پاورپوینت خطبه حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه
 31. پاورپوینت ده تذکر اخلاقی از مرحوم رجبعلی خیاط
 32. پاورپوینت دوازده قطره از دریای فضایل و کرامات امام جواد علیه السلام
 33. پاورپوینت راهکارهای عملی برای تقویت اراده
 34. پاورپوینت ره توشه محرم
 35. پاورپوینت زیارت امام حسن عسکری علیه السلام
 36. پاورپوینت زینت های دنیایی آری یا خیر؟
 37. پاورپوینت سخنان اهل بیت علیهم السلام درباره محرم و امام حسین علیه السلام
 38. پاورپوینت سیمای عفاف در آینه حجاب
 39. پاورپوینت شهادت امام جواد علیه السلام
 40. پاورپوینت صوتی "حدیث کسا"
 41. پاورپوینت صوتی "دعای اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن"
 42. پاورپوینت صوتی "دعای عهد"
 43. پاورپوینت صوتی "دعای فرج امام زمان (ع)"
 44. پاورپوینت صوتی "دعای ندبه"
 45. پاورپوینت صوتی "دعای ندبه"
 46. پاورپوینت صوتی "دعای وداع با ماه مبارک رمضان"
 47. پاورپوینت صوتی "زیارت اربعین" 
 48. پاورپوینت صوتی "زیارت آل یس"
 49. پاورپوینت صوتی "زیارت امین الله"
 50. پاورپوینت صوتی "زیارت جامعه کبیره"
 51. پاورپوینت صوتی "زیارت حضرت عباس (ع)"
 52. پاورپوینت صوتی "زیارت عاشورا"
 53. پاورپوینت صوتی "زیارت ناحیه مقدسه"
 54. پاورپوینت صوتی "زیارت وارث"
 55. پاورپوینت صوتی "صلوات خاصه امام رضا (ع)"
 56. پاورپوینت غدیر، عید آسمانی
 57. پاورپوینت متن و ترجمه خطبه غدیر
 58. پاورپوینت مناظره حضرت زینب سلام الله علیها با ابن زیاد
 59. پاورپوینت مهارت های زندگی
 60. پاورپوینت نهج البلاغه در کلام علما و بزرگان
 61. پاورپوینت نهج البلاغه، ترک دنیا، یاد مرگ و پرهیز از غفلت ها
 62. پاورپوینت و تصاویر "دعای روزهای ماه مبارک رمضان"
 63. پاورپوینت و تصاویر "دعای ورود به ماه مبارک رمضان"
 64. پاورپوینت و تصاویر "فضیلت روزه گرفتن در هواى گرم در احادیث"
 65. پاورپوینت و تصاویر "ماه خدا از زبان اولیاء خدا"
 66. پاورپوینت و تصاویر احادیث امام علی علیه السلام
 67. پاورپوینت: همراه با سیدالشهداء؛ از حجاز تا کربلا
 68. تصاویر و پاورپوینت احادیث اخلاقی امام حسن مجتبی علیه السلام
 69. چهل حدیث تصویری امام رضا (ع) به همراه پاورپوینت
 70. حضرت محمد صلی الله علیه وآله در نگاه اندیشمندان جهان (تصویر و پاورپوینت)
 71. دانلود پاورپوینت مذهبی: نماز
 72. سخنان آیت الله بهجت درباره اسرار نماز در قالبهای پوستر و پاورپوینت
 73. سخنان علامه طباطبایی درباره امام رضا علیه السلام (به همراه عکس و پاورپوینت)
 74. سفارش علمای بزرگ به نماز اول وقت (تصویر و پاورپوینت)
 75. عاقل و خردمند کیست؟ (پاورپوینت)
 76. فرزند بیشتر انتخاب بهتری است (پاورپوینت)
 77. قرآن کریم در کلام دانشمندان جهان (به همراه پاورپوینت) 1
 78. قرآن کریم در کلام دانشمندان جهان (به همراه پاورپوینت) 2
 79. قرآن کریم در کلام دانشمندان جهان (به همراه پاورپوینت) 3
 80. قرآن کریم در کلام دانشمندان جهان (به همراه پاورپوینت) 4
 81. گنجینه پاورپوینت های اهل بیت علیهم السلام 
 82. گنجینه پاورپوینت های اهل بیت علیهم السلام
 83. گنجینه صوت، فیلم، عکس، پاورپوینت و نرم افزار پیرامون اهل بیت علیهم السلام
 84. مجموعه پاورپوینت های اربعین حسینی 
 85. مجموعه پاورپوینت های راجع به محرم و امام حسین علیه السلام 
 86. مجموعه پاورپوینت های شب های قدر
 87. مجموعه پوستر و پاورپوینت عبرتهای عاشورایی
 88. من وکتاب - کتاب خوانی ازمنظر امام خامنه ای + پاورپوینت و pdf
 89. نقش مسلمانان در پیشرفت علمی غرب (به همراه پاورپوینت)


آرشیو موضوعی

پاور پوینت بسیار زیبای فصل اول درس آشنایی با مبانی دفاع مقدس

قابل توجه دانشجویان عزیز که درس مبانی دفاع را انتخاب نموده اند:

کتاب جدید مبانی دفاع مقدس  را از اینجا دانلود کنید .

۱۸ فصل بصورت فایل  پی دی اف

دانلود بخش اول 

دانلود بخش دوم

 

کلمه عبور : shorejebhe

 

 

 

کتاب درس آشنایی با دفاع مقدس

دانلود کتاب

کلمه عبور : shorejebhe


 

جلد کتاب

 

پاور پوینت بسیار زیبای فصل اول درس آشنایی با مبانی دفاع مقدس

مناقشات مرزی بین ایران و کشورهای همسایه

توسط خانم لیلا جباریه

استاد راهنما : مهندس معین زاده

تعداد اسلاید  ۱۲۴

فایل را دانلود کنید   

 

کلمه عبور : shorejebhe

 

قابل توجه دانشجویان عزیز

پرواز

فصلهای کتاب مبانی دفاع مقدس بصورت word  جهت ساخت پاور پوینت  برای دانلود

فصل اول جهت دانلود

فصل دوم جهت دانلود

فصل سوم جهت دانلود

فصل چهارم جهت دانلود

فصل پنجم جهت دانلود

فصل ششم جهت دانلود

فصل هفتم جهت دانلود

فصل هشتم جهت دانلود

فصل نهم جهت دانلود

کلمه عبور : shorejebhe

 
 

دانلود پاورپوینت دفاع مقدس

 

با سلام امروز برایتان درباره ددفاع مقدس پاور پوینتی گذاشته ام امید وارم از این پاورپوینت خوشتان بیاید

برای دانلوداینجاکلیک نمایید

پاورپوینت « دفاع مقدس »

 

منبع  : سایت های اینترنتی

بهای استفاده از این محتوا اهداء سه صلوات برای سلامتی آقا امام زمان (عج) و قرائت فاتحه به روح عموی شهیدم ، شهید غلامرضا زهره منش و نوه نوزادش محمد امین زهره منش می باشد .

برای دریافت فایل مربوطه بر روی لینک دریافت زیر کلیک نمایید ....

وبـلاگ معــاون پـرورشـی 

www.mplib.ir )

www.yaranasmani.blogfa.com )

 

 

 

 

پاور پوینتهای درس دفاع مقدس

دانلود پاورپوینت دفاع مقدس 1 

جنگ - دفاع - شکست 2 (اثری از شهید سوداگر)

تنظیم دانشگاه ازاداسلامی واحد نقده

 

کلمه عبور : shorejebhe

 1-برای دانلود پاورپوینت هدف زندگی روی اینجا کلیک کنید.

 

2-برای دانلود پاورپوینت تکامل اجتماعی روی اینجا کلیک کنید.

 

3-برای دانلود پاورپوینت انسان کامل روی اینجا کلیک کنید.

 

4-برای دانلود پاورپوینت بیست گفتار روی اینجا کلیک کنید.

 

5-برای دانلود پاورپوینت مبحث زنان روی اینجا کلیک کنید.

 

6-برای دانلود پاورپوینت نهضت های اسلامی روی اینجا

کلیک کنید.


7-برای دانلود پاورپوینت پیرامون انقلاب اسلامی روی اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود پاورپوینت‌ ها روی تصاویر کلیک راست کنید و گزینه save  link as را انتخاب بفرمائید.

 

nofooz

 

loozan

 

sofi

لوزان-مذاکرات-هسته-ای

آخرین به روزرسانی ۱۳۹۴/۰۱/۲۰

یمن

آخرین به روزرسانی ۱۳۹۴/۰۱/۲۰

fetneh

آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۷

shiraziha

آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۷

2ghotbisazi

آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۷

کتاب-نهم-ربیع؛-جهالت-ها-و-خسارت-ها

آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۷

فمنیسم

فتنه-علیه-شیعه

دفاع-مقدس

مذاکرات-هسته-ای

سوریه-قسمت-اول

سوریه-قسمت-دوم

سوریه-قسمت-سوم

جریان-شناسی-سیاسی

امپراطوری-یهود-قسمت-اول

امپراطوری-یهود-قسمت-دوم

انقلاب-اسلامی-قسمت-اول

انقلاب-اسلامی-قسمت-دوم

حلقه-کیان

وهـــابیت

بهائیت

عرفان‌های-نوظهور

انجمن-حجتیه-قسمت-اول

انجمن-حجتیه-قسمت-دوم

انجمن-حجتیه-قسمت-سوم

خانواده-هاشمی

خانواده-مقام-معظم-رهبری

امام-خمینی(ره)

عرفان-کیهانی-حلقه

هندوئیسم

سکولاریسم

سینمای-سیاسی

مجاهدین-خلق


پاورپوینت/ نگاهی به تناقضات کتاب مقدس

1676_2_4816Holy_Bible

مطلبی که در پیش روی دارید مجموعه ای از تناقضهای کتاب مقدس مسیحیان است که به صورت پاورپوینت جمع آوری شده است و بنابه ضرورت باز نشر داده می شود. ... ادامه مطلب »


پاورپوینت اخلاق اسلامی

اخلاق اسلامی بخش 1

اخلاق اسلامی بخش2 -پارت1 

اخلاق اسلامی بخش2-پارت2

اخلاق اسلامی بخش3-پارت1

اخلاق اسلامی بخش3-پارت2

اخلاق اسلامی بخش4

اخلاق اسلامی بخش5

اخلاق اسلامی بخش6

پاورپوینت اندیشه اسلامی1

فصل1-بخش1

فصل1بخش2

فصل2

فصل3-پارت1

فصل3-پارت2

 فایلهای  ( (PowerPointتاریخ امامت .

جهت دانلود بر روی هرکدام کلیک کنید.

ضمنا به علت حجم زیاد، فایل شماره۴ به دو قسمت تبدیل گردید.

فایل تاریخ امامت شماره ۱

فایل تایخ امامت شماره2

فایل تاریخ امامت شماره3

فایل تاریخ امامت شماره 4پارت اول

فایل تاریخ امامت شماره 4پارت دوم

فایل تاریخ امامت شماره 5


پاورپوینت “ نوجوانی و بلوغ ( Adolescence ) ”دانلود کلیک کنید

بهداشت مادر و نوزاداندانلود کلیک کنید

روش های تنظیم خانواده دانلود کلیک کنید1

پاورپوینت “ خانواده موفق ”دانلود کلیک کنید

پاورپوینت “ تغذیه در بارداری ”دانلود کلیک کنید

ارزیابی رشد حرکتی نوزادان کم وزن «VLBW»دانلود کلیک کنید

ویژگی های نوزاد سالم دانلود کلیک کنید

پاورپوینت “ اهمیت خانواده و بهداشت روانی ”دانلود کلیک کنید

پاورپوینت “ ازدواج ( Marriage ) ”دانلود کلیک

کنید

پاورپوینت “ تغذیه و هرم غذایی ”دانلود کلیک کنید

پاورپوینت “ نکات جالب قرآن ”دانلود کلیک کنید

پاورپوینت “ تصاویر زیبا از حجاب و عفاف ”دانلود کلیک کنید

پاورپوینت “ اگر خدا مثل ما فکر می کرد ”دانلود کلیک کنید

پاورپوینت “ ده چیزی که خدا در آن روز از ما سئوال نخواهد نمود ” دانلود کلیک کنید

پاورپوینت “ منتخب احادیث حجاب ”دانلود کلیک

کنید

پاورپوینت “ حقیقت مرگ ”دانلود کلیک کنید

پاورپوینت “ نماز ”دانلود کلیک کنید

پاورپوینت “ داستانهاى شیرین از نماز شب ”دانلود کلیک کنید

پاورپوینت “ چقدر خنده داره ”دانلود کلیک کنید

پاورپوینت “ گنجشک و خدا ”دانلود کلیک کنید

پاورپوینت “ آموزش اذان و اقامه ، وضو ، نماز و تیمم ”دانلود کلیک کنید

پاورپوینت “ درمحضر پدر و مادر ”دانلود کلیک کنید

پاورپوینت “ نکات جالب قرآن ”دانلود کلیک کنید

پاورپوینت “ برج میلاد ”دانلود کلیک کنید

پاورپوینت “ اخلاق جنسی ”دانلود کلیک کنید

پاورپوینت “ تصاویر زیبا از حجاب و عفاف ۱”دانلود کلیک کنید

پاورپوینت “ حشرات در قرآن واحادیث ”دانلود کلیک کنید

پاورپوینت “ اصول مهم برای زندگی موفق همسران ”دانلود کلیک کنید

پاورپوینت “ رفتار در خانواده ”دانلود کلیک کنید

پاورپوینت “ راهنمایی‌های ساده برای شاد بودن ”دانلود کلیک کنید

تاریخ : یکشنبه 14 آذر‌ماه سال 1395 | 08:44 ب.ظ | چاپ | نویسنده: . | نظرات (0)

محتوای آموزشی

 

 

 

کتاب دین و زندگی 2 ( نسخه pdf )

 

کتاب دین و زندگی 3 ( نسخه pdf )

 

کتاب دین و زندگی 4 ( نسخه pdf )

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

پیام آیات دینی 2 ( نسخه word )

 

پیام آیات دینی 2 ( نسخه pdf )

 

پیان آیات دینی 3 ( نسخه word )

 

پیام آیات دینی 3 ( نسخه pdf )

 

پیام آیات دینی 4 ( نسخه word )

 

پیام آیات دینی 4 ( نسخه pdf )

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ترجمه منظوم آیات دینی 2 ( نسخه word )

 

ترجمه منظوم آیات دینی 2 ( نسخه pdf )

 

ترجمه منظوم آیات دینی 3 ( نسخه word )

 

ترجمه منظوم آیات دینی 3 ( نسخه pdf )

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

سؤالات امتحان نهایی دینی 3 ( نسخه word )

 

سؤالات امتحان نهایی دینی 3 ( نسخه pdf )

 

پرسشهای امتحانهای نهایی دین و زندگی 3 همراه با پاسخ آنها ( نسخه word )

 

پرسشهای امتحانهای نهایی دین و زندگی 3 همراه با پاسخ آنها ( نسخه pdf )

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

اندیشه و تحقیق دین و زندگی 3 ـ چاپ 1391 ( نسخه word )

 

اندیشه و تحقیق دین و زندگی 3 ـ چاپ 1391 ( نسخه pdf )

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

پرسشهای امتحانهای نهایی دین و زندگی 4 ( نسخه word )

 

پرسشهای امتحانهای نهایی دین و زندگی 4 ( نسخه pdf )

 

سؤالات امتحان نهایی دین و زندگی 4 همراه با پاسخنامه ( نسخه word )

 

سؤالات امتحان نهایی دین و زندگی 4 همراه با پاسخنامه ( pdf )

 

 

پاورپوینت دین و زندگی سال چهارم متوسطه

( پیش دانشگاهی )

درس دوم

درس هفتم

درس نهم

درس دهمتاریخ : شنبه 13 آذر‌ماه سال 1395 | 11:40 ب.ظ | چاپ | نویسنده: . | نظرات (0)

قابل توجه دانشجویان عزیز که درس مبانی دفاع را انتخاب نموده اند:

کتاب جدید مبانی دفاع مقدس  را از اینجا دانلود کنید .

۱۸ فصل بصورت فایل  پی دی اف

دانلود بخش اول 

دانلود بخش دوم

 

کلمه عبور : shorejebhe


کتاب درس آشنایی با دفاع مقدس

دانلود کتاب

کلمه عبور : shorejebhe


 

جلد کتاب


پاور پوینت بسیار زیبای فصل اول درس آشنایی با مبانی دفاع مقدس

مناقشات مرزی بین ایران و کشورهای همسایه

توسط خانم لیلا جباریه

استاد راهنما : مهندس معین زاده

تعداد اسلاید  ۱۲۴

فایل را دانلود کنید   

 

کلمه عبور : shorejebhe


قابل توجه دانشجویان عزیز

پرواز

فصلهای کتاب مبانی دفاع مقدس بصورت word  جهت ساخت پاور پوینت  برای دانلود

فصل اول جهت دانلود

فصل دوم جهت دانلود

فصل سوم جهت دانلود

فصل چهارم جهت دانلود

فصل پنجم جهت دانلود

فصل ششم جهت دانلود

فصل هفتم جهت دانلود

فصل هشتم جهت دانلود

فصل نهم جهت دانلود

کلمه عبور : shorejebhe

 
 

دانلود پاورپوینت دفاع مقدس

 

با سلام امروز برایتان درباره ددفاع مقدس پاور پوینتی گذاشته ام امید وارم از این پاورپوینت خوشتان بیاید

برای دانلوداینجاکلیک نمایید

پاورپوینت « دفاع مقدس »

 

منبع  : سایت های اینترنتی

بهای استفاده از این محتوا اهداء سه صلوات برای سلامتی آقا امام زمان (عج) و قرائت فاتحه به روح عموی شهیدم ، شهید غلامرضا زهره منش و نوه نوزادش محمد امین زهره منش می باشد .

برای دریافت فایل مربوطه بر روی لینک دریافت زیر کلیک نمایید ....

وبـلاگ معــاون پـرورشـی 

www.mplib.ir )

www.yaranasmani.blogfa.com )

پاور پوینتهای درس دفاع مقدس

دانلود پاورپوینت دفاع مقدس 1 

جنگ - دفاع - شکست 2 (اثری از شهید سوداگر)

تنظیم دانشگاه ازاداسلامی واحد نقده


کلمه عبور : shorejebhe

1 2 3 4 5 ... 16 >>